Lịch làm việc Tuần 02/2023/ĐĐBQH

Lịch làm việc Tuần lễ 02/2023 (Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 14/01/2023)

Số kí hiệu Lịch làm việc Tuần 02/2023/ĐĐBQH
Ngày ban hành 07/01/2023
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch Đoàn ĐBQH
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦAĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH
Tuần lễ 02/2023 (Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 14/01/2023)

 
 
THỨ HAI (ngày 09/01)
 1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Các Đại biểu Quốc hội tỉnh dự kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, tại Hà Nội.
Cùng đi: Đ/c Mai Anh Nam - Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Công tác Quốc hội; đ/c Nguyễn Minh Huy -Chuyên viên phòng Công tác Quốc hội.
Thời gian, địa điểm: từ ngày 05/01 đến 09/01/2023, tại Tòa nhà Quốc hội.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh, Nguyễn Vĩnh Sáu đưa, đón tại sân bay Tân Sơn Nhất.
THỨ BA (ngày 10/01)
SÁNG:
1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Các Đại biểu Quốc hội tỉnh: đ/c Phan Viết Lượng, đ/c Vũ Ngọc Long đi thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: UBMTTQVN tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND huyện Bù Đăng, UBND thị xã Phước Long, UBND huyện Phú Riềng. 
Cùng đi: đ/c Mai Anh Nam - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Công tác Quốc hội; Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị. (Giao Văn phòng chuẩn bị quà và các điều kiện cần thiết khác để tham mưu, phục vụ Đoàn.)
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00,  tại UBND xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng.
+ 09 giờ 30,  tại UBND phường Thác Mơ, thị xã Phước Long.
+ 10 giờ 30, tại UBND xã Long Bình, huyện Phú Riềng.
(06 giờ 00, Đoàn xuất phát tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh, Nguyễn Vĩnh Sáu.
2. Các Đại biểu Quốc hội tỉnh: Đ/c Nguyễn Tuấn Anh, ông Huỳnh Thành Chung  đi thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: UBMTTQVN tỉnh, UBND huyện Bù Gia Mập, UBND huyện Bù Đốp, UBND huyện Lộc Ninh. Cùng đi: đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Minh Huy - Chuyên viên phòng Công tác Quốc hội;  Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị. (Giao Văn phòng chuẩn bị quà và các điều kiện cần thiết khác để tham mưu, phục vụ Đoàn)
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00,  tại UBND xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập.
+ 09 giờ 00,  tại UBND xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp.
+ 10 giờ 00, tại UBND xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh.
(06 giờ 00, Đoàn xuất phát tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
CHIỀU:
1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Các Đại biểu Quốc hội tỉnh: đ/c Phan Viết Lượng, đ/c Vũ Ngọc Long đi thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: UBMTTQVN tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND huyện Đồng Phú, UBND thành phố Đồng Xoài. Cùng đi:  đ/c Mai Anh Nam - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Công tác Quốc hội; Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị. (Giao Văn phòng chuẩn bị quà và các điều kiện cần thiết khác để tham mưu, phục vụ Đoàn)
Thời gian, địa điểm:
+ 14 giờ 00,  tại UBND xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú.
+ 15 giờ 00,  tại Hội trường Khối vận thành phố Đồng Xoài.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh, Nguyễn Vĩnh Sáu.
2. Các Đại biểu Quốc hội tỉnh: Đ/c Nguyễn Tuấn Anh, ông Huỳnh Thành Chung  đi thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: UBMTTQVN tỉnh, UBND thị xã Bình Long, UBND huyện Hớn Quản, UBND thị xã Chơn Thành. Cùng đi: đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Minh Huy - Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội; Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản tri. (Giao Văn phòng chuẩn bị quà và các điều kiện cần thiết khác để tham mưu, phục vụ Đoàn)
Thời gian, địa điểm:
+ 14 giờ 00,  tại UBND xã Thanh Phú, thị xã Bình Long.
+ 14 giờ 45,  tại UBND xã An Phú, huyện Hớn Quản.
+ 15 giờ 20, tại UBND xã Nha Bích, thị xã Chơn Thành.
+ 16 giờ 30, Trao xe cứu thương cho UBND huyện Phú Riềng, tại trụ sở UBND huyện Phú Riềng.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
THỨ TƯ (ngày 11/01)
SÁNG + CHIỀU:
 1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Các Đại biểu Quốc hội tỉnh: đ/c Phan Viết Lương, đ/c Nguyễn Tuấn Anh, đ/c Vũ Ngọc Long, ông Huỳnh Thanh Chung. Cùng đi: đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Mai Anh Nam - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Công tác Quốc hội, đ/c Nguyễn Minh Huy - Chuyên viên phòng Công tác Quốc hội. (Giao Văn phòng chuẩn bị nội dung tham mưu, phục vụ Đoàn).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, Ban dân tộc HĐND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Thường trực HĐND huyện Phú Riềng.
Thời gian, địa điểm:
 + 08 giờ 00, tại trụ sở UBND huyện Phú Riềng.
 + 14 giờ 00,  tại trụ sở UBND tỉnh.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh, Nguyễn Vĩnh Sáu.
TỐI:
1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh dự tiếp Đoàn công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội thăm và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại tỉnh. Cùng dự: đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00, tại Tại Khách sạn Bom Bo.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh.
THỨ NĂM (ngày 12/01)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh dự tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội thăm và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Quỹ Mão năm 2023 tại tỉnh (có chương trình riêng). Cùng dự: đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Mai Anh Nam - Phó Trường phòng phụ trách Phòng Công tác Quốc hội. (Giao Văn phòng chuẩn bị nội dung)
Thời gian, địa điểm: Theo Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 05/01/2023 của Tỉnh ủy.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh.
2. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh dự buổi họp mặt với đồng chí Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Mời dự: Các vị Đại biểu Quốc hội các nhiệm kỳ đang sinh sống tại tỉnh Bình Phước. Cùng dự: đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Mai Anh Nam - Phó Trường phòng phụ trách Phòng Công tác Quốc hội. (Giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 11 giờ 20 -11 giờ 30, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh.
THỨ SÁU ( ngày 13/01)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh đi thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 
Thành phần: Các đại biểu Quốc hội tỉnh. Cùng đi: đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Mai Anh Nam - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Công tác Quốc hội; đ/c Nguyễn Minh Huy - Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội; Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị. (Giao Văn phòng chuẩn bị quà và các điều kiện cần thiết khác để tham mưu, phục vụ Đoàn).
Thời gian: 08 giờ 00, Xuất phát tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh, Nguyễn Vĩnh Sáu.          
(Lịch này thay thư mời).
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:10

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 38 | lượt tải:23
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập24
  • Tháng hiện tại153,509
  • Tổng lượt truy cập3,556,769