Lịch làm việc Tuần 01/022

Lịch làm việc Tuần lễ  01/2022 (Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 07/01/2022)

Số kí hiệu Lịch tuần 01/2022/HĐND
Ngày ban hành 30/12/2021
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC (Có Bổ sung)
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ  01/2022 (Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 07/01/2022)


THỨ BẢY (ngày 01/01)
          Lãnh đạo Văn phòng và công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh nghỉ Tết Dương lịch và trực Tết Dương lịch năm 2022 (theo Thông báo số 305/TB-VP của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh).
THỨ HAI (ngày 03/01)
SÁNG + CHIỀU:
          1/ Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng và công chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nghỉ bù Tết Dương lịch năm 2022 (theo Thông báo Số 555/TB-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh).
          2/ Lãnh đạo Văn phòng và công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh trực nghỉ bù Tết Dương lịch năm 2022 (theo Thông báo số 305/TB-VP của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh).
THỨ BA (ngày 04/01)
SÁNG:
           1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.
Cùng dự: LĐVP, Phòng Công tác Quốc hội, Phòng DNTT.
Thời gian, địa điểm: 9h00, tại Phòng họp B – Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
          2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
          3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh họp Hội đồng nghiệm thu, thẩm định chương trình, tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc S’tiêng cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi tỉnh 2 Bình Phước theo Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 8h00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp:
 - 14h00 đến 16h00: dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19.
 - 16h00: dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 .
Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
          2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
         3/ Đ/c
 Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri trực tuyến sau kỳ họp thứ ba của đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại thành phố Đồng Xoài.

Thời gian, địa điểm: 13h30, tại Hội trường Thành ủy.


THỨ TƯ (ngày 05/01)
SÁNG +CHIỀU:
          1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba của đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Hớn Quản.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
          2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
          3/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba của đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 7h30, tại UBND xã Minh Thắng
- Chiều: 13h30, tại UBND xã Quang Minh
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương
          4/ Đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba của đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Đồng Phú (theo hình thức trực tuyến).
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Phòng họp D – UBND huyện.
         5/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba của đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Lộc Ninh.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại UBND xã Lộc Khánh
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
        6/ Đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba của đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại thị xã Phước Long.
Thời gian, địa điểm: 14h00, tại Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.
THỨ NĂM (ngày 06/01)
SÁNG + CHIỀU:
         1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh họp:
- 8h00: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 01/2022. 
- 14h00: họp kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
            2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba của đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại UBND huyện.
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải.
            3/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba của đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 7h30, tại UBND xã Nha Bích
- Chiều: 13h30, tại UBND xã Minh Long
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương
          4/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế; đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ  SÁU (ngày 07/01):
SÁNG + CHIỀU:
         1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh họp tiếp tục họp kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
 Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
          2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh:  Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế; đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
          3/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba của đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 7h30, tại UBND xã Minh Hưng.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương.

           (Lịch này thay thư mời).
                                                                                                             

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 162 | lượt tải:86

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 142 | lượt tải:45

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 177 | lượt tải:54
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập22
  • Tháng hiện tại95,332
  • Tổng lượt truy cập3,498,592