Lịch làm việc Tuần 34/2023/ĐĐBQH

Lịch làm việc Tuần lễ 34/2023 (Từ ngày 21/8/2023 đến ngày 26/8/2023)

Số kí hiệu Lịch làm việc Tuần 34/2023/ĐĐBQH
Ngày ban hành 17/08/2023
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch Đoàn ĐBQH
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH
Tuần lễ 34/2023 (Từ ngày 21/8/2023 đến ngày 26/8/2023)
THỨ HAI (ngày 21/8)
Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc tại trụ sở.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh.
THỨ BA (ngày 22/8)  
 Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trưởng Đoàn khảo sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp tách rá khỏi lâm phần theo quy hoạch 03 loại rừng đã được đo đạc nhưng một số hộ dân trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2020 đến nay”.
Thành phần: Ông Huỳnh Thành Chung -  Đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, Ban dân tộc HĐND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Ban dân tộc tỉnh. 
Cùng đi: Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Phòng Công tác Quốc hội.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00: Đoàn khảo sát làm việc với UBND huyện Bù Gia Mập, tại trụ sở UBND huyện Bù Gia Giập.
+ 14 giờ 00: Đoàn khảo sát làm việc với UBND huyện Lộc Ninh, tại trụ sở UBND huyện Lộc Ninh.
(Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu chuẩn bị nội dung)
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh, Nguyễn Văn Dương.
THỨ TƯ (ngày 23/8)
Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc tại trụ sở.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh.
THỨ NĂM (ngày 24/8)
Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trưởng Đoàn khảo sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp tách rá khỏi lâm phần theo quy hoạch 03 loại rừng đã được đo đạc nhưng một số hộ dân trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2020 đến nay”.
Thành phần: Ông Huỳnh Thành Chung -  Đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, Ban dân tộc HĐND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Ban dân tộc tỉnh. 
Cùng đi: đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Phòng Công tác Quốc hội;lãnh đạo Phòng Thông tin - Dân nguyện.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, Đoàn khảo sát làm việc với UBND huyện Đồng Phú, tại trụ sở UBND huyện Đồng Phú.
+ 14 giờ 00: Đoàn khảo sát làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.
(Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu chuẩn bị nội dung)
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh, Nguyễn Văn Dương.
THỨ SÁU (ngày 25/7)
Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc tại trụ sở.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh.
THỨ BẢY (ngày 26/8)
Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh dự ngày hội giao lưu Văn hóa - thể thao truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2023 tại huyện Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 45, tại UBND huyện Đồng Phú.
 Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh.


                   (Lịch này thay thư mời).

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập55
  • Tháng hiện tại185,829
  • Tổng lượt truy cập3,589,089