CHI HANG 001

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 9,1%.

 •   24/11/2022 02:26:00 AM
 •   Đã xem: 652
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 22-11-2022, tại trụ sở UBND tỉnh, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã chủ trì làm việc với UBND tỉnh để giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
ông Điểu Điều phát biểu tại buôi làm việc 17 10

Phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 •   17/10/2022 11:22:00 PM
 •   Đã xem: 509
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 17-10-2022, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bình Phước do ông Điểu Điều – Trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Dân tộc tỉnh và các sở: Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15-6-2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030. Tham gia cùng đoàn giám sát có các Ủy viên của Ban dân tộc HĐND tỉnh; đại diện các đơn vị như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông Tin và Truyền Thông.
ông Huỳnh Hữu Thiết  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022 tại thành phố Đồng Xoài

 •   14/10/2022 05:51:00 AM
 •   Đã xem: 577
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 14-10-2022, ông Huỳnh Hữu Thiết – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã chủ trì, tổ chức Đoàn làm việc với UBND thành phố Đồng Xoài để giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại UBND huyện Bù Đốp

Bù Đốp đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030.

 •   14/10/2022 05:41:00 AM
 •   Đã xem: 553
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 13-10-2022, Ban dân tộc của HĐND tỉnh do ông Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15-6-2016 của Chính phủ về Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030 tại UBND huyện Bù Đốp.
Thường trực HĐND tỉnh giám sát UBND thị xã Chơn Thành về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022

Thường trực HĐND tỉnh giám sát UBND thị xã Chơn Thành về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022

 •   12/10/2022 10:52:00 PM
 •   Đã xem: 782
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 12-10-2022, ông Lê Hoàng Lâm – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì, tổ chức Đoàn làm việc với UBND thị xã Chơn Thành để giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
Ban kinh tế - ngân sách giám sát tình hình huy động và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại UBND huyện Hớn Quản

Ban kinh tế - ngân sách giám sát tình hình huy động và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại UBND huyện Hớn Quản

 •   08/09/2022 04:56:00 AM
 •   Đã xem: 925
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 06-9-2022, ông Huỳnh Hữu Thiết - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách đã làm Trưởng Đoàn giám sát về tình hình huy động và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại UBND huyện Hớn Quản. Tham gia cùng Đoàn giám sát có các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách, đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội.
Ban pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát về công tác cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử

Ban pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát về công tác cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử

 •   26/08/2022 04:39:00 AM
 •   Đã xem: 672
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 23-8-2022, đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh do bà Trịnh Thị Hòa – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, các sở, ngành liên quan.
Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát về công tác cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn thành phố Đồng Xoài

Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát về công tác cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn thành phố Đồng Xoài

 •   26/08/2022 04:36:00 AM
 •   Đã xem: 630
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 23-8-2022, Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại UBND thành phố Đồng Xoài. Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Trịnh Thị Hòa làm trưởng đoàn; cùng tham gia có đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, các sở, ngành liên quan.
Ban dân tộc HĐND tỉnh họp Ban để xem xét báo cáo kết quả giám sát về tình hình thực hiện chính sách theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ

Ban dân tộc HĐND tỉnh họp Ban để xem xét báo cáo kết quả giám sát về tình hình thực hiện chính sách theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ

 •   25/08/2022 05:35:00 AM
 •   Đã xem: 555
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 25-8-2022, Ban dân tộc của HĐND tỉnh do ông Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp Ban để xem xét, cho ý kiến đối với báo cáo kết quả giám sát về tình hình thực hiện chính sách theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 trên địa bàn tỉnh.
Ban dân tộc HĐND tỉnh giám sát về các chỉ tiêu thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số về lĩnh vực giáo dục

Ban dân tộc HĐND tỉnh giám sát về các chỉ tiêu thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số về lĩnh vực giáo dục

