Lịch làm việc Tuần 15/2022

Lịch làm việc Tuần lễ  15/2022 (Từ ngày 11/4/2022 đến ngày 15/4/2022)

Số kí hiệu Lịch tuần 15/2022/HĐND
Ngày ban hành 07/04/2022
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

 

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ  15/2022 (Từ ngày 11/4/2022 đến ngày 15/4/2022)

 
CHỦ NHẬT (ngày 10/4)
          1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 7h00, tại Đền thờ Vua Hùng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương.
THỨ HAI (ngày 11/4)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng và toàn thể CC,VC người lao động nghỉ bù Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch).
2/ Đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trực giải quyết công việc đột xuất.
Trực công vụ (theo thông báo số 82/TB-VP ngày 06/4/2022 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh).
THỨ BA (ngày 12/4)
SÁNG + CHIỀU:
          1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; địa diện lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
        2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
Thành phần Đoàn: đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Vũ Mạnh Tiến và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên.
Mời tham gia Đoàn: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng; Thường trực HĐND thành phố Đồng Xoài; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
- 7h30 đến 9h00, Đoàn khảo sát một số danh mục dự án cần thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.
- 9h30 đến 11h00, Đoàn làm việc với UBND thành phố Đồng Xoài tại trụ sở HĐND và UBND thành phố Đồng Xoài.
- 14h00, Đoàn làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải, đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.            
          3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp thông qua báo cáo kết quả giám sát về tình hình đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Minh Huy - chuyên viên.
Mời dự: đại diện: các Ban của HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; UBND huyện: Bù Gia Mập, Phú Riềng; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14h00, tại Phòng họp B.
THỨ TƯ (ngày 13/4)
SÁNG:
         1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
          2/ Đ/c Giang Thị Phương Hạnh – Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì họp Ban thông qua báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Thị Hòa, đ/c Trần Hoàng Tâm và các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – chuyên viên.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh; Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Phòng họp B.
         3/ Đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021 trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14h00, làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
CHIỀU:
          1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự trao nhà tình thương nhân dịp Hội nghị giao ban công tác lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Bù Gia Mập.
Thành phần: đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; Công chức, viên chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Mời tham dự: đại diện Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố; Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Bù Gia Mập; một số đại biểu do HĐND huyện Bù Gia Mập mời.
Thời gian, địa điểm: 15h30, tại thôn Bù Dốt, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải, Bùi Văn Hải, đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
(13h00 xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
          2/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh họp đánh giá tình hình KT-XH, QPAN quý 1 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2022; kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 14h00, Phòng họp G – UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 14/4)
SÁNG + CHIỀU:
           1/ Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban công tác lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Bù Gia Mập.
Thành phần: Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng và công chức, viên chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Kính mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Mời dự: lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại trụ sở HĐND và UBND huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương.
(5h30, xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
          2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp quý I/2022 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Hội trường Tỉnh uỷ.
          3/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022.
Mời dự: các đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Chơn Thành cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Chuyên viên cùng dự.
Thời gian, địa điểm7 giờ 30, tại trụ sở tiếp Công dân.
        4/ Đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021 trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8h00, làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- 14h00, làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.
THỨ  SÁU (ngày 15/4)
SÁNG + CHIỀU:
        1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 10/2022 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
         2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c  Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
          3/ Đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế ĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021 trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8h00, làm việc với UBND huyện Chơn Thành, tại trụ sở UBND huyện Chơn Thành.
         
          (Lịch này thay thư mời).

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 175 | lượt tải:90

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập90
  • Tháng hiện tại133,764
  • Tổng lượt truy cập3,537,024