8 6 KTNS 1

Thu nội địa trên địa bàn tỉnh 5 tháng đầu năm 2022 đạt 47% dự toán của HĐND tỉnh.

 •   09/06/2022 04:17:00 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 08-6-2022, Đoàn của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh do ông Huỳnh Hữu Thiết - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Cục Thuế tỉnh để đánh giá, xem xét tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh thu ngân sách năm 2022. Tham gia cùng Đoàn có các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Cục Hải quan về tình hình thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2022.

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Cục Hải quan về tình hình thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2022.

 •   08/06/2022 04:08:00 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 08-6-2022, Đoàn của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh do ông Huỳnh Hữu Thiết – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với Cục Hải quan tỉnh để đánh giá, xem xét tình hình thu ngân sách 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh thu ngân sách năm 2022 do ngành Hải quan tỉnh thực hiện.
Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Trịnh Thị Hòa phát biểu tại buổi làm việc

Giám sát tình hình thực thi pháp luật tại Tòa án nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự huyện Lộc Ninh

 •   03/06/2022 04:24:00 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục chương trình giám sát tại huyện Lộc Ninh, chiều ngày 1-6-2022, Đoàn công tác của Ban pháp chế HĐND tỉnh do Phó Trưởng ban Trịnh Thị Hòa làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 đối với Tòa án nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự huyện Lộc Ninh.
Giám sát tình hình thực thi pháp luật tại Công an và Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh

Giám sát tình hình thực thi pháp luật tại Công an và Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh

 •   02/06/2022 11:41:00 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay 01-6-2022, Ban pháp chế HĐND tỉnh do bà Giang Thị Phương Hạnh -Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát tại Công an và Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh về tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2022.
Ban dân tộc HĐND tỉnh họp Ban để xem xét báo cáo kết quả giám sát về công tác xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2030

Ban dân tộc HĐND tỉnh họp Ban để xem xét báo cáo kết quả giám sát về công tác xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2030

 •   02/06/2022 05:15:00 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 01-6-2022, Ban dân tộc của HĐND tỉnh do ông Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp Ban để xem xét, cho ý kiến đối với báo cáo kết quả giám sát về công tác xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2030. Tham dự có các Ủy viên của Ban dân tộc HĐND tỉnh; đại diện các đơn vị như: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Lộc Ninh và UBND huyện Hớn Quản.
giam sat PR

Phú Riềng cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản

 •   28/05/2022 08:01:00 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, sáng ngày 26-5-2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Lê Hoàng Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Phú Riềng về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tham gia cùng đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 tại huyện Đồng Phú

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 tại huyện Đồng Phú

 •   27/05/2022 04:55:00 AM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 25-5-2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Lê Hoàng Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Đồng Phú về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tham gia cùng đoàn giám sát có ông Huỳnh Hữu Thiết - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Dự kiến hơn 2.594 tỷ đồng đầu tư phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

Dự kiến hơn 2.594 tỷ đồng đầu tư phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

 •   23/05/2022 03:08:00 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục Chương trình giám sát của Ban dân tộc HĐND tỉnh, sáng ngày 20-5-2022, Đoàn giám sát Ban dân tộc HĐND tỉnh do ông Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát về công tác xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 – 2030 tại Ban Dân tộc tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tham gia cùng đoàn giám sát có các thành viên của Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Tài chính.
Ban dân tộc HĐND tỉnh giám sát về công tác xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2030 tại UBND huyện Hớn Quản

Ban dân tộc HĐND tỉnh giám sát về công tác xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2030 tại UBND huyện Hớn Quản

 •   20/05/2022 08:58:00 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục Chương trình giám sát của Ban dân tộc HĐND tỉnh, sáng ngày 19-5-2022, Đoàn giám sát Ban dân tộc HĐND tỉnh do ông Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát về công tác xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2030 tại UBND huyện Hớn Quản. Tham gia cùng đoàn giám sát có các thành viên của Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Tài chính.
Ban dân tộc HĐND tỉnh giám sát về công tác xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2030 tại UBND huyện Lộc Ninh

Ban dân tộc HĐND tỉnh giám sát về công tác xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2030 tại UBND huyện Lộc Ninh

 •   20/05/2022 08:47:00 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17-5-2022, Đoàn giám sát Ban dân tộc HĐND tỉnh do ông Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát về công tác xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2030 tại UBND huyện Lộc Ninh. Tham gia cùng đoàn giám sát có các thành viên của Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh.
Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh giám sát việc đầu tư xây dựng, quản lý, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng các hồ, đập, thủy lợi và các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh giám sát việc đầu tư xây dựng, quản lý, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng các hồ, đập, thủy lợi và các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh

 •   18/05/2022 05:57:00 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 17-5-2022, ông Huỳnh Hữu Thiết - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách làm Trưởng Đoàn giám sát việc đầu tư xây dựng, quản lý, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng các hồ, đập, thủy lợi và các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn huyện Bù Đăng. Tham gia đoàn giám sát có các thành viên Ban kinh tế - ngân sách, Ban TTUBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý DAĐTXD tỉnh.
Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh họp thông qua Báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh họp thông qua Báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh.

