STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 77/TB-MTTQVN 03/08/2022 Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X (tổ đại biểu huyện Đồng Phú)
2 08/KH-HĐND (thị xã Phước Long) 03/08/2022 Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri (cấp tỉnh và thị xã) sau kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh Bình Phước khóa X và sau kỳ họp thứ tư - HĐND thị xã Phước Long khóa IV
3 86/KH-TĐB(Bình Long) 02/08/2022 Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X của tổ đại biểu thị xã Bình Long
4 04/KH-TĐBHĐND (Lộc Ninh) 01/08/2022 Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 6, HĐND tỉnh khóa X tổ đại biểu huyện Lộc Ninh
5 82/CV-HĐND 31/07/2022 Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh và thành phố Đồng Xoài sau kỳ họp thứ 5
6 07/KH-HĐND 28/07/2022 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 6, HĐND tỉnh khóa X và sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Bù Đăng khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
7 247/HĐND 21/07/2022 V/v hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X
8 246/TB-HĐND 21/07/2022 Về việc thông báo kết quả kỳ họp thứ 6 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
9 218/HĐND 23/06/2022 Công văn điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X
10 197/HĐND 14/06/2022 V/v Điều chỉnh thời gian họp tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 6 (giữa năm) HĐND tỉnh
11 138/TB-VP 12/06/2022 Thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước
12 180/HĐND 09/06/2022 V/v Họp tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 6 (giữa năm 2022) HĐND tỉnh khóa X
13 185/GTT-HĐND 09/06/2022 Giấy triệu tập kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X.
14 02/TB-TĐB (Phước Long) 30/05/2022 Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm-HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ đại biểu ứng cử tại thị xã Phước Long
15 03/KH-TĐBHĐBN (Lộc Ninh) 25/05/2022 Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 của tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Lộc Ninh
16 02/TB-TĐB (Đồng Xoài) 22/05/2022 Thông báo Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp năm (kỳ họp giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (đại biểu HĐND ứng cử tại thành phố Đồng Xoài)
17 03/TB-TĐB (Hớn Quản) 22/05/2022 Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 của tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Hớn Quản
18 78/TB-MTTQ-BTT (Chơn Thành) 22/05/2022 Thông báo tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Chơn Thành trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh
19 5/KH-HĐND 17/05/2022 Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X và trước kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện Bù Đăng khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
20 01/KH-TĐB (Bù Gia Mập) 15/05/2022 Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 của đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
21 25/CV-HĐND 15/05/2022 V/v tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh và thành phố trước kỳ họp thứ 5.
22 15/BC-HĐND-PC 05/05/2022 Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.
23 130/HĐND 03/05/2022 Hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 (giữa năm 2022) HĐND tỉnh khóa X
24 62/ĐĐBQH 17/04/2022 V/v Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
25 99/TB-HĐND 03/04/2022 Kết quả kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
26 47/BC-ĐĐBQH 27/03/2022 Kết quả giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước”
27 43/ĐĐBQH 22/03/2022 Thông báo thời gian tổ chức giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh
28 38/BC-ĐĐBQH 02/03/2022 Báo cáo công tác dân nguyện tháng 2/2022
29 30/KH-ĐĐBQH 16/02/2022 Kế hoạch giám sát chuyên đề: "việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021" trên địa bàn tỉnh
30 31/QH-ĐĐBQH 16/02/2022 Quyết định thành lập đoàn giám sát chuyên đề: "việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021" trên địa bàn tỉnh
31 28/BC-ĐĐBQH 15/02/2022 Công tác dân nguyện tháng 01/2022
32 25/BC-ĐĐBQH 27/01/2022 Kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2021 đề xuất nội dung giám sát năm 2023.
33 24/BC-ĐĐBQH 23/01/2022 Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Bình Phước
34 03/BC-ĐĐBQH 06/01/2022 Báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2021
35 101/KH-ĐĐBQH 27/12/2021 Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh BP năm 2022.
36 96/BC-ĐĐBQH 26/12/2021 Tình hình hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
37 80/BC-ĐĐBQH 19/12/2021 Công tác dân nguyện tháng 11/2021.
38 418/BC-HĐND 19/12/2021 Kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
39 414/TB-HĐND 12/12/2021 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X
40 415/HĐND 12/12/2021 V/v Hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X
41 416/TB-HĐND 12/12/2021 Thông báo Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh năm 2022
42 78/QĐ-ĐĐBQH 09/12/2021 Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021" trên địa bàn tỉnh Bình Phước
43 79/KH-ĐĐBQH 09/12/2021 Giám sát chuyên đề "Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021" trên địa bàn tỉnh Bình Phước
44 70/BC-ĐĐBQH 28/11/2021 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
45 395/HĐND-TH 25/11/2021 V/v Điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X
46 68/QĐ-ĐĐBQH 24/11/2021 Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật quy hoạch có hiệu lực thi hành" trên địa bàn tỉnh Bình phước.
47 69/KH-ĐĐBQH 24/11/2021 Giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành" trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
48 393/BC-HĐND 23/11/2021 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt TXCT của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X.
49 386/HĐND-TH 18/11/2021 Điều chỉnh thời gian họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X
50 297/TB-HĐND 06/10/2021 Kết quả Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh về nội dung, chương trình và thời gian công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 3 (cuối năm 2021) của HĐND tỉnh khóa X
Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND

77/TB-MTTQVN

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X của tổ đại biểu huyện Đồng Phú

Thời gian đăng: 01/08/2022

lượt xem: 20 | lượt tải:15

08/KH-HĐND (thị xã Phước Long)

Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri (cấp tỉnh và thị xã) sau kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh Bình Phước khóa X và sau kỳ họp thứ tư - HĐND thị xã Phước Long khóa IV

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 8 | lượt tải:5

86/KH-TĐB(Bình Long)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X của tổ đại biểu thị xã Bình Long

Thời gian đăng: 04/08/2022

lượt xem: 11 | lượt tải:7
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
knhd
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập20
  • Tháng hiện tại21,885
  • Tổng lượt truy cập453,879