STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Công văn: 381/HĐND 29/10/2023 V/v hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XNgười soạn
2 Kế hoạch: 348/KH-HĐND 23/10/2023 Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND năm 2023.
3 CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV. 22/10/2023 CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 6
4 Thông báo: 255/TB-VP 28/09/2023 Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước
5 Kế hoạch: 03/KH-TĐB07(Lộc Ninh) 08/08/2023 Kế hoạch Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 (kỳ họp giữa năm 2023) của đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
6 Công văn:104/MTTQ-BTT(Lộc Ninh) 06/08/2023 Về việc điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
7 TB: 05/TB-TĐB03 (Phước Long) 06/08/2023 Thông báo tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh Bình Phước khóa X.
8 TB :103/HĐND (Tx.Bình Long) 03/08/2023 Thông báo về việc thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thị xã Bình Long sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
9 Kế hoạch: 02-TĐB(Tx.Bình Long) 03/08/2023 Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 11 (giữa năm 2023), HĐND khóa X.
10 Công văn: 267/HĐND 03/08/2023 Về việc góp ý dự thảo báo cáo kết quả công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
11 Tổ đại biểu (H.Lộc Ninh) 02/08/2023 Thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
12 Tổ đại biểu (Tx. Chơn Thành) 02/08/2023 Thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
13 Báo cáo: 537/BC-UBTVQH15 01/08/2023 Tổng kết kỳ họp thứ 5, QH khóa XV.
14 Tổ đại biểu số 10 (Phú Riềng) 01/08/2023 Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 11 của Tổ Đại biểu số 10, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
15 Tổ đại biểu (Tx. Phước Long) 01/08/2023 Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
16 Công văn: 05-TĐB09(H.Bù Gia Mập) 01/08/2023 Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
17 Tổ đại biểu (H.Đồng Phú) 30/07/2023 Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, của HĐND tỉnh khóa X
18 Tổ đại biểu (H.Hớn Quản) 30/07/2023 Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hớn Quản sau kỳ họp giữa năm 2023, HĐND tỉnh khóa X.
19 Tổ đại biểu (H. Bù Đăng) 30/07/2023 Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
20 Thông báo: 246/TB-HĐND 27/07/2023 Thông báo kết luận Phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 11 (giữa năm 2023) HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
21 Công văn: 234/HĐND 20/07/2023 Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 (giữa năm 2023) HĐND tỉnh khóa X
22 Thông báo: 231/TB-HĐND 20/07/2023 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 11 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
23 Báo cáo số: 155/BC-ĐĐBQH 13/07/2023 Về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước
24 Số: 153/BC-ĐĐBQH 03/07/2023 Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước
25 Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. 26/06/2023 Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
26 Số: 02/TB-TĐB (Phước Long) 29/05/2023 Về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh Bình Phước khóa X
27 Số: 07/KH-TĐBHĐND (Lộc Ninh) 25/05/2023 Về kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa X.
28 CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XV 22/05/2023 CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XV
29 Số: 01/KH-TXCT (Phú Riềng) 22/05/2023 Về kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 của Tổ đại biểu số 10, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
30 Số: 96/TB-MTTQ-BTT (Chơn Thành) 22/05/2023 Về việc thông báo lịch tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
31 Số: 07/KH-HĐND (Phước Long) 21/05/2023 Về việc phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri (cấp tỉnh và thị xã) trước kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh Bình Phước khóa X và trước kỳ họp thứ 9 – HĐND thị xã khóa IV.
32 Số: 93/BC-ĐĐBQH 21/05/2023 Về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước.
33 Sô: 04/KH-HĐND (Bù Đăng) 20/05/2023 Về việc Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X và trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
34 Số: 11/TB-TĐBHQ (Hớn Quản) 20/05/2023 Về việc lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hớn Quản trước kỳ họp giữa năm 2023, HĐND tỉnh khoá X.
35 Số:01/CV (Bình Long) 20/05/2023 Về việc thay đổi địa điểm tham gia tiếp xúc cử tri cùng đại biểu HĐND tỉnh
36 Số: 145/BC-HĐND 17/05/2023 Về kết quả công tác tháng 4, chương trình công tác tháng 5/2023 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh
37 Số: 01/KH (Bình Long) 16/05/2023 Về kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp giữa năm 2023, HĐND khóa X (Tổ đại biểu khu vực thị xã Bình Long)
38 Số: 74/BC-ĐĐBQH 15/05/2023 Về tình hình hoạt động 5 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 và công tác chuẩn bị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
39 Số: 02/THĐ09 (Bù Gia Mập) 15/05/2023 Về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa X.
40 Số: 03/THĐ09 (Bù Gia Mập) 15/05/2023 Về việc thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11- HĐND huyện.
41 Số: 139/HĐND 14/05/2023 Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
42 Số: 143/KH-HĐND 10/05/2023 V/v: giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023.
43 Số: 576/BC-MTTQ-BTT 10/05/2023 V/v: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri là đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền năm 2023.
44 Số: 30/KH-HĐND-KTNS 10/05/2023 V/v: khảo sát tình hình thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn một số huyện, thị xã
45 Số: 29/KH-HĐND-KTNS 10/05/2023 Kế hoạch làm việc với các sở, ngành về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khóa X.
46 Số: 58/KH-ĐĐBQH 10/05/2023 V/v: Tổ chức Hội nghị nắm tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; triển khai lấy ý kiến đóng góp các dự thảo luật trình tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
47 Số: 70/BC-ĐĐBQH 10/05/2023 Công tác dân nguyện tháng 4/2023
48 Số: 138/TB-HĐND 08/05/2023 Thông báo kết luận của bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ 4, nhiệm kỳ 2021 - 2026
49 Số: 24/BC-HĐND-KTNS 04/05/2023 V/v: Báo cáo một số nội dung liên quan đến việc thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh
50 Số: 25/BC-HĐND-KTNS 04/05/2023 V/v: Kết quả giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 381/HĐND

V/v hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 29/10/2023

lượt xem: 158 | lượt tải:81

Kế hoạch: 348/KH-HĐND

Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND năm 2023.

Thời gian đăng: 23/10/2023

lượt xem: 98 | lượt tải:30

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV.

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 6.

Thời gian đăng: 23/10/2023

lượt xem: 105 | lượt tải:40
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
knhd
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập35
  • Tháng hiện tại49,408
  • Tổng lượt truy cập2,318,225