Văn bản trả lời cử tri trước kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa VIII

Thứ năm - 11/12/2014 04:14

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: Công văn 2020/STNMT-VP ngày 14/11/2014  trả lời ý kiến chất vấn của Đại biểu tại Hội nghị chất vấn giữa 2 kỳ họp.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Công văn 2037/STNMT-VP ngày 17/11/2014 báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Công văn 2038/STNMT-VP ngày 17/11/2014 về báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII.

4. Sở giáo dục và Đào tạo: Công văn 2836/BC-SGDDT ngày 21/11/2014 báo cáo kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII.

5. Sở Văn hóa thể thao và Du lịch: Công văn 1829/BC-SVHTTDL ngày 17/11/2014 báo cáo kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII.

6. Sở Nông nghiệp: Công văn 1788/SNN-VP ngày 24/11/2014 báo cáo kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Công văn 1459/SKHDT-KTĐN ngày 20/11/2014 báo cáo kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII.

8. Sở Giao thông Vận tải: Công văn 1117/SGTVT-KH ngày 25/11/2014 báo cáo kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII.

9. Sở Thông tin và Truyền thông: Công văn 616/STTTT-BCVT ngày 26/11/2014 báo cáo kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII.

10. Sở Tư pháp: Công văn 236/BC-STP ngày 24/11/2014 báo cáo kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII.

11. Công ty TNHHMTV cấp thoát nước: Công văn 104/BC-CTN 24/11/2014 báo cáo kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII.

B. TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI.

1. UBND thị xã Đồng xoài: Công văn 741/UBND-TH ngày 01/12/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2. UBND huyện Hớn Quản: Công văn 205/BC-UBND ngày 01/12/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

3. Ban chỉ đạo Dự án khu đô thị Dịch vụ Công nghiệp Đồng phú Công văn 08/CV-BCĐ ngày 01/12/2014 về việc trả lời kiến nghị của cử tri. 

4. Thanh tra tỉnh: Công văn 371/T.Tr-NV5 ngày 02/12/2014 về việc tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

6. Bảo hiểm xã hội: Công văn số 519/BHXH-ST ngày 26/11/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.  

7. Sơ tư pháp: Công văn 867/STP-BTTP ngày 01/12/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã phước tín, Thị xã Phước Long.

8. Sở Khoa học Công nghệ: Công văn 900/SKHCN-QLCS  ngày 01/12/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

9. Sở Giao thông Vận tải: Công văn 1143/SGTVT-KH  ngày 28/11/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

10. Sở Lao Động: Công văn 1883/SLĐTBXH-PCTNXH ngày 01/12/1024 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

11. Sở Lao Động: Công văn 1899/SLĐTBXH-DN ngày 02/12/1024 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

12. Sở Y tế: Công văn 1967/SYT-NVY ngày 01/12/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

13. Sở Nội vụ: Công văn 1985/SNV-XDCQ ngày 01/12/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

14. Sở Tài nguyên & Môi trường: Công văn 2158/STNMT-VP ngày 01/12/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

15. Sở Giáo dục & Đào tạo: Công văn 3418/SGDĐT-VP ngày 01/12/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

16. Điện lực tỉnh: Công văn 2806/PCBP-KD ngày 01/12/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

17. Công an tỉnh: Công văn 1144/CAT-PV11 ngày 01/12/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

C. TRẢ LỜI ĐẠI BIỂU TẠI PHIÊN HỌP TỔ.

1. Ban Dân Tộc: Công văn 449/BDT-KHTH ngày 01/12/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh.

2. Ban Dân Tộc: Công văn 454/BDT-KHTH ngày 01/12/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh.

3. Ban Dân Tộc: Công văn 458/BDT-KHTH ngày 02/12/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh.

4. Sở Nông nghiệp : Công văn 1839/SNN-VP ngày 02/12/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu.

5. Cục Thi hành án tỉnh: Công văn 494/THADS-VP ngày 01/12/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu.  

 

Tác giả bài viết: Tổng Hợp

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND

05/TB-TĐB (thị xã Phước Long)

Thông báo tiếp xúc cử tri sau kỳ họp sáu - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (thị xã Phước Long)

Thời gian đăng: 08/08/2022

lượt xem: 20 | lượt tải:11

126/TB-HĐND (Bù Đăng)

Thông báo điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 6, HĐND tỉnh khóa X và sau kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa VII tại xã Minh Hưng (Bù Đăng) lần 2

Thời gian đăng: 08/08/2022

lượt xem: 21 | lượt tải:12

77/TB-MTTQVN

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X của tổ đại biểu huyện Đồng Phú

Thời gian đăng: 01/08/2022

lượt xem: 39 | lượt tải:23
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
knhd
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập15
  • Tháng hiện tại48,264
  • Tổng lượt truy cập480,258