STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 KH: 58/ĐĐBQH 05/04/2024 Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.
2 TB: 3437/TB-TTKQH 28/03/2024 Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.
3 Báo cáo: 50/BC-HĐND 04/03/2024 Báo cáo đánh giá thực trạng và kiến nghị đổi mới quy trình xây dựng pháp luật
4 Báo cáo: 32/BC-ĐĐBQH 27/02/2024 Công tác dân nguyện tháng 02/2024.
5 Kế hoạch: 24/KH-ĐĐBQH 16/02/2024 Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023" trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
6 Quyết định: 23/QĐ-ĐĐBQH 16/02/2024 Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023" trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
7 Chương trình 17/01/2024 Chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV
8 KH: 300/KH-ĐĐBQH 09/01/2024 Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước năm 2023
9 QĐ: 301/QĐ-ĐĐBQH 09/01/2024 Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội đến hết năm 2023" trên địa bàn tỉnh Bình Phước
10 KH: 302/KH-ĐĐBQH 09/01/2024 Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội đến hết năm 2023" trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kèm theo Quyết định số 301/QĐ-ĐĐBQH ngày 20/12/2023 của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước)
11 BC: 303/BC-ĐĐBQH 09/01/2024 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước
12 TB: 02/TB-ĐĐBQH 09/01/2024 Tình hình hoạt động của Đoàn dại biểu Quốc hội tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
13 BC: 03/BC-ĐĐBQH 09/01/2024 Công tác dân nguyện tháng 12/2023.
14 BC: 09/BC-ĐĐBQH 09/01/2024 Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 520/KH-UBTVQH15 ngày 07/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
15 Báo cáo: 715/BC-UBTVQH15 04/01/2024 Báo cáo tổng kết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
16 Thông báo: 483/TB-HĐND 22/12/2023 Kết quả kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
17 Công văn: 488/HĐND 22/12/2023 Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 (cuối năm 2023), HĐND tỉnh khóa X.
18 Công văn: 381/HĐND 30/10/2023 V/v hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XNgười soạn
19 Kế hoạch: 348/KH-HĐND 24/10/2023 Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND năm 2023.
20 CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV. 23/10/2023 CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 6
21 Thông báo: 255/TB-VP 29/09/2023 Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước
22 Kế hoạch: 03/KH-TĐB07(Lộc Ninh) 09/08/2023 Kế hoạch Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 (kỳ họp giữa năm 2023) của đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
23 Công văn:104/MTTQ-BTT(Lộc Ninh) 07/08/2023 Về việc điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
24 TB: 05/TB-TĐB03 (Phước Long) 07/08/2023 Thông báo tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh Bình Phước khóa X.
25 TB :103/HĐND (Tx.Bình Long) 04/08/2023 Thông báo về việc thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thị xã Bình Long sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
26 Kế hoạch: 02-TĐB(Tx.Bình Long) 04/08/2023 Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 11 (giữa năm 2023), HĐND khóa X.
27 Công văn: 267/HĐND 04/08/2023 Về việc góp ý dự thảo báo cáo kết quả công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
28 Tổ đại biểu (H.Lộc Ninh) 03/08/2023 Thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
29 Tổ đại biểu (Tx. Chơn Thành) 03/08/2023 Thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
30 Báo cáo: 537/BC-UBTVQH15 02/08/2023 Tổng kết kỳ họp thứ 5, QH khóa XV.
31 Tổ đại biểu số 10 (Phú Riềng) 02/08/2023 Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 11 của Tổ Đại biểu số 10, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
32 Tổ đại biểu (Tx. Phước Long) 02/08/2023 Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
33 Công văn: 05-TĐB09(H.Bù Gia Mập) 02/08/2023 Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
34 Tổ đại biểu (H.Đồng Phú) 31/07/2023 Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, của HĐND tỉnh khóa X
35 Tổ đại biểu (H.Hớn Quản) 31/07/2023 Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hớn Quản sau kỳ họp giữa năm 2023, HĐND tỉnh khóa X.
36 Tổ đại biểu (H. Bù Đăng) 31/07/2023 Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
37 Thông báo: 246/TB-HĐND 28/07/2023 Thông báo kết luận Phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 11 (giữa năm 2023) HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
38 Công văn: 234/HĐND 21/07/2023 Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 (giữa năm 2023) HĐND tỉnh khóa X
39 Thông báo: 231/TB-HĐND 21/07/2023 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 11 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
40 Báo cáo số: 155/BC-ĐĐBQH 14/07/2023 Về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước
41 Số: 153/BC-ĐĐBQH 04/07/2023 Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước
42 Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. 27/06/2023 Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
43 Số: 02/TB-TĐB (Phước Long) 30/05/2023 Về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh Bình Phước khóa X
44 Số: 07/KH-TĐBHĐND (Lộc Ninh) 26/05/2023 Về kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa X.
45 CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XV 23/05/2023 CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XV
46 Số: 01/KH-TXCT (Phú Riềng) 23/05/2023 Về kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 của Tổ đại biểu số 10, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
47 Số: 96/TB-MTTQ-BTT (Chơn Thành) 23/05/2023 Về việc thông báo lịch tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
48 Số: 07/KH-HĐND (Phước Long) 22/05/2023 Về việc phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri (cấp tỉnh và thị xã) trước kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh Bình Phước khóa X và trước kỳ họp thứ 9 – HĐND thị xã khóa IV.
49 Số: 93/BC-ĐĐBQH 22/05/2023 Về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước.
50 Sô: 04/KH-HĐND (Bù Đăng) 21/05/2023 Về việc Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X và trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

KH: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 28 | lượt tải:12

TB: 3437/TB-TTKQH

Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thời gian đăng: 27/03/2024

lượt xem: 57 | lượt tải:36

Báo cáo: 50/BC-HĐND

Báo cáo đánh giá thực trạng và kiến nghị đổi mới quy trình xây dựng pháp luật

Thời gian đăng: 04/03/2024

lượt xem: 109 | lượt tải:48
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Tháng hiện tại81,762
  • Tổng lượt truy cập3,000,076