Lich làm việc Tuần 19/2022

Lich làm việc Tuần lễ  19/2022 (Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 13/5/2022)

Số kí hiệu Lịch tuần 19/2022/HĐND
Ngày ban hành 05/05/2022
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ  19/2022 (Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 13/5/2022)

THỨ HAI (ngày 09/5)
SÁNG + CHIỀU:
          1/ Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến nội dung tổ chức phiên giải trình tại phiên họp tháng 5/2022 của Thường trực HĐND tỉnh và điều chỉnh nhân sự các Tổ đại biểu HĐND tỉnh.
Thành phần: đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Phòng Công tác HĐND cùng dự.
Thời gian, địa điểm14h00, tại Phòng họp B.
          2/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại huyện Hớn Quản và huyện Chơn Thành. Cùng đi: đ/c Nguyễn Xuân Thủy – chuyên viên, đ/c Lê Thị Minh Nguyệt – chuyên viên.
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải

          3/ Đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại thị xã Phước Long và huyện Phú Riềng. cùng đi: đ/c Mai Anh Nam – PTP phụ trách Phòng Công tác Quốc hội, đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt – chuyên viên.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương

THỨ BA (ngày 10/5)
SÁNG + CHIỀU:
          1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đi trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu đến ngày 12/5/2022.
Thành phần đoàn: đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Trương Thị Bích – PTP phụ trách phòng HCTCQT, đ/c Nguyễn Thị Lâm – PTP Công tác HĐND, đ/c Huỳnh Thị Thanh Uyên – PTP HCTCQT, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải, đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
          2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
          3/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Thời gian, địa điểm: 7h30, tại Hội trường Huyện ủy Bù Đăng.
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải.
          4/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại huyện Bù Đốp và huyện Bù Gia Mập. Cùng đi: đ/c Nguyễn Xuân Thủy – chuyên viên, đ/c Lê Thị Minh Nguyệt – chuyên viên.
          5/ Đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại huyện Đồng Phú và thành phố Đồng Xoài. Cùng đi: đ/c Mai Anh Nam – PTP phụ trách Phòng Công tác Quốc hội, đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt – chuyên viên.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương

THỨ TƯ (ngày 11/5)
SÁNG + CHIỀU:
         1/ Đ/c Hà Anh Dũng – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh chủ trì họp thống nhất báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh. đ/c Nguyễn Thị Mai – chuyên viên.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Y tế, UBND thành phố Đồng Xoài, huyện Lộc Ninh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Phòng họp C.
        2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
        3/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại huyện Lộc Ninh và thị xã Bình Long. Cùng đi: đ/c Nguyễn Xuân Thủy – chuyên viên, đ/c Lê Thị Minh Nguyệt – chuyên viên.
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải

        4/ Đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại huyện Bù Đăng. Cùng đi: đ/c Mai Anh Nam – PTP phụ trách Phòng Công tác Quốc hội, đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt – chuyên viên.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương

THỨ NĂM (ngày 12/5)
SÁNG + CHIỀU:
        1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự khán Lễ Khai mạc, các môn thi đấu trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á (Seagames 31) tại thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ (từ ngày 12/5 - 15/5/2022). 
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải đưa đến sân bay Tân Sơn Nhất.
        2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022.
Mời dự: các đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Bù Gia Mập cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh. cùng dự: đ/c Lê Thị Minh Nguyệt – Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm7h30, tại trụ sở tiếp Công dân.
       3/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị nắm tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và triển khai lấy ý kiến đóng góp các dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Phòng họp B.
          4/ Đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ  SÁU (ngày 13/5)
SÁNG + CHIỀU:
        1/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp thông qua báo cáo kết quả giám sát về công tác triển khai, thực hiện giảm 1.000 hộ nghèo là đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh năm 2021.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Minh Huy - chuyên viên.
Kính mời dự: đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Mời dự: đại diện: các Ban của HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Bù Đăng; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Phòng họp B.
          2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

          (Lịch này thay thư mời).
                                                                                                               

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 19 | lượt tải:10

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 176 | lượt tải:91

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập42
  • Tháng hiện tại136,164
  • Tổng lượt truy cập3,539,424