Lịch làm việc Tuần 22/2022

Lịch làm việc Tuần lễ  22/2022 (Từ ngày 29/5/2022 đến ngày 03/6/2022)

Số kí hiệu Lịch tuần 22/2022/HĐND
Ngày ban hành 26/05/2022
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC (Bổ sung)
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ  22/2022 (Từ ngày 29/5/2022 đến ngày 03/6/2022)

CHỦ NHẬT (ngày 29/5)
          11h00, Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh đi dự thính Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV tại Hà Nội và trao đổi kinh nghiệm tại Ninh Bình đến hết ngày 01/6/2022.
Lái xe: Bùi Thanh Hải đưa đến sân bay Tân Sơn Nhất.
THỨ HAI (ngày 30/5)

SÁNG + CHIỀU:
         1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: văn hóa – xã hội, dân tộc; đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
         2/ Đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Đồng Phú.
 Thời gian, địa điểm:
                    - Sáng: 8h00, tại Hội trường UBND xã Tân Phước.
                    - Chiều: 13h30, tại Hội trường UBND xã Tân Hòa.
                    Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
THỨ BA (ngày 31/5)
SÁNG + CHIỀU:
          1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: văn hóa – xã hội, dân tộc; đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
         2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh tham dự Hội thảo khoa học “Từ lí luận đến thực tiễn – Nghiên cứu trường hợp tục ngữ Êđê”.
Thời gian, địa điểm: 14h30, tại Hội trường 60 chỗ - Tầng 7 – khu nhà điều hành – Trường Đại học Tây Nguyên – số 567 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
      3/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Lộc Ninh.
 Thời gian, địa điểm:
                    - Sáng: 7h30, tại Hội trường UBND xã Lộc Thịnh.
                    - Chiều: 13h30, tại Hội trường UBND xã Lộc Hưng.
                    Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
        4/ Đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Hội trường UBND xã Tân Tiến.
                    Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ TƯ (ngày 01/6)
SÁNG + CHIỀU:
        1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh họp Thường trực Tỉnh uỷ. Nội dung: Đảng đoàn HĐND tỉnh xin chủ trương chương trình, nội dung tổ chức kỳ họp thứ 5 – HĐND tỉnh (theo Lich Tỉnh ủy).
 Thời gian, địa điểm: 14h00 – 14h30, tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
        2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm việc với Cục kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp đến ngày 02/6/2022.            
       3/ Đ/c Giang Thị Phương Hạnh – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp.
 Thành phần: các Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Thị Hòa, đ/c Trần Hoàng Tâm và các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh; chuyên viên: Nguyễn Thị Quý Hợi.
 Mời dự: các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Thường trực HĐND, Ban pháp chế HĐND huyện Lộc Ninh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước. 
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 7h30, làm việc với Viện kiểm sát nhân dân, Công an huyện Lộc Ninh, tại trụ sở Công an huyện Lộc Ninh.
 - Chiều: 14h00, làm việc với Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Ninh, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh.
 Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu
          4/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp thông qua kết quả giám sát về công tác xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 – 2030.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh; chuyên viên: Nguyễn Minh Huy.
Mời dự: các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện: Lộc Ninh, Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Phòng họp B.
5/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Thời gian, địa điểm13h30, tại Hội trường xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
       6/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó Trưởng Ban KT-NS, đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 02/6)
SÁNG + CHIỀU:
        1/
Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: kinh tế - ngân sách, văn hóa – xã hội, dân tộc; đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
       2/ Đ/c Giang Thị Phương Hạnh – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp.
  Thành phần: các Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Thị Hòa, đ/c Trần Hoàng Tâm và các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh; chuyên viên: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi.
 Mời dự: các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Thường trực HĐND, Ban pháp chế HĐND thành phố Đồng Xoài; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước. 
Thời gian, địa điểm:
 - Sáng: 7h30, làm việc với Viện kiểm sát nhân dân, Công an thành phố Đồng Xoài tại trụ sở Công an thành phố Đồng Xoài.
 - Chiều: 14h00, làm việc với Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Xoài tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đồng Xoài.
 Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu

TỐI:
      Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Lễ Khai mạc Hội chợ Trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2022; Trao giải Hội thi “Trái cây ngon – Bình Phước năm 2022”.
Thời gian, địa điểm: 19h30, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
Lái xe: Lê Thanh Hải.

THỨ  SÁU (ngày 03/6)
SÁNG:
          1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 18/2022 (theo Lịch Tỉnh ủy)
Thời gian, địa điểm:(01 ngày), tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
Lái xe: Lê thanh Hải
          2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: kinh tế - ngân sách, pháp chế, dân tộc; đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
           3/ Đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X tại thị xã Phước Long.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Hội trường UBND phường Phước Bình.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương
CHIỀU:
          1/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ chủ trì họp Chi bộ định kỳ tháng 5/2022.
Thành phần: các đ/c đảng viên trong Chi bộ
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp C.

        2/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Hội nghị biểu dương nông dân là người dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi Bình Phước năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường lầu 8, Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.


THỨ  BẢY (ngày 04/6)
          1/ Đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 5 (giữa năm 2022) HĐND tỉnh khóa X (theo Lịch bổ sung của UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại phòng họp G - UBND tỉnh.

        2/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự giao lưu Quần vợt thành phố Đồng Xoài mở rộng năm 2022, chào mừng kỷ niệm 57 năm chiến thắng Đồng Xoài (09/6/1965 – 09/6/2022).
Thời gian, địa điểm: 7h30, tại sân quần vợt nhà khách tỉnh Bình Phước.

          (Lịch này thay thư mời).
                                                                                                             

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 162 | lượt tải:86

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 142 | lượt tải:45

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 177 | lượt tải:54
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập29
  • Tháng hiện tại95,342
  • Tổng lượt truy cập3,498,602