Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính, Sở Công Thương về giám sát việc triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính, Sở Công Thương về giám sát việc triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

 •   31/10/2021 10:38:00 PM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 29/10/2021, tại trụ sở Sở Tài chính, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Lê Hoàng Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Tài chính, Sở Công Thương để giám sát việc triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh.
l27 10 lam viec voi UBND xa Tan Phuoc

Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục giám sát việc triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh

 •   27/10/2021 05:29:00 AM
 •   Đã xem: 302
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/10/2021, Đoàn số 1 của Thường trực HĐND tỉnh do ông Lê Hoàng Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiếp tục giám sát việc triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn huyện Đồng Phú.
Ban dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng bán điều non, vay tiền lãi nặng trong giao dịch dân sự, cầm cố đất, bán đất trong vùng dân tộc thiểu sốtrên địa bàn tỉnh

Ban dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng bán điều non, vay tiền lãi nặng trong giao dịch dân sự, cầm cố đất, bán đất trong vùng dân tộc thiểu sốtrên địa bàn tỉnh

 •   26/10/2021 09:34:00 PM
 •   Đã xem: 366
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 25/10/2021, Đoàn giám sát Ban dân tộc HĐND tỉnh do ông Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn, giám sát việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng bán điều non, vay tiền lãi nặng trong giao dịch dân sự, cầm cố đất, bán đất trong vùng dân tộc thiểu số tại Ban dân tộc tỉnh.
Huyện Bù Đốp kiểm soát tình hình dịch bệnhCovid-19, chưa có ca lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng.

Huyện Bù Đốp kiểm soát tình hình dịch bệnhCovid-19, chưa có ca lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng.

 •   27/09/2021 05:15:00 AM
 •   Đã xem: 527
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 17/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiệnNghị quyết 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Tỉnh ủy; Quyết định số 290-QĐ/TU ngày 17/8/2021 của Tỉnh ủy, ngày 23/9/2021ông Lê Hoàng Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp
Đoàn giám sát làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tiếp tục giám sát việc thực hiện trình tự và thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở các dự án trên địa bàn tỉnh.

 •   23/09/2021 11:37:00 PM
 •   Đã xem: 764
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch giám sát việc thực hiện trình tự và thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở các dự án trên địa bàn tỉnh; trong 02 ngày 22 và 23/9/2021, Đoàn giám sát của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh do ông Huỳnh Hữu Thiết - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường để giám sát nội dung nêu trên.
ban dt gs tai SGD

Ban dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

 •   23/09/2021 10:38:00 PM
 •   Đã xem: 898
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 23/9/2021, đoàn giám sát Ban dân tộc HĐND tỉnh do ông Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Tham gia cùng đoàn giám sát có các thành viên của Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban VHXH của HĐND tỉnh.
Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh Điểu Điều phát biểu kết luận giám sát

Ban dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn tại huyện Bù Đốp

 •   23/09/2021 10:26:00 PM
 •   Đã xem: 234
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 22/9/2021, đoàn giám sát Ban dân tộc HĐND tỉnh do ông Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn tại huyện Bù Đốp. Tham gia cùng đoàn giám sát có các thành viên của Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban VHXH của HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.
Công tác ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Lộc Ninh

Công tác ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Lộc Ninh

 •   21/09/2021 11:27:00 PM
 •   Đã xem: 343
 •   Phản hồi: 0
Tiếp theo Chương trình công tác, ngày 21/9, Đoàn giám sát 290 do đồng chí Lê Hoàng Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với BTV Huyện ủy Lộc Ninh về việc triển khai, quán triệt và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Đoàn giám sát làm việc tại UBND huyện Hớn Quản

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện trình tự và thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở các dự án trên địa bàn tỉnh tại UBND huyện Hớn Quản.

 •   21/09/2021 10:55:00 PM
 •   Đã xem: 588
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 21/9/2021, Đoàn giám sát của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh do ông Huỳnh Hữu Thiết - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Hớn Quản để giám sát việc thực hiện trình tự và thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở các dự án trên địa bàn.
Đoàn làm việc khảo sát gian hàng 0 đồng tại xã Tân Thành - thành phố Đồng Xoài

Giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện công tác ứng phó với tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Đồng Xoài

 •   17/09/2021 01:49:00 AM
 •   Đã xem: 510
 •   Phản hồi: 0
Trong thời gian qua, cả nước nói chung và tỉnh Bình Phước nói riêng, đang tích cực thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TU ngày 17/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngày 08/9/2021, Đoàn giám sát 290 do đồng chí Lê Hoàng Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế tại 02 xã, 6 chốt kiểm soát, gặp gỡ trao đổi 02 đồng chí Bí thư Chi bộ, 02 ấp trưởng (thuộc xã Tân Thành và xã Tiến Hưng – thành phố Đồng Xoài). Ngày 13/9 Đoàn giám sát 290 làm việc với BTV Thành ủy Đồng Xoài.
Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Thông báo số:108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 10 | lượt tải:4

KH: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 38 | lượt tải:20

TB: 3437/TB-TTKQH

Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thời gian đăng: 27/03/2024

lượt xem: 69 | lượt tải:39
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
 • Đang truy cập28
 • Tháng hiện tại107,232
 • Tổng lượt truy cập3,025,546