Quốc hội thảo luận trực tiếp đối với dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật

Quốc hội thảo luận trực tiếp đối với dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật

 •   10/01/2022 03:34:00 AM
 •   Đã xem: 283
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục Chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Sáng ngày 10 tháng 01 năm 2022, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.
Cần có chính sách đủ mạnh khuyến khích ngành công nghiệp sản xuất ô tô trong nước.

Cần có chính sách đủ mạnh khuyến khích ngành công nghiệp sản xuất ô tô trong nước.

 •   06/01/2022 03:56:00 AM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục Chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 06 tháng 01 năm 2022, các Tổ đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.
Cần có chính sách giảm lãi suất, bù lỗ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid - 19

Cần có chính sách giảm lãi suất, bù lỗ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid - 19

 •   04/01/2022 04:14:00 AM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 04 tháng 01 năm 2022, Quốc hội dành thời gian thảo luận đối với dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại 72 tổ đại biểu Quốc hội.
Quốc hội khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XIV

Quốc hội khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XIV

 •   03/01/2022 10:12:00 PM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 04 tháng 01 năm 2022, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội,dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khai mạckỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.
Cần có những quy định chi tiết, cụ thể để quản lý và phát triển loại hình bảo hiểm vi mô.

Cần có những quy định chi tiết, cụ thể để quản lý và phát triển loại hình bảo hiểm vi mô.

 •   29/10/2021 05:43:00 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 29/10/2021, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.
Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

 •   28/10/2021 05:56:00 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 28 tháng 10 năm 2021, tiếp tục Chương trình xây dựng pháp luật tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội dành thời gian thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).
Cần rút ngắn thời gian tham gia BHXH tự nguyện

Cần rút ngắn thời gian tham gia BHXH tự nguyện

 •   27/10/2021 09:05:00 PM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
BPO - Trong phiên làm việc chiều nay (27-10), kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV đã thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2020; Việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020, thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT tiến tới BHYT toàn dân trong 2 năm 2019-2020.
Quốc hội thảo luận trực tuyến 4 dự thảo nghị quyết

Quốc hội thảo luận trực tuyến 4 dự thảo nghị quyết

 •   27/10/2021 04:17:00 AM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
BPO - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, sáng nay (27-10), Quốc hội đã thảo luận trực tuyến dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế.
Làm rõ quy định cảnh sát cơ động thực hiện biện pháp vũ trang

Làm rõ quy định cảnh sát cơ động thực hiện biện pháp vũ trang

 •   26/10/2021 09:51:00 PM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, sáng nay (26-10), Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Luật Cảnh sát cơ động.
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

 •   25/10/2021 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25 tháng 10 năm 2021, ngày làm việc thứ 6 của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội họp phiên toàn thể, thảo luận trực tuyến về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự và dành thời gian cho các Tổ đại biểu thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).
Quốc hội thảo luận ở Tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Quốc hội thảo luận ở Tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

 •   22/10/2021 03:14:00 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 21 tháng 10 năm 2021, Quốc hội tổ chức thảo luận tại 72 tổ đại biểu về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh covid -19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 (trong đó có việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 của tỉnh Quảng Nam; lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương).
Quốc hội thảo luận đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Quốc hội thảo luận đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

 •   20/10/2021 10:02:00 PM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 20/10/2021, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sau khi nghe trình bày Báo cáo đánh giá và Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024, Quốc hội đã dành thời gian nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về Dự án luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức hải điều hành phiên họp.
Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

 •   20/10/2021 12:06:00 AM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 20 tháng 10, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Kỳ họp chia làm 2 đợt, đợt họp trực tuyến kéo dài 11 ngày, từ ngày 20/10 đến ngày 30/10; đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội kéo dài 5,5 ngày, từ ngày 08 tháng 11 đến ngày 13 tháng 11.
Dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

 •   27/09/2021 05:31:00 AM
 •   Đã xem: 411
 •   Phản hồi: 0
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 10 và kết thúc vào ngày 13 tháng 11 năm 2021. Theo đó, Quốc hội sẽ họp 2 đợt, đợt họp trực tuyến kéo dài 13 ngày, từ ngày khai mạc kỳ họp đến ngày 03 tháng 11 và đợt họp tập trung kéo dài 6 ngày, từ ngày 04 tháng 11 đến ngày 13 tháng 11 năm 2021.
VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH NHÂN KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG

VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH NHÂN KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG

 •   29/08/2021 12:52:19 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 52

 •   28/08/2021 08:45:44 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND

05/TB-TĐB (thị xã Phước Long)

Thông báo tiếp xúc cử tri sau kỳ họp sáu - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (thị xã Phước Long)

Thời gian đăng: 08/08/2022

lượt xem: 5 | lượt tải:4

126/TB-HĐND (Bù Đăng)

Thông báo điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 6, HĐND tỉnh khóa X và sau kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa VII tại xã Minh Hưng (Bù Đăng) lần 2

Thời gian đăng: 08/08/2022

lượt xem: 6 | lượt tải:2

77/TB-MTTQVN

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X của tổ đại biểu huyện Đồng Phú

Thời gian đăng: 01/08/2022

lượt xem: 30 | lượt tải:22
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
knhd
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
 • Đang truy cập17
 • Tháng hiện tại26,876
 • Tổng lượt truy cập458,870