 •   12/05/2022 10:55:00 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 11/5/2022, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức họp Ban để thông qua kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh, tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài, UBND huyện Lộc Ninh.
Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của người dân trên địa bàn huyện Bù Gia Mập

Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của người dân trên địa bàn huyện Bù Gia Mập

 •   29/04/2022 06:11:00 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27- 4, Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh do bà Trịnh Thị Hòa, Phó trưởng ban làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND huyện Bù Gia Mập về giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của người dân trên địa bàn huyện. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lê Quang Oanh - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập
Năm 2021, toàn tỉnh giảm được 1.287 hộ nghèo dân tộc thiểu số

Năm 2021, toàn tỉnh giảm được 1.287 hộ nghèo dân tộc thiểu số

 •   28/04/2022 05:27:00 AM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục chương trình giám sát của Ban dân tộc HĐND tỉnh, sáng ngày 27 -4 - 2022, Đoàn giám sát Ban dân tộc HĐND tỉnh do ông Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát về công tác triển khai, thực hiện giảm 1000 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021 tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Tham gia cùng đoàn giám sát có các thành viên của Ban dân tộc HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban dân tộc tỉnh, Sở Tài chính.
Ban dân tộc HĐND tỉnh giám sát về công tác triển khai, thực hiện giảm 1000 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021 tại UBND huyện Bù Đăng

Ban dân tộc HĐND tỉnh giám sát về công tác triển khai, thực hiện giảm 1000 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021 tại UBND huyện Bù Đăng

 •   28/04/2022 05:20:00 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26 - 4 - 2022, Đoàn giám sát Ban dân tộc HĐND tỉnh do ông Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát về công tác triển khai, thực hiện giảm 1000 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021 tại UBND huyện Bù Đăng.

Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Chơn Thành

 •   21/04/2022 08:28:00 AM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Chiều 19-4-2022, Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại UBND huyện Chơn Thành về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bà Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng Banpháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc giám sát. Cùng dự có bà Lê Thị Xuân Trang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; các thành viên Ban pháp chế HĐND tỉnh và lãnh đạo các đơn vị: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Ban tiếp công dân UBND tỉnh.
Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2021 trên địa bàn tỉnh có 260/1.106 dự án cần thu hồi đất đã thực hiện

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2021 trên địa bàn tỉnh có 260/1.106 dự án cần thu hồi đất đã thực hiện

 •   20/04/2022 06:01:00 AM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 18/4/2022, ông Huỳnh Hữu Thiết - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách đã chủ trì họp Ban để thông qua báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Tham dự họp Ban có các thành viên Ban kinh tế - ngân sách, đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đồng Xoài, thị xã Bình Long, huyện Đồng Phú.
Ban pháp chế HĐND tỉnh họp thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Ban pháp chế HĐND tỉnh họp thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

 •   15/04/2022 03:19:00 AM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13-4-2022, Ban pháp chế họp thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND huyện Hớn Quản và UBND huyện Đồng Phú, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Cuộc họp do Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, Giang Thị Phương Hạnh chủ trì, tham dự cuộc họp có đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Công an tỉnh.
Ban dân tộc HĐND tỉnh họp xem xét báo cáo kết quả giám sát về tình hình đời sống của đồng bào DTTS thoát nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020

Ban dân tộc HĐND tỉnh họp xem xét báo cáo kết quả giám sát về tình hình đời sống của đồng bào DTTS thoát nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020

 •   12/04/2022 10:03:00 PM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 12-4-2022, Ban dân tộc HĐND tỉnh do ông Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh chủ trì, họp xem xét, cho ý kiến đối với báo cáo kết quả giám sát về tình hình đời sống của đồng bào DTTS thoát nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Phú Riềng và UBND huyện Bù Gia Mập.

Các tin khác

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND

218/HĐND

Công văn điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 24/06/2022

lượt xem: 62 | lượt tải:43

197/HĐND

V/v Điều chỉnh thời gian họp tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 6 (giữa năm) HĐND tỉnh

Thời gian đăng: 15/06/2022

lượt xem: 81 | lượt tải:44

138/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 15/06/2022

lượt xem: 59 | lượt tải:20
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
knhd
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
 • Đang truy cập8
 • Tháng hiện tại12,337
 • Tổng lượt truy cập352,355