Lịch làm việc Tuần 02/2022

Lịch làm việc Tuần lễ  02/2022 (Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022)

Số kí hiệu Lịch tuần 02/2022/HĐND
Ngày ban hành 06/01/2022
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC  (Bổ sung)
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ  02/2022 (Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022)

THỨ BẢY (ngày 08/01) + CHỦ NHẬT (ngày 09/01)
Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đi công tác tại Hà Nội.
 Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương đưa đón đến Sân Bay Tân Sơn Nhất.
THỨ HAI (ngày 10/01)
SÁNG:
          1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, Vũ Thanh Ngữ – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
          2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh dự kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV dự phiên họp Thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.
Cùng dự: LĐVP, Phòng Công tác Quốc hội, Phòng TTDN.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Phòng họp B.
          3/ Đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Hội trường B – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
CHIỀU:
          1/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV dự phiên họp Thảo luận trực tuyến về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.
Cùng dự: LĐVP, Phòng Công tác Quốc hội, Phòng TTDN.
Thời gian, địa điểm: 14h00, tại Phòng họp B.
          2/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 11/01)
SÁNG + CHIỀU:
         1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh:
- 7h30, chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 01/2022.
Mời dự: các đại biểu HĐND tỉnh khu vực thị xã Bình Long cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh. cùng dự: đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh – PTP. Thông tin - Dân nguyện, đ/c Lê Thị Mimh Nguyệt – Chuyên viên.
Địa điểm tại trụ sở tiếp Công dân.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
- 14h00, dự phiên bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.
Cùng dự: LĐVP, Phòng Công tác Quốc hội, Phòng TTDN.
Địa điểm: tại Phòng họp B.
          2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 12/01)
SÁNG +CHIỀU:
          1/ Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh thông qua Chương trình công tác năm 2022; dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND tỉnh.
Thành phần: các Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh: đ/c Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh: đ/c Hà Anh Dũng – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Giang Thị Phương Hạnh – Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP. Tổng hợp.
Thời gian, địa điểm: 14h00, tại Phòng họp B.
         2/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Cục Hải quan tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14h00, tại cục Hải quan tỉnh.
          3/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức (Theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
           4/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 13/01)
SÁNG + CHIỀU:
        
  1/ Đ/c Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Dân vận năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Phòng họp trực tuyến Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
         2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
         
3/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Hội nghị triển khai công khai công tác ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 Trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) tỉnh Bình Phước và giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ I, giai đoạn 2016 – 2020.
Thời gian, địa điểm: 7h45, tại Hội trường Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
         4/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ  SÁU (ngày 14/01):
SÁNG + CHIỀU:
          1/
 Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Dân vận năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Phòng trực tuyến Ban Dân vận Tỉnh ủy.    
        2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2022 (Theo Lịch UBND tỉnh)
Thời gian, địa điểm: 14h00, tại phòng họp G - UBND tỉnh
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải.
        3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

            (Lịch này thay thư mời).                                                                                                               


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập45
  • Tháng hiện tại184,811
  • Tổng lượt truy cập3,588,071