Lịch làm việc Tuần 29/ĐĐBQH/2023

Lịch làm việc Tuần lễ 29/2023 (Từ ngày 17/7/2023 đến ngày 21/7/2023)

Số kí hiệu Lịch làm việc Tuần 29/ĐĐBQH/2023
Ngày ban hành 14/07/2023
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch Đoàn ĐBQH
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH
Tuần lễ 29/2023 (Từ ngày 17/7/2023 đến ngày 21/7/2023)
THỨ HAI (ngày 17/7)
Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc tại trụ sở.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh.
THỨ BA (ngày 18/7)  
 Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh dự họp trực tuyến về nội dung Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi). Cùng dự: Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Phòng Công tác Quốc hội.
(Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu, chuẩn bị nội dung)
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh.
THỨ TƯ (ngày 19/7)
Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia Đoàn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2023 tại thị xã Chơn Thành. Cùng đi: đ/c Nguyễn Minh Huy - Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội.
(Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu, chuẩn bị nội dung)
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại thị xã Chơn Thành.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh.
THỨ NĂM (ngày 20/7
Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với đ/c Đỗ Văn Mạnh -  Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.Cùng dự: đ/c Hoàng Ngọc Lĩnh - Kế toán trưởng.
Nội dung: Chánh Văn phòng  báo cáo tình hình tài chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Đoàn ĐBQH tỉnh. 
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp A - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
(Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu, chuẩn bị nội dung)
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh.
THỨ SÁU (ngày 21/7)
SÁNG:
Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh.
CHIỀU:
Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Cùng dự: Phòng Công tác Quốc hội.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh.


                   (Lịch này thay thư mời).
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập40
  • Tháng hiện tại184,736
  • Tổng lượt truy cập3,587,996