Văn bản theo lĩnh vực: HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 08/KH-HĐND (thị xã Phước Long) 03/08/2022 Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri (cấp tỉnh và thị xã) sau kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh Bình Phước khóa X và sau kỳ họp thứ tư - HĐND thị xã Phước Long khóa IV
2 04/KH-TĐBHĐND (Lộc Ninh) 01/08/2022 Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 6, HĐND tỉnh khóa X tổ đại biểu huyện Lộc Ninh
3 86/KH-TĐB(Bình Long) 02/08/2022 Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X của tổ đại biểu thị xã Bình Long
4 07/KH-HĐND 28/07/2022 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 6, HĐND tỉnh khóa X và sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Bù Đăng khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
5 77/TB-MTTQVN 03/08/2022 Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X của tổ đại biểu huyện Đồng Phú
6 82/CV-HĐND 31/07/2022 Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh và thành phố Đồng Xoài sau kỳ họp thứ 5
7 246/TB-HĐND 21/07/2022 Kết quả kỳ họp thứ 6 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
8 247/HĐND 21/07/2022 hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X
9 218/HĐND 23/06/2022 Công văn điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X
10 185/GTT-HĐND 09/06/2022 Giấy triệu tập kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X.
11 197/HĐND 14/06/2022 V/v Điều chỉnh thời gian họp tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 6 (giữa năm) HĐND tỉnh
12 180/HĐND 09/06/2022 V/v Họp tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 6 (giữa năm 2022) HĐND tỉnh khóa X
13 02/TB-TĐB (Phước Long) 30/05/2022 Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm-HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
14 03/KH-TĐBHĐBN (Lộc Ninh) 25/05/2022 Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 của tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Lộc Ninh
15 78/TB-MTTQ-BTT (Chơn Thành) 22/05/2022 Thông báo tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Chơn Thành trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh
16 03/TB-TĐB (Hớn Quản) 22/05/2022 Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 của tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Hớn Quản
17 02/TB-TĐB (Đồng Xoài) 22/05/2022 Thông báo Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp năm (kỳ họp giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
18 5/KH-HĐND 17/05/2022 Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X và trước kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện Bù Đăng khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
19 25/CV-HĐND 15/05/2022 Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh và thành phố trước kỳ họp thứ 5.
20 01/KH-TĐB (Bù Gia Mập) 15/05/2022 Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 của đại biểu HĐND tỉnh khóa X
21 15/BC-HĐND-PC 05/05/2022 Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.
22 130/HĐND 03/05/2022 Hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 (giữa năm 2022) HĐND tỉnh khóa X
23 99/TB-HĐND 03/04/2022 Kết quả kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
24 418/BC-HĐND 19/12/2021 Kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
25 416/TB-HĐND 12/12/2021 Thông báo Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh năm 2022
26 415/HĐND 12/12/2021 Hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X
27 414/TB-HĐND 12/12/2021 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X
28 395/HĐND-TH 25/11/2021 V/v Điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X
29 393/BC-HĐND 23/11/2021 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt TXCT của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X.
30 386/HĐND-TH 18/11/2021 Điều chỉnh thời gian họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X
31 299/HĐND-DNTT 06/10/2021 Hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3(cuối năm 2021) HĐND tỉnh khóa X
32 297/TB-HĐND 06/10/2021 Kết quả Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh về nội dung, chương trình và thời gian công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 3 (cuối năm 202
33 291/TB-HĐND 04/10/2021 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
34 64/BC-HĐND-KTNS 16/09/2021 Kết quả giám sát tình hình công tác quản lý và sử dụng kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.
35 275/BC-HĐND 15/09/2021 Tình hình hoạt động từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, kế hoạch công tác quý IV/2021 và quý I/2022 của Thường trực HĐND tỉnh.
36 63/BC-HĐN-KTNS 15/09/2021 Kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay; chương trình hoạt động quý IV/2021 và quý I/2022.
37 48/BC-HĐND-DT 13/09/2021 Kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ (2021-2026) đến nay và chương trình hoạt động quý IV/2021, quý I/2022 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
38 28/QĐ-HĐND-VHXH 12/09/2021 Thành lập Đoàn giám sát công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh
39 255/BC-HĐND 29/08/2021 Kết quả giám sát tình hình thực hiện chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh.
40 23/BC-HĐND-VHXH 31/08/2021 Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.
41 96/QĐ-VP 13/09/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét duyệt sáng kiến của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Phước.
42 95/QĐ-VP 13/09/2021 Thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Phước.
43 77/QĐ-VP 26/08/2021 V/v Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
44 76/QĐ-VP 26/08/2021 V/v Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
45 100/BC-VP 14/09/2021 Kết quả thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch covid-19 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (đến ngày 15/9/2021).
46 273/BC-HĐND 14/09/2021 Kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay; Chương trình hoạt động quý IV/2021, quý I/2022 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện, thị xã, thành phố.
47 270/HĐND 13/09/2021 báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX
48 189/TB-HĐND 06/07/2021 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 1 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
49 TXCT SAU HỌP 14 TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 10 21/12/2020 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười bốn của Tổ Đại biểu số 10, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (huyện Phú Riềng)
50 395/HĐND 13/12/2020 Hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười bốn của HĐND tỉnh khóa IX
Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND

77/TB-MTTQVN

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X của tổ đại biểu huyện Đồng Phú

Thời gian đăng: 01/08/2022

lượt xem: 20 | lượt tải:15

08/KH-HĐND (thị xã Phước Long)

Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri (cấp tỉnh và thị xã) sau kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh Bình Phước khóa X và sau kỳ họp thứ tư - HĐND thị xã Phước Long khóa IV

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 8 | lượt tải:5

86/KH-TĐB(Bình Long)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X của tổ đại biểu thị xã Bình Long

Thời gian đăng: 04/08/2022

lượt xem: 11 | lượt tải:7
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
knhd
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập18
  • Tháng hiện tại21,655
  • Tổng lượt truy cập453,649