Lịch làm việc Tuần lễ 40/ĐĐBQH/2023

Lịch làm việc Tuần lễ 40/2023 (Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 06/10/2023)

Số kí hiệu Lịch làm việc Tuần lễ 40/ĐĐBQH/2023
Ngày ban hành 28/09/2023
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch Đoàn ĐBQH
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH
Tuần lễ 40/2023 (Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 06/10/2023)
CHỦ NHẬT (ngày 01/10)
Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh dự Lễ khai mạc Giải Vô địch Bóng chuyền U23 quốc gia năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00, tại Nhà thi đấu đa năng, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh
THỨ HAI (ngày 02/10)
SÁNG + CHIỀU:
Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc tại trụ sở.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh
THỨ BA ( ngày 03/10)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh: Phan Viết Lượng, Vũ Ngọc Long tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại thị xã Phước Long và huyện Phú Riềng.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công ty Điện lực Bình Phước; đại diện lãnh đạo: UBND thị xã Phước Long, UBND huyện Phú Riềng (khi Đoàn tiếp xúc cử tri tại địa phương); lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước cùng dự và đưa tin; Chuyên viên phòng Công tác Quốc hội - Nguyễn Minh Huy; Chuyên viên Phòng Thông tin, Dân nguyện - Thạch Kim Trung; Nhân viên Phòng Thông tin, Dân nguyện - Nguyễn Thị Bích Nguyệt.
Thời gian, địa điểm:
+ 8 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND phường Long Phước, thị xã Phước Long.
+ 14 giờ 00, Tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Long Tân, huyện Phú Riềng.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh, Nguyễn Văn Dương.
 2. Các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh: Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thành Chung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại huyện Bù Gia Mập và huyện Bù Đốp.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bình Phước, Công ty Điện lực Bình Phước; đại diện lãnh đạo: UBND huyện Bù Gia Mập, UBND huyện Bù Đốp (khi Đoàn tiếp xúc cử tri tại địa phương); lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước cùng dự và đưa tin; Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Thông tin, Dân nguyện - Võ Thị Mỹ Hạnh; Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội - Trần Quốc Khánh.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập.
+ 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường  UBND thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp.
Xe thuê.
THỨ ( ngày 04/10)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh: Phan Viết Lượng, Vũ Ngọc Long tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại huyện Đồng Phú và thành phố Đồng Xoài..
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công ty Điện lực Bình Phước; đại diện lãnh đạo: UBND huyện Đồng Phú, UBND thành phố Đồng Xoài (khi Đoàn tiếp xúc cử tri tại địa phương). lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước cùng dự và đưa tin; Chuyên viên phòng Công tác Quốc hội - Nguyễn Minh Huy; huyên viên Phòng Thông tin, Dân nguyện - Thạch Kim Trung; Nhân viên Phòng Thông tin, Dân nguyện- Nguyễn Thị Bích Nguyệt.
Thời gian, địa điểm:
+ 8 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú.
+ 14 giờ 00, Tiếp xúc cử tri tại Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh, Nguyễn Văn Dương.
 2. Các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh: Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thành Chung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại huyện Lộc Ninh và thị xã Bình Long.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bình Phước, Công ty Điện lực Bình Phước; đại diện lãnh đạo: UBND huyện Lộc Ninh, UBND thị xã Bình Long (khi Đoàn tiếp xúc cử tri tại địa phương). lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước cùng dự và đưa tin; Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Thông tin, Dân nguyện - Võ Thị Mỹ Hạnh; Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội - Trần Quốc Khánh.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh.
+ 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường  UBND phường Phú Đức, thị xã Bình Long.
Xe thuê.
THỨ NĂM (ngày 05/10)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh: Phan Viết Lượng, Vũ Ngọc Long tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại huyện huyện Bù Đăng.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công ty Điện lực Bình Phước; đại diện lãnh đạo UBND huyện Bù Đăng; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước cùng dự và đưa tin; Chuyên viên phòng Công tác Quốc hội - Nguyễn Minh Huy; Chuyên viên Phòng Thông tin, Dân nguyện - Thạch Kim Trung; Nhân viên Phòng Thông tin, Dân nguyện- Nguyễn Thị Bích Nguyệt.
Thời gian, địa điểm:  8 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh, Nguyễn Văn Dương.
 2. Các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh: Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thành Chung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại huyện Hớn Quản và thị xã Chơn Thành.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bình Phước, Công ty Điện lực Bình Phước; đại diện lãnh đạo: UBND huyện Hớn Quản, UBND thị xã Chơn Thành (khi Đoàn tiếp xúc cử tri tại địa phương); lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước cùng dự và đưa tin; Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Thông tin, Dân nguyện - Võ Thị Mỹ Hạnh; Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội - Trần Quốc Khánh.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản.
+ 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường  UBND phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ SÁU (ngày 06/10)

SÁNG:
Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh dự Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, người lao động trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2018-2023 và phát động xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân ANTQ.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường Công an tỉnh.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh.
CHIỀU:
 Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh dự họp Chi bộ định kỳ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh.                             (Lịch này thay thư mời).

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 174 | lượt tải:89

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 182 | lượt tải:55
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Tháng hiện tại129,955
  • Tổng lượt truy cập3,533,215