Lịch làm việc tuần 29//2022/HĐND

Lịch làm việc Tuần lễ 29 (Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 23/7/2022)

Số kí hiệu Lịch làm việc tuần 29//2022/H
Ngày ban hành 14/07/2022
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ 29 (Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 23/7/2022)
THỨ BẢY (ngày 16/07)
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội thao Ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại sân bóng đá Trường cao Đẳng công nghiệp cao su.
Lái xe: Đ/c Lê Thanh Hải.
THỨ HAI (ngày 18/7)
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: Dân tộc, kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - xã hội, pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 44/2022.
Nội dung: Đảng đoàn MTTQVN tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri liên quan quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và điều hành của UBND tỉnh
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại phòng họp C- Tỉnh ủy.
Lái xe: Đ/c Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều -Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển -Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở..
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Bí Thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì họp Chi ủy Chi bộ.
Thành phần: các đồng chí Chi ủy viên: đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp A.
THỨ BA (ngày 19/07)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1974 – 27/7/2022 tại thị xã Bình Long (theo KH số 205/KH-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh), cùng đi: đ/c La Văn Trường - PTP hành chính, Tổ chức, Quản trị.
 Thành phần Đoàn: đ/c Bùi Quốc Bảo - TUV, Bí thư thị ủy Bình Long (Phó Trưởng Đoàn); lãnh đạo Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo; UBND thị xã Bình Long; Phòng LĐ,BT&XH Bình Long.
 Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, xuất phát tại UBND thị xã Bình Long để đi thăm các gia đình người có công tiêu biểu.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát một số dự án trong danh mục điều chỉnh chỉ tiêu chuyển mục đích đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Bù Đăng.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Vũ Mạnh Tiến -  Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 00, xuất phát tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Đ/c Bùi Thanh Hải.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: Dân tộc, Văn hóa - Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 20/7):
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ tư HĐND huyện Bù Đăng khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện Bù Đăng.
Lái xe: Đ/c Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ tư HĐND huyện Đồng Phú khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường huyện Đồng Phú.
Lái xe: Đ/c Bùi Thanh Hải.
3.  Lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1.  Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Lễ gặp mặt các thế hệ cán bộ, lãnh đạo cảnh sát tiêu biểu nhân kỳ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường B - Công an tỉnh.
Lái xe: Đ/c Lê Thanh Hải.
2.  Lãnh đạo chuyên trách Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự họp xem xét Tờ trình số 1761/TTr-SGDĐT ngày 24/6/2022 của Sở GD&ĐT về việc đề nghị điều chỉnh Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp D - UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 21/7)
SÁNG +CHIỀU:
          1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: Dân tộc, kinh tế - ngân sách, pháp chế, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (cả ngày).
  Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
 Cùng dự:  Các đồng chí đảng viên, công chức và người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, tại Phòng họp B - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Đ/c  Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội khóa XV về chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp G - UBND tỉnh.
Lái xe: Đ/c Bùi Thanh Hải.
THỨ SÁU (ngày 22/7):
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: Dân tộc, kinh tế - ngân sách, pháp chế, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
 Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
 Cùng dự:  Các đồng chí đảng viên, công chức và người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, tại Phòng họp B - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 Lái xe: Đ/c  Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội khóa XV về chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”
 Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp G - UBND tỉnh.
 Lái xe: Đ/c Bùi Thanh Hải.                       
CHIỀU:
1.  Đ/c/ Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự kỳ họpthứ 5, khóa XII HĐND thị xã Bình Long
 Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường thị xã Bình Long.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
THỨ BẢY (ngày 23/07)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c/ Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Chơn Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
 Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành.
 Lái xe:  Đ/c lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ tư HĐND huyện Phú Riềng khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường A- Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.


 (Lịch này thay thư mời).
 

                                                
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập53
  • Tháng hiện tại185,107
  • Tổng lượt truy cập3,588,367