Lịch làm việc Tuần 51/2021

Lịch làm việc Tuần lễ  51/2021 (Từ ngày 19/12/2021 đến ngày 24/12/2021)

Số kí hiệu Lịch tuần 51/2021/HĐND
Ngày ban hành 16/12/2021
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ  51/2021 (Từ ngày 19/12/2021 đến ngày 24/12/2021)


CHỦ NHẬT (ngày 19/12)
           Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tham gia Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy đi thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2021 tại Ban Mê Thuật (Đoàn số 2).
( 13h30, Đoàn xuất phát tại Sở Nội vụ)
THỨ HAI (ngày 20/12)
SÁNG:
          1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, kinh tế - ngân sách, pháp chế làm việc tại trụ sở.
         2/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND chủ trì họp lãnh đạo Văn phòng.
Thành phần: đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn. Cùng dự: Phòng Kế toán.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Phòng họp A.
         3/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tham gia Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy đi thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2021 tại Bình Dương (Đoàn số 1).
( 7h30, Đoàn xuất phát tại Sở Nội vụ)
CHIỀU:
         1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: kinh tế - ngân sách, pháp chế; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
         2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự Hội thảo khoa học “Công tác biên soạn, chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc S’tiêng” (lần thứ 4).
Thời gian, địa điểm: 14h00, tại Phòng họp Trường Chính trị tỉnh.
THỨ BA (ngày 21/12)
SÁNG:
          1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự trực tuyến Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 7h30, tại Hội trường G – trụ sở UBND tỉnh.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
          2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Bù Đốp khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thời gian, địa điểm: 7h30, tại Hội trường UBND huyện.
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải.
          3/ Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tham gia Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy đi thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2021.
( 6h30, Đoàn xuất phát tại Ủy ban MTTQVN tỉnh).

         4/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
          1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp:
 - 14h00 đến 16h00: dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19.
 - 16h00: dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 .
Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
        3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 22/12)
SÁNG:
          1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đi thăm đồn Biên phòng tại huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải
         2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021) và an táng 04 hài cốt liệt sỹ quy tập ở huyện Lộc Ninh.
Thời gian, địa điểm: 6h00, tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải.
        3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Bù Đăng khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Hội trường UBND huyện.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương.
         4/ Đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Phú Riềng khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Hội trường A – Trung tâm hành chính huyện.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.

        5/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: kinh tế - ngân sách, văn hóa – xã hội, pháp chế; đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
          1/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện các quy định về quy hoạch, thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Vũ Mạnh Tiến và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên.
Mời tham gia đoàn giám sát: đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Xây dựng.
Thời gian, địa điểm: 14h00, Đoàn làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành tại trụ sở HĐND và UBND huyện Chơn Thành.
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải
        2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, văn hóa – xã hội, pháp chế; đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 23/12)
SÁNG + CHIỀU:
         1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm: (02 ngày, ngày 23 , 24/12/2021) tại Huyện ủy Đồng Phú.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải
          2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện các quy định về quy hoạch, thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Vũ Mạnh Tiến và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên.
Mời tham gia đoàn giám sát: đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Xây dựng.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8h00, Đoàn làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài tại trụ sở HĐND và UBND thành phố Đồng Xoài.
- Chiều: 14h00, Đoàn làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải
         3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị lần thứ VIII – UBMTTQVN tỉnh khóa IX, tổng kết công tác Mặt trận năm 2021.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
          4/ Đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Kỳ họp thứ 2, HĐND thị xã Phước Long khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thời gian, địa điểm: 7h30, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị thị xã.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương
         5/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự trực tuyến Hội nghị tổng kết toàn quốc công tác Tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Hội trường B – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

         6/ Lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
TỐI:

         Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh tiếp cơm Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo Lịch UBND tỉnh). Thời gian, địa điểm: 18h00 tại Khách sạn Bom Bo, thành phố Đồng Xoài.


THỨ  SÁU (ngày 24/12):
SÁNG:
         1/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Kỳ họp thứ 3, HĐND thị xã Bình Long khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Hội trường UBND thị xã.
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải.
          2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự tiếp và làm việc Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo Lịch UBND tỉnh).
- 06 giờ 30: Ăn sáng  tại Tầng trệt trụ sở Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hội trường Tỉnh ủy.

        3/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Chơn Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thời gian, địa điểm: 7h30, tại Hội trường UBND huyện.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương.
         4/ Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh họp trực tuyến tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba của đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu

        5/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế; Đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
        1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự:
- 14h00 đến 16h00: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 21/2021. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ (theo Lịch Tỉnh ủy).
- 16h00: Họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: tại Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh)
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương
        2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
                 (Lịch này thay thư mời).
                                                
                                                                                                              

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:8

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 37 | lượt tải:22
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập37
  • Tháng hiện tại152,938
  • Tổng lượt truy cập3,556,198