Lịch làm việc Tuần 19/ĐĐBQH/2023

Lịch làm việc Tuần lễ 19/2023 (Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 12/5/2023)

Số kí hiệu Lịch làm việc Tuần 19/ĐĐBQH/2023
Ngày ban hành 05/05/2023
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch Đoàn ĐBQH
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH
Tuần lễ 19/2023 (Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 12/5/2023)

 
THỨ HAI (ngày 08/5).
SÁNG+ CHIỀU:
Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với các dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) và Luật Giá (sửa đổi).
Thành phần: Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh: Phan Viết Lượng, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Ngọc Long, Huỳnh Thành Chung. 
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh,  Công an tỉnh, TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp &PTNT, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Cục Thuế, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, Hội Luật gia, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Liên minh Hợp tác xã, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước cùng dự và đưa tin.
Cùng dự: Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Phòng Công tác Quốc hội; Phòng Thông tin, Dân nguyện; Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị.
(Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu, chuẩn bị nội dung và phối hợp với Sở Công Thương các điều kiện cần thiết phục vụ hội nghị)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Sở Công thương. 
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh.
THỨ BA ( ngày 09/5)
SÁNG+ CHIỀU:
1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh: Phan Viết Lượng, Vũ Ngọc Long tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại huyện Phú Riềng và thị xã Phước Long.  
Mời tham dự: Đại diện lãnh đạo: Công ty Điện lực Bình Phước, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; đại diện lãnh đạo: UBND huyện Phú Riềng và UBND thị xã Phước Long (khi Đoàn tiếp xúc cử tri tại địa phương). Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước cùng dự và đưa tin.
Cùng đi: Đ/c Nguyễn Minh Huy - Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội; đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt  - Nhân viên Phòng Thông tin, Dân nguyện.
Thời gian, địa điểm: 
+ 8 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại UBND xã Phước Tân, huyện Phú Riềng.
+ 14 giờ 00, Tiếp xúc cử tri tại UBND phường Phước Bình, thị xã Phước Long.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh, Nguyễn Văn Dương.
 2. Các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh: Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thành Chung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại huyện Bù Đốp và huyện Bù Gia Mập.
Mời tham dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bình Phước, Công ty Điện lực Bình Phước; đại diện lãnh đạo: UBND huyện Bù Đốp và UBND huyện Bù Gia Mập (khi Đoàn tiếp xúc cử tri tại địa phương). Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước cùng dự và đưa tin.
Cùng đi: Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Thông tin, Dân nguyện; đ/c Trần Quốc Khánh - Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri UBND xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp
+ 14 giờ 00, tiếp cúc cử tri tại UBND xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ TƯ (ngày 10/5)
SÁNG+ CHIỀU:
1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh: Phan Viết Lượng, Vũ Ngọc Long tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV huyện Đồng Phú và thành phố Đồng Xoài.  
Mời tham dự: Đại diện lãnh đạo: Công ty Điện lực Bình Phước, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; đại diện lãnh đạo: UBND huyện Đồng Phú và UBND thành phố Đồng Xoài (khi Đoàn tiếp xúc cử tri tại địa phương). Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước cùng dự và đưa tin.
Cùng đi: Đ/c Nguyễn Minh Huy - Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội; đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt - Nhân viên Phòng Thông tin, Dân nguyện.
Thời gian, địa điểm: 
+ 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại UBND xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú.
+ 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường Trung tâm Chính trị, thành phố Đồng Xoài.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh, Nguyễn Văn Dương.
 2. Các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh: Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thành Chung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại huyện Lộc Ninh và thị xã Bình Long
Mời tham dự: Đại diện lãnh đạo: Sở lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bình Phước, Công ty Điện lực Bình Phước; đại diện lãnh đạo: UBND huyện Lộc Ninh và UBND thị xã Bình Long (khi Đoàn tiếp xúc cử tri tại địa phương). Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước cùng dự và đưa tin.
Cùng đi: Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Thông tin, Dân nguyện; đ/c Trần Quốc Khánh - Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại UBND xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh
+ 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại UBND phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ NĂM (ngày 11/5)
SÁNG:
1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh: Phan Viết Lượng, Vũ Ngọc Long tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại huyện Bù Đăng.
Mời tham dự: Đại diện lãnh đạo: Công ty Điện lực Bình Phước, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND huyện Bù Đăng. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước cùng dự và đưa tin.
Cùng đi: đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Thông tin, Dân nguyện; đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt - Nhân viên phòng Thông tin, Dân nguyện.
Thời gian, địa điểm:  08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại UBND xã Bom Bo, huyện Bù Đăng.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh, Nguyễn Văn Dương.
 2. Các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh: Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thành Chung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại huyện Hớn Quản và thị xã Chơn Thành.
Mời tham dự: Đại diện lãnh đạo: Sở lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bình Phước, Công ty Điện lực Bình Phước; đại diện lãnh đạo: UBND huyện Hớn Quản và UBND thị xã Chơn Thành (khi Đoàn tiếp xúc cử tri tại địa phương). Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước cùng dự và đưa tin.
Cùng đi: Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Minh Huy, đ/c Trần Quốc Khánh - Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội
Thời gian, địa điểm:
+08 giờ 00,  tiếp xúc cử tri tại UBND xã Phước An, huyện Hớn Quản
+ 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại UBND xã Nha Bích, thị xã Chơn Thành.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh họp với lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh để thống nhất nội dung chuẩn bị cho Chương trình gặp gỡ, tiếp xúc giữa Đoàn ĐBQH tỉnh với đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Phước nhân Tháng Công nhân năm 2023 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.
Cùng dự: Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo: Phòng Công tác Quốc hội, Phòng Thông tin, Dân nguyện. 
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh.
(Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu, chuẩn bị nội dung)
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh.
THỨ SÁU (ngày 12/5)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trị Hội nghị nắm tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và triển khai lấy ý kiến đóng góp đối với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).
Thành phần: các vị đại biểu Quốc hội tỉnh: Phan Viết Lượng, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Ngọc Long, Huỳnh Thành Chung.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Phước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Phước, Thanh tra tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện KSND, Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Bảo hiểm xã hội, Công ty Điện lực Bình Phước, Cục thuế, Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện lãnh đạo: UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước cùng dự và đưa tin.   
Cùng dự: Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Phòng Công tác Quốc hội; Phòng Thông tin, Dân nguyện; Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị.
(Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu, chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết phục vụ hội nghị)
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh dự tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.
(Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu, chuẩn bị nội dung)
Cùng đi: Đ/c Mai Anh Nam - Phó Trường phòng phụ trách Phòng Công tác Quốc hội. 
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp G - UBND tỉnh.
 Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh.

(Lịch này thay thư mời).

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 19 | lượt tải:10

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 176 | lượt tải:91

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập25
  • Tháng hiện tại136,070
  • Tổng lượt truy cập3,539,330