 •   16/08/2022 12:04:00 AM
 •   Đã xem: 645
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục Chương trình giám sát của Ban dân tộc HĐND tỉnh, chiều ngày 15-8-2022, Đoàn giám sát Ban dân tộc HĐND tỉnh do ông Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát về tình hình thực hiện chính sách theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
Ban dân tộc HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10-9-2015 của Thủ tướng Chính phủ

Ban dân tộc HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10-9-2015 của Thủ tướng Chính phủ

 •   14/08/2022 11:18:00 PM
 •   Đã xem: 540
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục Chương trình giám sát của Ban dân tộc HĐND tỉnh, sáng ngày 12-8-2022, Đoàn giám sát Ban dân tộc HĐND tỉnh do ông Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát về tình hình thực hiện chính sách theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 tại Sở Y tế và Ban Dân tộc tỉnh.
Ban dân tộc HĐND tỉnh giám sát về các chỉ tiêu thiên niên kỷ về đồng bào dân tộc thiểu số tại UBND huyện Đồng Phú

Ban dân tộc HĐND tỉnh giám sát về các chỉ tiêu thiên niên kỷ về đồng bào dân tộc thiểu số tại UBND huyện Đồng Phú

 •   14/08/2022 10:48:00 PM
 •   Đã xem: 460
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11-8-2022, Đoàn giám sát Ban dân tộc HĐND tỉnh do ông Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát về tình hình thực hiện chính sách theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 tại UBND huyện Đồng Phú.
Hiệu quả sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh chưa cao.

Hiệu quả sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh chưa cao.

 •   05/07/2022 04:34:00 AM
 •   Đã xem: 807
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 04-7-2022, ông Huỳnh Hữu Thiết - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách đã chủ trì họp Ban để thông qua báo cáo kết quả giám sát việc đầu tư xây dựng, quản lý, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng các đập, hồ chứa thủy lợi và các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh.
8 6 KTNS 1

Thu nội địa trên địa bàn tỉnh 5 tháng đầu năm 2022 đạt 47% dự toán của HĐND tỉnh.

 •   09/06/2022 04:17:00 AM
 •   Đã xem: 477
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 08-6-2022, Đoàn của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh do ông Huỳnh Hữu Thiết - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Cục Thuế tỉnh để đánh giá, xem xét tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh thu ngân sách năm 2022. Tham gia cùng Đoàn có các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Cục Hải quan về tình hình thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2022.

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Cục Hải quan về tình hình thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2022.

 •   08/06/2022 04:08:00 AM
 •   Đã xem: 296
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 08-6-2022, Đoàn của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh do ông Huỳnh Hữu Thiết – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với Cục Hải quan tỉnh để đánh giá, xem xét tình hình thu ngân sách 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh thu ngân sách năm 2022 do ngành Hải quan tỉnh thực hiện.
Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Trịnh Thị Hòa phát biểu tại buổi làm việc

Giám sát tình hình thực thi pháp luật tại Tòa án nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự huyện Lộc Ninh

 •   03/06/2022 04:24:00 AM
 •   Đã xem: 542
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục chương trình giám sát tại huyện Lộc Ninh, chiều ngày 1-6-2022, Đoàn công tác của Ban pháp chế HĐND tỉnh do Phó Trưởng ban Trịnh Thị Hòa làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 đối với Tòa án nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự huyện Lộc Ninh.
Giám sát tình hình thực thi pháp luật tại Công an và Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh

Giám sát tình hình thực thi pháp luật tại Công an và Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh

 •   02/06/2022 11:41:00 PM
 •   Đã xem: 725
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay 01-6-2022, Ban pháp chế HĐND tỉnh do bà Giang Thị Phương Hạnh -Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát tại Công an và Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh về tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2022.

Các tin khác

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Thông báo số:108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 10 | lượt tải:4

KH: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 38 | lượt tải:20

TB: 3437/TB-TTKQH

Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thời gian đăng: 27/03/2024

lượt xem: 69 | lượt tải:39
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
 • Đang truy cập35
 • Tháng hiện tại107,174
 • Tổng lượt truy cập3,025,488