Văn bản theo chủ đề: Kế hoạch

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số: 24/KH-ĐĐBQH 15/02/2024 Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023" trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
2 KH: 302/KH-ĐĐBQH 08/01/2024 Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội đến hết năm 2023" trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kèm theo Quyết định số 301/QĐ-ĐĐBQH ngày 20/12/2023 của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước)
3 Kế hoạch: 348/KH-HĐND 23/10/2023 Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND năm 2023.
4 Kế hoạch: 03/KH-TĐB07(Lộc Ninh) 08/08/2023 Kế hoạch Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 (kỳ họp giữa năm 2023) của đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
5 Kế hoạch: 02-TĐB(Tx.Bình Long) 03/08/2023 Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 11 (giữa năm 2023), HĐND khóa X.
6 Công văn: 05-TĐB09(H.Bù Gia Mập) 01/08/2023 Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
7 Tổ đại biểu (Tx. Phước Long) 01/08/2023 Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
8 Tổ đại biểu số 10 (Phú Riềng) 01/08/2023 Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 11 của Tổ Đại biểu số 10, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
9 Tổ đại biểu (H. Bù Đăng) 30/07/2023 Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
10 Tổ đại biểu (H.Đồng Phú) 30/07/2023 Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, của HĐND tỉnh khóa X
11 Số: 07/KH-TĐBHĐND (Lộc Ninh) 25/05/2023 Về kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa X.
12 Số: 01/KH-TXCT (Phú Riềng) 22/05/2023 Về kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 của Tổ đại biểu số 10, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
13 Số: 07/KH-HĐND (Phước Long) 21/05/2023 Về việc phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri (cấp tỉnh và thị xã) trước kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh Bình Phước khóa X và trước kỳ họp thứ 9 – HĐND thị xã khóa IV.
14 Sô: 04/KH-HĐND (Bù Đăng) 20/05/2023 Về việc Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X và trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
15 Số: 01/KH (Bình Long) 16/05/2023 Về kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp giữa năm 2023, HĐND khóa X (Tổ đại biểu khu vực thị xã Bình Long)
16 Số: 58/KH-ĐĐBQH 10/05/2023 V/v: Tổ chức Hội nghị nắm tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; triển khai lấy ý kiến đóng góp các dự thảo luật trình tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
17 Số: 143/KH-HĐND 10/05/2023 V/v: giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023.
18 Số: 30/KH-HĐND-KTNS 10/05/2023 V/v: khảo sát tình hình thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn một số huyện, thị xã
19 Số: 29/KH-HĐND-KTNS 10/05/2023 Kế hoạch làm việc với các sở, ngành về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khóa X.
20 Số: 27/KH-HĐND-KTNS 04/05/2023 V/v: Giám sát công tác phân bổ, giải ngân và quyết toán vốn đầu tư công hàng năm trên địa bàn tỉnh
21 Số: 130/KH-HĐND 25/04/2023 Giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023
22 Số: 19/KH-HĐND-KTNS 10/04/2023 Kế hoạch giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và kinh doanh các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh
23 Số: 84/KH-HĐND 07/03/2023 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
24 Số: 246/KH-ĐĐBQH 28/12/2022 Kế hoạch giám sát, khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh năm 2023
25 08/KH-HĐND (thị xã Phước Long) 03/08/2022 Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri (cấp tỉnh và thị xã) sau kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh Bình Phước khóa X và sau kỳ họp thứ tư - HĐND thị xã Phước Long khóa IV
26 04/KH-TĐBHĐND (Lộc Ninh) 01/08/2022 Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 6, HĐND tỉnh khóa X tổ đại biểu huyện Lộc Ninh
27 86/KH-TĐB(Bình Long) 02/08/2022 Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X của tổ đại biểu thị xã Bình Long
28 07/KH-HĐND 28/07/2022 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 6, HĐND tỉnh khóa X và sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Bù Đăng khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
29 30/KH-ĐĐBQH 16/02/2022 Kế hoạch giám sát chuyên đề: "việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021" trên địa bàn tỉnh
30 101/KH-ĐĐBQH 27/12/2021 Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh BP năm 2022.
31 79/KH-ĐĐBQH 09/12/2021 Giám sát chuyên đề "Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021" trên địa bàn tỉnh Bình Phước
32 69/KH-ĐĐBQH 24/11/2021 Giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành" trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
33 29/KH-ĐĐBQH 29/09/2021 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị nắm tình hình kinh tế - xã hội và triển khai lấy ý kiến đóng góp các dự thảo luât trình tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV
34 10/KH-ĐĐBQH 24/08/2021 Hoạt động 06 tháng cuối năm 2021 của Đoàn ĐBQH tỉnh.
35 TXCT SAU HỌP 14 TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 10 21/12/2020 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười bốn của Tổ Đại biểu số 10, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (huyện Phú Riềng)
Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 32/BC-ĐĐBQH

Công tác dân nguyện tháng 02/2024

Thời gian đăng: 28/02/2024

lượt xem: 8 | lượt tải:3

Số: 24/KH-ĐĐBQH

Giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023" trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 28/02/2024

lượt xem: 7 | lượt tải:2

Số: 23/QĐ-ĐĐBQH

Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023" trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 28/02/2024

lượt xem: 7 | lượt tải:3
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập19
  • Tháng hiện tại147,084
  • Tổng lượt truy cập2,741,043