Lịch làm việc Tuần 27/2024/ĐĐBQH

Lịch làm việc Tuần lễ 27/2024 (Từ ngày 01/07/2024 đến ngày 05/07/2024)

Số kí hiệu Lịch làm việc Tuần 27/2024/ĐĐBQH
Ngày ban hành 01/07/2024
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch Đoàn ĐBQH
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH
Tuần lễ 27/2024 (Từ ngày 01/07/2024 đến ngày 05/07/2024)

THỨ HAI (ngày 01/7)
1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các vị đại biểu Quốc hội tỉnh: Phan Viết Lượng, Vũ Ngọc Long tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại thị xã Phước Long và huyện Phú Riềng. 
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công ty Điện lực Bình Phước; đại diện lãnh đạo: UBND thị xã Phước Long, UBND huyện Phú Riềng (khi Đoàn tiếp xúc cử tri tại địa phương); đ/c Mai Anh Nam - Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Công tác Quốc hội; đ/c Trần Quốc Khánh - Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước (cùng dự và đưa tin).
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND phường Long Phước, thị xã Phước Long.
+ 14 giờ 00, Tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Phú Trung, huyện Phú Riềng.
Lái xe: Đ/c Nguyễn Hồng Thịnh, đ/c Nguyễn Văn Dương.
(Ghi chú: 06 giờ 00, Đoàn xuất phát tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)
 2. Các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh: Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thành Chung tiếp xúc cử tri sau họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại huyện Bù Gia Mập và huyện Bù Đốp.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bình Phước, Công ty Điện lực Bình Phước; đại diện lãnh đạo:UBND huyện Bù Gia Mập, UBND huyện Bù Đốp (khi Đoàn tiếp xúc cử tri tại địa phương); đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Thông tin, Dân nguyện; đ/c  Bùi Quang Duy - Chuyên viên Phòng Thông tin, Dân nguyện; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước (cùng dự và đưa tin).
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập.
+ 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp.
Lái xe: Đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
(Ghi chú: 05 giờ 45, Đoàn xuất phát tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)
THỨ BA (ngày 02/7 )
1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 20/2024.
Thời gian, địa điểm: (01 ngày) 08 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
(Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu, chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Lái xe: Đ/c Nguyễn Hồng Thịnh.
2. Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh: Phan Viết Lượng, Vũ Ngọc Long tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại huyện Đồng Phú và thành phố Đồng Xoài. 
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công ty Điện lực Bình Phước; đại diện lãnh đạo: UBND huyện Đồng Phú, UBND thành phố Đồng Xoài (khi Đoàn tiếp xúc cử tri tại địa phương); đ/c Mai Anh Nam - Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Công tác Quốc hội; đ/c Trần Quốc Khánh - Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước (cùng dự và đưa tin).
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú
+ 14 giờ 00, Tiếp xúc cử tri tại Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.
Lái xe: Đ/c Nguyễn Văn Dương.
(Ghi chú: 06 giờ 30, Đoàn xuất phát tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)
 3. Các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh: Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thành Chung tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại huyện Lộc Ninh và thị xã Bình Long.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bình Phước, Công ty Điện lực Bình Phước; đại diện lãnh đạo: UBND huyện Lộc Ninh, UBND thị xã Bình Long (khi Đoàn tiếp xúc cử tri tại địa phương); đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Thông tin, Dân nguyện; đ/c  Bùi Quang Duy - Chuyên viên Phòng Thông tin, Dân nguyện;  Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước (cùng dự và đưa tin).
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh.
+ 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Thanh Phú, thị xã Bình Long.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
(Ghi chú: 05 giờ 45, Đoàn xuất phát tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)
TỐI:
Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các vị đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp Đoàn công tác của đồng chí Chủ tịch Quốc hội.
Thời gian, địa điểm:18 giờ 30, tại Trụ sở Tỉnh ủy.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh.
THỨ TƯ (ngày 03/7)  
1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh:
+ 06 giờ 30, Tiếp Đoàn Công tác của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, tại Khách sạn Bom Bo.
+ 07 giờ 30, Dự kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tại Tòa nhà Trung tâm -Trường Chính trị tỉnh. 
+ 09 giờ 00, Tham gia Đoàn Công tác của đồng chí Chủ tịch Quốc hội đi thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết. 
+ 14 giờ 00,Cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đoàn Công tác của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Cùng đi: Đ/c Nguyễn Minh Huy - Chuyên viên phòng Công tác Quốc hội.

Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh. 
2. Các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh: Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thành Chung tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại huyện Hớn Quản và thị xã Chơn Thành. 
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bình Phước, Công ty Điện lực Bình Phước; đại diện lãnh đạo: UBND huyện Hớn Quản, UBND thị xã Chơn Thành (khi Đoàn tiếp xúc cử tri tại địa phương); đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Thông tin, Dân nguyện; đ/c  Bùi Quang Duy - Chuyên viên Phòng Thông tin, Dân nguyện; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước (cùng dự và đưa tin).
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản.
+ 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành.
Phương tiện: Thuê ngoài.
(Ghi chú: 06 giờ 00, Đoàn xuất phát tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)
3. Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh: Phan Viết Lượng, Vũ Ngọc Long tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại huyện Bù Đăng. 
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công ty Điện lực Bình Phước, UBND huyện Bù Đăng; đ/c Mai Anh Nam - Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Công tác Quốc hội; đ/c Trần Quốc Khánh - Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước (cùng dự và đưa tin).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Đường 10, huyện Bù Đăng.
Lái xe: Đ/c Nguyễn Văn Dương.
(Ghi chú: 12 giờ 30, Đoàn xuất phát tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)
THỨ NĂM (ngày 04/7)
Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh dự kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Tòa nhà Trung tâm -Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh.
THỨ SÁU (ngày 05/7)
Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh dự Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trung tâm văn hóa tỉnh.
Lái xe: Đ/c Nguyễn Hồng Thịnh

 
                             (Lịch này thay thư mời).
                                                                        

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập53
  • Tháng hiện tại185,443
  • Tổng lượt truy cập3,588,703