Lịch làm việc Tuần 26/2023/ĐĐBQH

Lịch làm việc Tuần lễ 26/2023 (Từ ngày 26/6/2023 đến ngày 02/7/2023)

Số kí hiệu Lịch làm việc Tuần 26/2023/ĐĐBQH
Ngày ban hành 23/06/2023
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch Đoàn ĐBQH
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH
Tuần lễ 26/2023 (Từ ngày 26/6/2023 đến ngày 02/7/2023)

THỨ HAI (ngày 26/6)
Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh dự họp Thống nhất Báo cáo tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2023.Cùng dự: Đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Thông tin, Dân nguyện.
 Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp UBMTTQVN tỉnh.
 (Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu, chuẩn bị nội dung).
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh
THỨ BA ( ngày 27/6)
SÁNG+ CHIỀU:
1.Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh: Phan Viết Lượng, Vũ Ngọc Long tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại thị xã Phước Long và huyện Phú Riềng.
Mời tham dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công ty Điện lực Bình Phước; đại diện lãnh đạo: UBND thị xã Phước Long, UBND huyện Phú Riềng (khi Đoàn tiếp xúc cử tri tại địa phương). Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước cùng dự và đưa tin.
Cùng đi: Đ/c Nguyễn Minh Huy - Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội; đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt  - Nhân viên Phòng Thông tin, Dân nguyện.
Thời gian, địa điểm:
+ 8 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND phường Sơn Giang, thị xã Phước Long.
+ 14 giờ 00, Tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh, Nguyễn Văn Dương.
 2. Các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh: Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thành Chung tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại huyện Bù Gia Mập và huyện Bù Đốp.
Mời tham dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bình Phước, Công ty Điện lực Bình Phước; đại diện lãnh đạo: UBND huyện Bù Gia Mập, UBND huyện Bù Đốp (khi Đoàn tiếp xúc cử tri tại địa phương). Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước cùng dự và đưa tin.
Cùng đi: Đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Thông tin, Dân nguyện; đ/c Trần Quốc Khánh - Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập
+ 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường  UBND xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ TƯ (ngày 28/6)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh: Phan Viết Lượng, Vũ Ngọc Long tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV huyện Đồng Phú và thành phố Đồng Xoài.  
Mời tham dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công ty Điện lực Bình Phước; đại diện lãnh đạo: UBND huyện Đồng Phú, UBND thành phố Đồng Xoài (khi Đoàn tiếp xúc cử tri tại địa phương). Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước cùng dự và đưa tin.
Cùng đi: Đ/c Nguyễn Minh Huy - Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội; đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt - Nhân viên Phòng Thông tin, Dân nguyện.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND huyện Đồng Phú.
+ 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường Trung tâm Chính trị  thành phố Đồng Xoài.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh, Nguyễn Văn Dương.
 2. Các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh: Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thành Chung tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại huyện Lộc Ninh và thị xã Bình Long.
Mời tham dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bình Phước, Công ty Điện lực Bình Phước; đại diện lãnh đạo: UBND huyện Lộc Ninh, UBND thị xã Bình Long (khi Đoàn tiếp xúc cử tri tại địa phương). Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước cùng dự và đưa tin.
Cùng đi: Đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Thông tin, Dân nguyện; đ/c Trần Quốc Khánh - Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh
+ 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ NĂM (ngày 29/6)
SÁNG + CHIỀU:
1.  Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh: Phan Viết Lượng, Vũ Ngọc Long tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại huyện Bù Đăng.
Mời tham dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công ty Điện lực Bình Phước; đại diện lãnh đạo UBND huyện Bù Đăng (khi Đoàn tiếp xúc cử tri tại địa phương). Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước cùng dự và đưa tin.
Cùng đi: Đ/c Nguyễn Minh Huy - Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội; đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt - Nhân viên Phòng Thông tin, Dân nguyện.
Thời gian, địa điểm:  08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh, Nguyễn Văn Dương.
 2. Các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh: Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thành Chung tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại huyện Hớn Quản và thị xã Chơn Thành.
Mời tham dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bình Phước, Công ty Điện lực Bình Phước; đại diện lãnh đạo: UBND huyện Hớn Quản, UBND thị xã Chơn Thành (khi Đoàn tiếp xúc cử tri tại địa phương). Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước cùng dự và đưa tin.
Cùng đi: Đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Thông tin, Dân nguyện; đ/c Trần Quốc Khánh - Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội.
Thời gian, địa điểm:
+08 giờ 00,  tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản
+ 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ SÁU (ngày 30/6)
 Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc tại trụ sở.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh.
CHỦ NHẬT (ngày 02/7)
 Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh dự Ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Bình Phước năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00, tại Nhà Thi đấu đa năng, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh.
Lái xe:  Nguyễn Hồng Thịnh.


(Lịch này thay thư mời).

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 174 | lượt tải:88

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 182 | lượt tải:55
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập19
  • Tháng hiện tại128,851
  • Tổng lượt truy cập3,532,111