Lịch làm việc Tuần 19/2024/ĐĐBQH

Lịch làm việc Tuần lễ 19/2024 (Từ ngày 06/05/2024 đến ngày 10/05/2024)

Số kí hiệu Lịch làm việc Tuần 19/2024/ĐĐBQH
Ngày ban hành 05/05/2024
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch Đoàn ĐBQH
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH
Tuần lễ 19/2024 (Từ ngày 06/05/2024 đến ngày 10/05/2024)

 
THỨ HAI (ngày 06/5)
1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các vị đại biểu Quốc hội tỉnh: Phan Viết Lượng, Vũ Ngọc Long tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại thị xã Phước Long và huyện Phú Riềng.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công ty Điện lực Bình Phước; đại diện lãnh đạo: UBND thị xã Phước Long, UBND huyện Phú Riềng (khi Đoàn tiếp xúc cử tri tại địa phương); đ/c Nguyễn Minh Huy - Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội; đ/c Trần Quốc Khánh - Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước (cùng dự và đưa tin).
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND phường Thác Mơ, thị xã Phước Long.
+ 14 giờ 00, Tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Bình Tân, huyện Phú Riềng.
Lái xe: Đ/c Nguyễn Hồng Thịnh; đ/c Nguyễn Văn Dương.
 2. Các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh: Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thành Chung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại huyện Bù Đốp và huyện Bù Gia Mập.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bình Phước, Công ty Điện lực Bình Phước; đại diện lãnh đạo: UBND huyện Bù Đốp, UBND huyện Bù Gia Mập (khi Đoàn tiếp xúc cử tri tại địa phương); đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Thông tin, Dân nguyện; đ/c Bùi Quang Duy - Chuyên viên Phòng Thông tin, Dân nguyện; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước (cùng dự và đưa tin).
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp.
+ 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: Đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ BA (ngày 07/5 )
1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các vị đại biểu Quốc hội tỉnh: Phan Viết Lượng, Vũ Ngọc Long tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại huyện Đồng Phú và thành phố Đồng Xoài.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công ty Điện lực Bình Phước; đại diện lãnh đạo: UBND huyện Đồng Phú, UBND thành phố Đồng Xoài (khi Đoàn tiếp xúc cử tri tại địa phương); đ/c Nguyễn Minh Huy - Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội; đ/c Trần Quốc Khánh - Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước (cùng dự và đưa tin).
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Tân Phước, huyện Đồng Phú
+ 14 giờ 00, Tiếp xúc cử tri tại Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.
Lái xe: Đ/c Nguyễn Hồng Thịnh; đ/c Nguyễn Văn Dương.
 2. Các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh: Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thành Chung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại huyện Lộc Ninh và thị xã Bình Long.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bình Phước, Công ty Điện lực Bình Phước; đại diện lãnh đạo: UBND huyện Lộc Ninh, UBND thị xã Bình Long (khi Đoàn tiếp xúc cử tri tại địa phương); đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Thông tin, Dân nguyện; đ/c Bùi Quang Duy - Chuyên viên Phòng Thông tin, Dân nguyện;  Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước (cùng dự và đưa tin).
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh.
+ 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND phường An Lộc, thị xã Bình Long.
Lái xe: Đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ TƯ (ngày 08/5)
SÁNG:
1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các vị đại biểu Quốc hội tỉnh: Phan Viết Lượng, Vũ Ngọc Long tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại huyện Bù Đăng.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công ty Điện lực Bình Phước, UBND huyện Bù Đăng; đ/c Nguyễn Minh Huy - Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội; đ/c Trần Quốc Khánh - Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước (cùng dự và đưa tin).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng.
Lái xe: Đ/c Nguyễn Hồng Thịnh; đ/c Nguyễn Văn Dương.
 2. Các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh: Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thành Chung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại huyện Hớn Quản và thị xã Chơn Thành.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bình Phước, Công ty Điện lực Bình Phước; đại diện lãnh đạo: UBND huyện Hớn Quản, UBND thị xã Chơn Thành (khi Đoàn tiếp xúc cử tri tại địa phương); đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Thông tin, Dân nguyện; đ/c Bùi Quang Duy - Chuyên viên Phòng Thông tin, Dân nguyện; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước (cùng dự và đưa tin).
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản.
+ 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành.
Lái xe: Đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
+ 14 giờ 00: Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các vị đại biểu Quốc hội tỉnh: Phan Viết Lượng, Vũ Ngọc Long  tiếp xúc cử tri chuyên
đề với đoàn viên, công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và lấy ý kiến đối với các dự thảo Luật bảo hiểm xã  hội (sửa đổi) và dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi).
Thành phần: Thường trực HĐND tỉnh, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, Ban dân tộc HĐND tỉnh, Ban pháp chế HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bình Phước, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Bình Phước, Công ty Điện lực Bình Phước, Ban Quản lý khu kinh tế, UBND thành phố Đồng Xoài, UBND huyện Đồng Phú, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố Đồng Xoài, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Đồng Phú. Cùng dự: Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Mai Anh Nam - Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Công tác Quốc hội; đ/c Nguyễn Minh Huy - Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội; đ/c Trần Quốc Khánh - Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước (cùng dự và đưa tin).
Địa điểm: tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh.
+ 17 giờ 00, Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các vị đại biểu Quốc hội tỉnh: Phan Viết Lượng, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Ngọc Long, Huỳnh Thành Chung thăm, tặng quà cho đoàn viên, công nhân, người lao động (theo Kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh).
Cùng đi: Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Phòng Công tác Quốc hội;
Phòng Thông tin, Dân nguyện; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước (cùng dự và đưa tin).
Lái xe: Đ/c Nguyễn Hồng Thịnh; đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu; đ/c Nguyễn Văn Dương.
THỨ NĂM (ngày 09/5 )
Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2024.
Thời gian, địa điểm: (01 ngày) bắt đầu lúc 08 giờ 00, tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: Đ/c Nguyễn Hồng Thịnh.
THỨ SÁU (ngày 10/5)
Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: Đ/c Nguyễn Hồng Thịnh.


                  
                             (Lịch này thay thư mời).

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập51
  • Tháng hiện tại185,711
  • Tổng lượt truy cập3,588,971