STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 218/HĐND 23/06/2022 Công văn điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X
2 197/HĐND 14/06/2022 V/v Điều chỉnh thời gian họp tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 6 (giữa năm) HĐND tỉnh
3 138/TB-VP 12/06/2022 Thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước
4 180/HĐND 09/06/2022 V/v Họp tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 6 (giữa năm 2022) HĐND tỉnh khóa X
5 185/GTT-HĐND 09/06/2022 Giấy triệu tập kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X.
6 02/TB-TĐB (Phước Long) 30/05/2022 Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm-HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ đại biểu ứng cử tại thị xã Phước Long
7 03/KH-TĐBHĐBN (Lộc Ninh) 25/05/2022 Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 của tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Lộc Ninh
8 02/TB-TĐB (Đồng Xoài) 22/05/2022 Thông báo Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp năm (kỳ họp giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (đại biểu HĐND ứng cử tại thành phố Đồng Xoài)
9 03/TB-TĐB (Hớn Quản) 22/05/2022 Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 của tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Hớn Quản
10 78/TB-MTTQ-BTT (Chơn Thành) 22/05/2022 Thông báo tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Chơn Thành trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh
11 5/KH-HĐND 17/05/2022 Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X và trước kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện Bù Đăng khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
12 01/KH-TĐB (Bù Gia Mập) 15/05/2022 Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 của đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
13 25/CV-HĐND 15/05/2022 V/v tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh và thành phố trước kỳ họp thứ 5.
14 15/BC-HĐND-PC 05/05/2022 Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.
15 130/HĐND 03/05/2022 Hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 (giữa năm 2022) HĐND tỉnh khóa X
16 62/ĐĐBQH 17/04/2022 V/v Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
17 99/TB-HĐND 03/04/2022 Kết quả kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
18 47/BC-ĐĐBQH 27/03/2022 Kết quả giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước”
19 43/ĐĐBQH 22/03/2022 Thông báo thời gian tổ chức giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh
20 38/BC-ĐĐBQH 02/03/2022 Báo cáo công tác dân nguyện tháng 2/2022
21 30/KH-ĐĐBQH 16/02/2022 Kế hoạch giám sát chuyên đề: "việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021" trên địa bàn tỉnh
22 31/QH-ĐĐBQH 16/02/2022 Quyết định thành lập đoàn giám sát chuyên đề: "việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021" trên địa bàn tỉnh
23 28/BC-ĐĐBQH 15/02/2022 Công tác dân nguyện tháng 01/2022
24 25/BC-ĐĐBQH 27/01/2022 Kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2021 đề xuất nội dung giám sát năm 2023.
25 24/BC-ĐĐBQH 23/01/2022 Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Bình Phước
26 03/BC-ĐĐBQH 06/01/2022 Báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2021
27 101/KH-ĐĐBQH 27/12/2021 Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh BP năm 2022.
28 96/BC-ĐĐBQH 26/12/2021 Tình hình hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
29 80/BC-ĐĐBQH 19/12/2021 Công tác dân nguyện tháng 11/2021.
30 418/BC-HĐND 19/12/2021 Kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
31 414/TB-HĐND 12/12/2021 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X
32 415/HĐND 12/12/2021 V/v Hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X
33 416/TB-HĐND 12/12/2021 Thông báo Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh năm 2022
34 78/QĐ-ĐĐBQH 09/12/2021 Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021" trên địa bàn tỉnh Bình Phước
35 79/KH-ĐĐBQH 09/12/2021 Giám sát chuyên đề "Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021" trên địa bàn tỉnh Bình Phước
36 70/BC-ĐĐBQH 28/11/2021 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
37 395/HĐND-TH 25/11/2021 V/v Điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X
38 68/QĐ-ĐĐBQH 24/11/2021 Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật quy hoạch có hiệu lực thi hành" trên địa bàn tỉnh Bình phước.
39 69/KH-ĐĐBQH 24/11/2021 Giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành" trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
40 393/BC-HĐND 23/11/2021 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt TXCT của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X.
41 386/HĐND-TH 18/11/2021 Điều chỉnh thời gian họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X
42 297/TB-HĐND 06/10/2021 Kết quả Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh về nội dung, chương trình và thời gian công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 3 (cuối năm 2021) của HĐND tỉnh khóa X
43 299/HĐND-DNTT 06/10/2021 V/v Hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3(cuối năm 2021) HĐND tỉnh khóa X
44 291/TB-HĐND 04/10/2021 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
45 29/KH-ĐĐBQH 29/09/2021 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị nắm tình hình kinh tế - xã hội và triển khai lấy ý kiến đóng góp các dự thảo luât trình tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV
46 64/BC-HĐND-KTNS 16/09/2021 Kết quả giám sát tình hình công tác quản lý và sử dụng kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.
47 63/BC-HĐN-KTNS 15/09/2021 Kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay; chương trình hoạt động quý IV/2021 và quý I/2022.
48 275/BC-HĐND 15/09/2021 Tình hình hoạt động từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, kế hoạch công tác quý IV/2021 và quý I/2022 của Thường trực HĐND tỉnh.
49 273/BC-HĐND 14/09/2021 Kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay; Chương trình hoạt động quý IV/2021, quý I/2022 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện, thị xã, thành phố.
50 100/BC-VP 14/09/2021 Kết quả thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch covid-19 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (đến ngày 15/9/2021).
Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND

218/HĐND

Công văn điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 24/06/2022

lượt xem: 62 | lượt tải:43

197/HĐND

V/v Điều chỉnh thời gian họp tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 6 (giữa năm) HĐND tỉnh

Thời gian đăng: 15/06/2022

lượt xem: 82 | lượt tải:44

138/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 15/06/2022

lượt xem: 59 | lượt tải:20
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
knhd
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Tháng hiện tại12,402
  • Tổng lượt truy cập352,420