Lịch làm việc Tuần 16/2022

Lịch làm việc Tuần lễ  16/2022 (Từ ngày 18/4/2022 đến ngày 22/4/2022)

Số kí hiệu Lịch tuần 16/2022/HĐND
Ngày ban hành 14/04/2022
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ  16/2022 (Từ ngày 18/4/2022 đến ngày 22/4/2022)


THỨ HAI (ngày 18/4)
SÁNG:
          1/ Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh chuẩn bị kỳ họp thứ 5 (giữa năm 2022) của HĐND tỉnh và một số nội dung liên quan thẩm quyền của Đảng đoàn HĐND tỉnh.
Thành phần: các đ/c Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh: đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Hà Anh Dũng – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Giang Thị Phương Hạnh – Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; cùng dự: đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP công tác Hội đồng.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Phòng họp B – Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
          2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HDND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia kỳ thi chuyên viên cao cấp hết ngày 22/4/2022.
          3/ Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên và ủy viên ủy ban kiểm tra cấp cơ sở.
Thời gian: 04 ngày từ ngày 18 đến 21/4/2022.
Địa điểm: tại Hội trường Đảng ủy khối cơ quan và DN tỉnh.
          4/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: kinh tế - ngân sách, văn hóa – xã hội, pháp chế làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
         1/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh chủ trì họp Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh thông qua kết quả giám sát tình hình thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
Thành phần Đoàn: các Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Vũ Mạnh Tiến và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên.
Kính mời dự: đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân: thành phố Đồng Xoài, thị xã Bình Long, huyện Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm: 14h00, tại Phòng họp B.
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải.
          2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: văn hóa – xã hội, pháp chế làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 19/4)
SÁNG + CHIỀU:
         1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Kỷ niệm 40 năm thành lập xã Tân Quan, huyện Hớn Quản.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.

          2/ Đ/c Giang Thị Phương Hạnh – Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
Thành phần: các Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Thị Hòa, đ/c Trần Hoàng Tâm và các ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; chuyên viên: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi.
Mời dự: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân UBND tỉnh; Thường trực HĐND, Ban pháp chế HĐND và đại biểu ứng cử ở huyện Chơn Thành; Thường trực HĐND huyện Chơn Thành; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14h00, làm việc với UND huyện Chơn Thành, tại trụ sở Sở UBND huyện Chơn Thành.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu
           3/ Đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021 trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8h00, làm việc với UBND tỉnh, tại trụ sở UBND tỉnh.
          4/ Đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tham gia đoàn đi, thăm, chúc mừng Lễ Phục sinh năm 2022 trên địa bàn tỉnh. (thời gian 02 ngày, từ ngày 19-20/4/2022).
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương
         5/ đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 20/4)
SÁNG + CHIỀU:
          Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ VN tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh để chuẩn bị nội dung kỳ hợp giữa năm 2022 của HĐND tỉnh.
Thành phần: đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Ban, Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng ĐBQH&HĐND tỉnh;  Phòng Công tác Hội đồng cùng dự.
Kính mời dự: đ/c Trần Tuệ Hiền – Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh.
Mời dự: lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Phòng họp B – Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.

THỨ NĂM (ngày 21/4)
SÁNG + CHIỀU:
            1/ Đ/c đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam bộ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại tỉnh Bình Dương.
Thành phần: đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. cùng đi công chức, viên chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải, đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
           2/ Đ/c Hà Anh Dũng – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh. đ/c Nguyễn Thị Mai – chuyên viên.
Mời dự: đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Y tế; Thường trực HĐND, Ban kinh tế - xã hội HĐND thành phố Đồng Xoài; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
- Từ 8h00 đến 9h15: khảo sát tại cơ sở hành nghề dược trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.
- 9h30: làm việc với UBND thành phố Đồng Xoài.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương
          3/ Đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ  SÁU (ngày 22/4)
SÁNG + CHIỀU:
       1/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp (theo Lịch Tỉnh ủy):
- 13h30’ – 15h30: Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Uỷ viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ.
- 15h30: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 8/2022.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
          2/ Đ/c Hà Anh Dũng – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh. đ/c Nguyễn Thị Mai – chuyên viên.
Mời dự: đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8h00, Đoàn làm việc với Sở Y tế.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương
          3/ Đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
         
          (Lịch này thay thư mời).
                                                                                                               

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập44
  • Tháng hiện tại184,802
  • Tổng lượt truy cập3,588,062