Lịch làm việc tuần 32/2022/HĐND

Lịch làm việc Tuần lễ 32 (Từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022)

Số kí hiệu Lịch làm việc tuần 32/2022/HĐND
Ngày ban hành 04/08/2022
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 32 (Từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022)

 

THỨ HAI (ngày 08/8)
SÁNG + CHIỀU:

1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở. 
2. Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm: 
- 07 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Phước.
- 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Hòa.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
THỨ BA (ngày 09/8) 
SÁNG + CHIỀU:

1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh  tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm:
- 07 giờ 30, tại Hội trường xã Minh Đức.
- 13 giờ 30, tại Hội trường xã An Phú.
Lái xe: Lê Thanh Hải.

2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm: 
- 8 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Nghĩa Trung.
- 14 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Đức Liễu.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm: 
- 8 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Bom Bo.
- 14 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Bình Minh.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
4. Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tham gia đoàn giám sát theo Quyết định số 59/QĐ-BTGTU ngày 09/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm:  08 giờ 00, tại Huyện ủy Bù Đốp. 
Lái xe:  Đi cùng xe Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
5. Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Tiến.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
6. Lãnh đạo chuyên trách Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở. 
THỨ TƯ (ngày 10/8):
SÁNG + CHIỀU:

1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp B - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Lái xe: Lê Thanh Hải.

2.  Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND, đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó trưởng  Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp B Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND dự hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp B - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

4.  Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thành phố Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm: 
- 7 giờ 30, tại Hội trường UBND phường Tân Thiện.
- 13 giờ 30, tại Hội trường UBND phường Tân Phú.
5. Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Bù Gia Mập.
 Thời gian, địa điểm: 
- 8 giờ 00, tại xã Bình Thắng.
- 13 giờ 30, tại xã Đa Kia.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương
6. Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Chơn Thành.
 Thời gian, địa điểm: 
- 7 giờ 30, tại UBND xã Minh Thắng.
- 13 giờ 30, tại UBND xã Quang Minh.
Lái xe: thuê xe.
7. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thị xã Phước Long.
Thời gian, địa điểm:  08 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Long Giang. 
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ NĂM (ngày 11/8):
SÁNG + CHIỀU:

1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh  tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm:
- 07 giờ 30, tại Hội trường xã Tân Lợi.
- 13 giờ 30, tại Hội trường xã Minh Tâm.
Lái xe: Lê Thanh Hải.

2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại trụ sở UBND huyện Đồng Phú.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát về tình hình thực hiện chính sách theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Minh Huy - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo:  Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Thường trực HĐND huyện Đồng Phú, Ban Dân tộc HĐND huyện Đồng phú. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại trụ sở UBND huyện Đồng Phú.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
4. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022. 
Mời dự: Các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử khu vực huyện Bù Đốp cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh. Đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - chuyên viên. 
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Trụ sở Tiếp công dân.
5. Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Chơn Thành.
 Thời gian, địa điểm: 
- 7 giờ 30, tại UBND xã Nha Bích.
- 13 giờ 30, tại UBND xã Minh Long.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
6. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh,  lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 12/8):
SÁNG + CHIỀU:

1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì rà soát thực hiện kế hoạch của Đoàn giám sát theo Quyết định số 583 của Tỉnh ủy (có chương trình riêng).
Lái xe: Lê Thanh Hải.

2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại trụ sở Sở Y tế.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát về tình hình thực hiện chính sách theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Minh Huy - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại trụ sở Sở Y tế.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
4. Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Lộc Ninh.
 Thời gian, địa điểm: 
- 7 giờ 30, tại xã Lộc Thái.
- 13 giờ 30, tại xã Lộc Thành.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương
5. Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Chơn Thành.
 Thời gian, địa điểm:  7 giờ 30, tại  UBND xã Minh Hưng.
Lái xe: thuê xe.
6. Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
7. Đ/c Trịnh Thị Hòa -  Phó Bí thư Chi Bộ, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp.
Thời gian, địa điểm:  14 giờ 00, tại hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.


(Lịch này thay thư mời).

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 162 | lượt tải:86

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 142 | lượt tải:45

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 177 | lượt tải:54
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập28
  • Tháng hiện tại95,316
  • Tổng lượt truy cập3,498,576