Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với UBND tỉnh

Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với UBND tỉnh

 •   19/04/2022 09:26:00 AM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 19-4-2022, tiếp tục chương trình giám sát theo Kế hoạch số 30/KH-ĐĐBQH ngày 17/02/2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh,Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do bà Điểu Huỳnh Sang - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh.Cùng dự buổi giám sát có các thành viên Đoàn giám sát là đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban kinh tế - ngân sách, Ban pháp chế HĐND tỉnh, Thanh tra tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh có ông Trần Văn Mi - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn huyện Chơn Thành

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn huyện Chơn Thành

 •   15/04/2022 05:27:00 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Sáng 15-4-2022, tiếp tục chương trình giám sát theo Kế hoạch số 30/ĐĐBQH ngày 17/02/2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do bà Điểu Huỳnh Sang – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Chơn Thành.
Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021, tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021, tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

 •   14/04/2022 10:43:00 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục chương trình giám sát theo Kế hoạch số 30/ĐĐBQH ngày 17/02/2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh, chiều ngày 14-4-2022, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do bà Điểu Huỳnh Sang – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường.
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 •   14/04/2022 05:08:00 AM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0
Tiếp theo chương trình giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh; sáng ngày14-4-2022, Đoàn ĐBQH tỉnh có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016- 2021”, bà Điểu Huỳnh Sang – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn. Cùng dự buổi giám sát có các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước và đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 •   14/04/2022 04:24:00 AM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-ĐĐBQH ngày 17/02/2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về việc giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh, chiều ngày 13-4-2022, Đoàn ĐBQH tỉnh do bà Điểu Huỳnh Sang – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Cùng dự buổi giám sát có đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thanh tra tỉnh.

NGHỊ QUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG CHẤT VẤN TẠI PHIÊN HỌP THỨ 9 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHOÁ XV

 •   30/03/2022 09:34:00 PM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 31/3, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã công bố Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15 về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
C4596279 5101 4F9E 97FC 7F576239E771

Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với UBND tỉnh

 •   11/03/2022 02:57:00 AM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục chương trình làm việc theo Kế hoạch số 79/KH-ĐĐBQH ngày 10/12/202, sáng ngày 10/3/2022, Đoàn ĐBQH tỉnh do bà Điểu Huỳnh Sang – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh, giám sát thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tại thành phố Đồng Xoài

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tại thành phố Đồng Xoài

 •   09/03/2022 10:32:00 PM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục chương trình làm việc theo Kế hoạch số 79/KH-ĐĐBQH ngày 10/12/2021, chiều ngày 09/3 bà Điểu Huỳnh Sang – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thành phố Đồng Xoài về giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.
D0E78A94 1196 45BA A105 7C0662170F9C

Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại thị xã Phước Long

 •   09/03/2022 07:36:00 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 09/3, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do bà Điểu Huỳnh Sang – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng Đoàn, đã có buổi làm việc với UBND thị xã Phước Long về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thị xã từ ngày 01/7/2016 đến ngày 31/7/2021. Tham gia cùng đoàn có lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Ban pháp chế HĐND tỉnh, Thanh tra tỉnh.
137 nhiệm vụ lập pháp của Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

137 nhiệm vụ lập pháp của Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

 •   03/11/2021 03:53:00 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
BPO - Sáng nay (3-11), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND

218/HĐND

Công văn điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 24/06/2022

lượt xem: 62 | lượt tải:43

197/HĐND

V/v Điều chỉnh thời gian họp tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 6 (giữa năm) HĐND tỉnh

Thời gian đăng: 15/06/2022

lượt xem: 82 | lượt tải:44

138/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 15/06/2022

lượt xem: 59 | lượt tải:20
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
knhd
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
 • Đang truy cập7
 • Tháng hiện tại12,357
 • Tổng lượt truy cập352,375