Văn bản theo chủ đề: Báo cáo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Báo cáo: 50/BC-HĐND 03/03/2024 Báo cáo đánh giá thực trạng và kiến nghị đổi mới quy trình xây dựng pháp luật
2 Báo cáo: 32/BC-ĐĐBQH 26/02/2024 Công tác dân nguyện tháng 02/2024.
3 BC: 09/BC-ĐĐBQH 08/01/2024 Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 520/KH-UBTVQH15 ngày 07/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
4 BC: 03/BC-ĐĐBQH 08/01/2024 Công tác dân nguyện tháng 12/2023.
5 BC: 303/BC-ĐĐBQH 08/01/2024 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước
6 Báo cáo: 715/BC-UBTVQH15 03/01/2024 Báo cáo tổng kết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
7 Báo cáo: 537/BC-UBTVQH15 01/08/2023 Tổng kết kỳ họp thứ 5, QH khóa XV.
8 Số: 153/BC-ĐĐBQH 03/07/2023 Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước
9 Báo cáo số: 155/BC-ĐĐBQH 13/07/2023 Về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước
10 Số: 93/BC-ĐĐBQH 21/05/2023 Về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước.
11 Số: 145/BC-HĐND 17/05/2023 Về kết quả công tác tháng 4, chương trình công tác tháng 5/2023 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh
12 Số: 74/BC-ĐĐBQH 15/05/2023 Về tình hình hoạt động 5 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 và công tác chuẩn bị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
13 Số: 70/BC-ĐĐBQH 10/05/2023 Công tác dân nguyện tháng 4/2023
14 Số: 576/BC-MTTQ-BTT 10/05/2023 V/v: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri là đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền năm 2023.
15 Số: 24/BC-HĐND-KTNS 04/05/2023 V/v: Báo cáo một số nội dung liên quan đến việc thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh
16 Số: 25/BC-HĐND-KTNS 04/05/2023 V/v: Kết quả giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
17 Số:129/BC-HĐND 24/04/2023 Báo cáo kết quả hoạt động quý IV/2022 và quý I/2023; chương trình hoạt động quý II/2023, quý III/2023 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện, thị xã, thành phố.
18 Số: 118/BC-HĐND 12/04/2023 Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 01-CTPH/BTG-HĐND-UBND-TA-VKS ngày 08/4/2021 giữa Ban Tuyên giáo, Hôi đồng nhân dân, Ủy ban nhân dán, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân nhân tỉnh trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, giai đoạn 2021 - 2025
19 Số: 114/BC-HĐND 11/04/2023 Kết quả công tác Quý I/2023, chương trình công tác Quý II/2023 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh
20 Số: 40/BC-ĐĐBQH 11/04/2023 Công tác dân nguyện tháng 3/2023
21 Số: 17/BC-HĐND-KTNS 05/04/2023 Báo cáo kết quả khảo sát việc lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
22 Số: 38/BC-ĐĐBQH 30/03/2023 Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Phòng thủ dân sự trình tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XV
23 Số: 93/BC-HĐND 23/03/2023 Báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HDDND tỉnh Bình Phước
24 Số: 33/BC-ĐĐBQH 15/03/2023 Báo cáo giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021" trên địa bàn tỉnh Bình Phước
25 Số: 29/BC-ĐĐBQH 13/03/2023 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2022
26 Số: 27/BC-ĐĐBQH 06/03/2023 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/NQLTUBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội (từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2022)
27 Số: 26/BC-ĐĐBQH 06/03/2023 Báo cáo công tác dân nguyện tháng 02/2023
28 Số: 17/BC-ĐĐBQH 20/02/2023 Báo cáo giám sát chuyên đề
29 Số: 1942/BC-TTKQH 12/02/2023 Báo cáo nhanh kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV
30 Số: 13/BC-ĐĐBQH 09/02/2023 Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mói chương trình, sách giáo khoa giáo dục phô thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước
31 Số: 05/BC-ĐĐBQH 09/02/2023 Báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2022
32 Số: 245/BC-ĐĐBQH 28/12/2022 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV
33 Số: 03/BC-VP 03/01/2023 kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
34 15/BC-HĐND-PC 05/05/2022 Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.
35 38/BC-ĐĐBQH 02/03/2022 Báo cáo công tác dân nguyện tháng 2/2022
36 47/BC-ĐĐBQH 27/03/2022 Kết quả giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước”
37 28/BC-ĐĐBQH 15/02/2022 Công tác dân nguyện tháng 01/2022
38 25/BC-ĐĐBQH 27/01/2022 Kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2021 đề xuất nội dung giám sát năm 2023.
39 24/BC-ĐĐBQH 23/01/2022 Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Bình Phước
40 96/BC-ĐĐBQH 26/12/2021 Tình hình hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
41 03/BC-ĐĐBQH 06/01/2022 Báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2021
42 80/BC-ĐĐBQH 19/12/2021 Công tác dân nguyện tháng 11/2021.
43 70/BC-ĐĐBQH 28/11/2021 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
44 393/BC-HĐND 23/11/2021 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt TXCT của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X.
45 64/BC-HĐND-KTNS 16/09/2021 Kết quả giám sát tình hình công tác quản lý và sử dụng kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.
46 275/BC-HĐND 15/09/2021 Tình hình hoạt động từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, kế hoạch công tác quý IV/2021 và quý I/2022 của Thường trực HĐND tỉnh.
47 63/BC-HĐN-KTNS 15/09/2021 Kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay; chương trình hoạt động quý IV/2021 và quý I/2022.
48 48/BC-HĐND-DT 13/09/2021 Kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ (2021-2026) đến nay và chương trình hoạt động quý IV/2021, quý I/2022 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
49 255/BC-HĐND 29/08/2021 Kết quả giám sát tình hình thực hiện chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh.
50 23/BC-HĐND-VHXH 31/08/2021 Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.
Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

KH: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 31 | lượt tải:14

TB: 3437/TB-TTKQH

Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thời gian đăng: 27/03/2024

lượt xem: 62 | lượt tải:38

Báo cáo: 50/BC-HĐND

Báo cáo đánh giá thực trạng và kiến nghị đổi mới quy trình xây dựng pháp luật

Thời gian đăng: 04/03/2024

lượt xem: 111 | lượt tải:48
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập28
  • Tháng hiện tại88,839
  • Tổng lượt truy cập3,007,153