Lịch làm việc Tuần  23/2022

Lịch làm việc Tuần lễ  23/2022 (Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022)

Số kí hiệu Lịch tuần 23/2022/HĐND
Ngày ban hành 02/06/2022
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ  23/2022 (Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022)
 
THỨ HAI (ngày 06/6)
SÁNG
         Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
        Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên giải trình họp Thường trực HĐND tỉnh.
Thành phần: đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; các Tổ trưởng Tổ đại biểu các huyện, thị xã, thành phố; các đại biểu HĐND tỉnh gồm: đ/c Nguyễn Hồng Trà – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đ/c Lê Anh Nam – Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng, đ/c Nguyễn Thanh Thuyên – Hiệu trưởng Trường Chính trị, đ/c Hoàng Minh Quang – Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Phòng Công tác Hội đồng.
 Mời dự: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Thành viên UBND tỉnh (do UBND tỉnh mời): Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Ban QLDA ĐTXD tỉnh, Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước; lãnh đạo UBND huyện Hớn Quản; Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
 Thời gian, địa điểm: 14h00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
THỨ BA (ngày 07/6)
SÁNG + CHIỀU:
      1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: văn hóa – xã hội, pháp chế, dân tộc; Đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
     2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chuẩn bị nội dung thẩm tra đối với các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5 (giữa năm 2022) của HĐND tỉnh khóa X.
Thành phần Đoàn: Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Vũ Mạnh Tiến và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; chuyên viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phóng viên Đài PT-TH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Lái xe: Bùi Thanh Hải
THỨ TƯ (ngày 08/6)
SÁNG + CHIỀU:
       1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới đất liền năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
      2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với các sở, ngành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa X.
Thành phần Đoàn: Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Vũ Mạnh Tiến và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; chuyên viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế, Kho bạc nhà nước; Phóng viên Đài PT-TH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8h00, làm việc với Cục Hải quan, địa điểm tại trụ sở Cục Hải quan.
- Chiều: 14h00, làm việc với Cục thuế, địa điểm tại trụ sở Cục thuế.
Lái xe: Bùi Thanh Hải
           3/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Thời gian, địa điểm13h30, tại Hội trường xã Đường 10, huyện Bù Đăng.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
4/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: pháp chế, dân tộc; đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 09/6)
SÁNG:
            1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022.
Mời dự: đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Phú Riềng cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh. chuyên viên: Nguyễn Thị Quý Hợi.
Thời gian, địa điểm7 giờ 30, tại trụ sở tiếp Công dân.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
         2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để chuẩn bị nội dung thẩm tra đối với các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa X.
Thành phần Đoàn: Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Vũ Mạnh Tiến và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; chuyên viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh; Phóng viên Đài PT-TH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.
Lái xe: Bùi Thanh Hải
          3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: văn hóa – xã hội, pháp chế, dân tộc; đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
         1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 20/2022 (theo Lịch Tỉnh ủy). 
Thời gian, địa điểm: 14h00, tại phòng họp B- Tỉnh uỷ   
Lái xe: Lê Thanh Hải 

        2/ 16h30, Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (phiên đột xuất), (theo Lịch Tỉnh ủy bổ sung).
Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.

      3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Dân tộc tỉnh để chuẩn bị nội dung thẩm tra đối với các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND tỉnh, khóa X.
Kính mời dự: Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; chuyên viên: Nguyễn Minh Huy, Nguyễn Thị Nhung.
Mời dự: đại diện lãnh đạo chuyên trách Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14h00, tại trụ sở Ban Dân tộc tỉnh.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương

      4/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: kinh tế - ngân sách, văn hóa – xã hội, pháp chế; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
TỐI:
       Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Gala vinh danh huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Sea games 31 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.
 Thời gian, địa điểm: 19h00, tại Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
 Lái xe: Lê Thanh Hải.
THỨ  SÁU (ngày 10/6)
SÁNG + CHIỀU:
       1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Thời gian, địa điểm: 7h30, tại Lầu 8 – Hội trường Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
        2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: văn hóa – xã hội, pháp chế, dân tộc dự hội nghị UBND tỉnh thông qua (lần 2) các nội dung trình kỳ họp thứ 5 (giữa năm 2022) HĐND tỉnh khóa X (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
     3/ Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.                 
              
          (Lịch này thay thư mời).

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập51
  • Tháng hiện tại185,691
  • Tổng lượt truy cập3,588,951