Văn bản theo lĩnh vực: HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Công văn: 488/HĐND 21/12/2023 Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 (cuối năm 2023), HĐND tỉnh khóa X.
2 Thông báo: 483/TB-HĐND 21/12/2023 Kết quả kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
3 Công văn: 381/HĐND 29/10/2023 V/v hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa X.
4 Kế hoạch: 348/KH-HĐND 23/10/2023 Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND năm 2023.
5 Kế hoạch: 03/KH-TĐB07(Lộc Ninh) 08/08/2023 Kế hoạch Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 (kỳ họp giữa năm 2023) của đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
6 TB: 05/TB-TĐB03 (Phước Long) 06/08/2023 Thông báo tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh Bình Phước khóa X.
7 Công văn:104/MTTQ-BTT(Lộc Ninh) 06/08/2023 Về việc điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
8 Công văn: 267/HĐND 03/08/2023 Về việc góp ý dự thảo báo cáo kết quả công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
9 Kế hoạch: 02-TĐB(Tx.Bình Long) 03/08/2023 Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 11 (giữa năm 2023), HĐND khóa X.
10 TB :103/HĐND (Tx.Bình Long) 03/08/2023 Thông báo về việc thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thị xã Bình Long sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
11 Công văn: 05-TĐB09(H.Bù Gia Mập) 01/08/2023 Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
12 Tổ đại biểu (Tx. Chơn Thành) 02/08/2023 Thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
13 Tổ đại biểu (H.Lộc Ninh) 02/08/2023 Thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
14 Tổ đại biểu (Tx. Phước Long) 01/08/2023 Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
15 Tổ đại biểu số 10 (Phú Riềng) 01/08/2023 Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 11 của Tổ Đại biểu số 10, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
16 Tổ đại biểu (H. Bù Đăng) 30/07/2023 Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
17 Tổ đại biểu (H.Hớn Quản) 30/07/2023 Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hớn Quản sau kỳ họp giữa năm 2023, HĐND tỉnh khóa X.
18 Tổ đại biểu (H.Đồng Phú) 30/07/2023 Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, của HĐND tỉnh khóa X
19 Thông báo: 246/TB-HĐND 27/07/2023 Thông báo kết luận Phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 11 (giữa năm 2023) HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
20 Thông báo: 231/TB-HĐND 20/07/2023 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 11 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
21 Công văn: 234/HĐND 20/07/2023 Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 (giữa năm 2023) HĐND tỉnh khóa X
22 Số: 02/TB-TĐB (Phước Long) 29/05/2023 Về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh Bình Phước khóa X
23 Số: 07/KH-TĐBHĐND (Lộc Ninh) 25/05/2023 Về kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa X.
24 Số: 96/TB-MTTQ-BTT (Chơn Thành) 22/05/2023 Về việc thông báo lịch tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
25 Số: 01/KH-TXCT (Phú Riềng) 22/05/2023 Về kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 của Tổ đại biểu số 10, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
26 Số: 07/KH-HĐND (Phước Long) 21/05/2023 Về việc phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri (cấp tỉnh và thị xã) trước kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh Bình Phước khóa X và trước kỳ họp thứ 9 – HĐND thị xã khóa IV
27 Số:01/CV (Bình Long) 20/05/2023 Về việc thay đổi địa điểm tham gia tiếp xúc cử tri cùng đại biểu HĐND tỉnh
28 Số: 11/TB-TĐBHQ (Hớn Quản) 20/05/2023 Về việc lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hớn Quản trước kỳ họp giữa năm 2023, HĐND tỉnh khoá X.
29 Sô: 04/KH-HĐND (Bù Đăng) 20/05/2023 Về việc Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X và trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
30 Số: 145/BC-HĐND 17/05/2023 Về kết quả công tác tháng 4, chương trình công tác tháng 5/2023 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh
31 Số: 01/KH (Bình Long) 16/05/2023 Về kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp giữa năm 2023, HĐND khóa X. (Tổ đại biểu khu vực thị xã Bình Long)
32 Số: 03/THĐ09 (Bù Gia Mập) 15/05/2023 Về việc thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11- HĐND huyện.
33 Số: 02/THĐ09 (Bù Gia Mập) 15/05/2023 Về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa X.
34 Số: 139/HĐND 14/05/2023 Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
35 Số: 143/KH-HĐND 10/05/2023 V/v: giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023.
36 Số: 30/KH-HĐND-KTNS 10/05/2023 V/v: khảo sát tình hình thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn một số huyện, thị xã
37 Số: 29/KH-HĐND-KTNS 10/05/2023 Kế hoạch làm việc với các sở, ngành về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khóa X.
38 Số: 138/TB-HĐND 08/05/2023 Thông báo kết luận của bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ 4, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
39 Số: 24/BC-HĐND-KTNS 04/05/2023 V/v: Báo cáo một số nội dung liên quan đến việc thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh
40 Số: 25/BC-HĐND-KTNS 04/05/2023 V/v: Kết quả giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
41 Số: 27/KH-HĐND-KTNS 04/05/2023 V/v: Giám sát công tác phân bổ, giải ngân và quyết toán vốn đầu tư công hàng năm trên địa bàn tỉnh
42 Số: 130/KH-HĐND 25/04/2023 Giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023
43 Số:129/BC-HĐND 24/04/2023 Báo cáo kết quả hoạt động quý IV/2022 và quý I/2023; chương trình hoạt động quý II/2023, quý III/2023 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện, thị xã, thành phố.
44 Số: 118/BC-HĐND 12/04/2023 Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 01-CTPH/BTG-HĐND-UBND-TA-VKS ngày 08/4/2021 giữa Ban Tuyên giáo, Hôi đồng nhân dân, Ủy ban nhân dán, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân nhân tỉnh trong việc thực thi pháp luật, triển
45 Số: 116/TB-HĐND 12/04/2023 Kết quả Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về nội dung, chương trình và thời gian công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND
46 Số: 114/BC-HĐND 11/04/2023 Kết quả công tác Quý I/2023, chương trình công tác Quý II/2023 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh
47 Số: 19/KH-HĐND-KTNS 10/04/2023 Kế hoạch giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và kinh doanh các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh
48 Số: 17/BC-HĐND-KTNS 05/04/2023 Báo cáo kết quả khảo sát việc lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
49 Số: 93/BC-HĐND 23/03/2023 Báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HDDND tỉnh Bình Phước
50 Số: 87/TB-HĐND 13/03/2023 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 32/BC-ĐĐBQH

Công tác dân nguyện tháng 02/2024

Thời gian đăng: 28/02/2024

lượt xem: 8 | lượt tải:3

Số: 24/KH-ĐĐBQH

Giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023" trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 28/02/2024

lượt xem: 7 | lượt tải:2

Số: 23/QĐ-ĐĐBQH

Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023" trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 28/02/2024

lượt xem: 7 | lượt tải:3
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập19
  • Tháng hiện tại147,147
  • Tổng lượt truy cập2,741,106