Lịch làm việc tuần 38/2021

Lịch làm việc Tuần lễ 38/2021 (Từ ngày 18/9/2021 đến ngày 24/9/2021)

Số kí hiệu 38/2021
Ngày ban hành 16/09/2021
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Đỗ Văn Mạnh

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ  38/2021 (Từ ngày 18/9/2021 đến ngày 24/9/2021)

 
Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
THỨ BẢY (ngày 18/9)
1Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Hớn Quản (có Chương trình riêng).
Địa điểm: huyện Hớn Quản (6 giờ 15, tập trung tại Tỉnh ủy).
Lái xe: Đ/c Nguyễn Văn Dương.
CHỦ NHẬT (ngày 19/9)
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 .
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00, tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương.
THỨ HAI (ngày 20/9)
SÁNG+ CHIỀU:
1Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế  - ngân sách, Dân tộc, Văn hóa - xã hội, pháp chế; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 21/9)
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh. (theo Quyết định số 290-QĐ/TU ngày 17/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); Đ/c Nguyễn Thị Lâm- Phó Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh cùng đi.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Huyện ủy Lộc Ninh.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế  - ngân sách, Dân tộc, Văn hóa - xã hội, Pháp chế; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp cùng đ/c Điểu Huỳnh Sang – Phó Trưởng đoàn, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh nghe các phòng chuyên môn báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
Thành phần: Phòng Công tác Quốc hội, Phòng Thông tin- Dân nguyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp A - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh:
 - 14 giờ 00: dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19.
 - 16 giờ 00: dự  Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 .
   Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế  - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện trình tự và thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các dự án trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại UBND huyện Hớn Quản.
Lái xe:  đ/c Bùi Thanh Hải.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa - xã hội, Pháp chế; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 22/9)
SÁNG:
1Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết chuyển đổi số của Tỉnh ủy (Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021). Đ/c Thạch Kim Trung - Chuyên viên phòng Thông tin, Dân nguyện cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Đ/c Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế  - ngân sách, Văn hóa - xã hội, Pháp chế; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Minh Huy - Chuyên viên.
Mời dự: Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Thường trực HĐND, Ban Dân tộc HĐND huyện Bù Đốp. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại huyện Bù Đốp (6 giờ 00, xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: văn hóa - xã hội, pháp chế; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện trình tự và thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các dự án trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Sở Xây dựng.
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải.
THỨ NĂM (ngày 23/9)
SÁNG:
1Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18,19 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp G - UBND tỉnh.
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải, đ/c Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Minh Huy - Chuyên viên.
Mời dự: Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị lần thứ 8 của Ủy ban Đối ngoại của quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam về “ Tăng cường quan hệ đối tác nghị viện vì phát triển bền vững và ứng phó với khủng khoảng Covid-19 ở khu vực tam giác phát triển CLV”.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp A - UBND tỉnh.

4. Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và thi hành trong việc giải quyết vật chứng, tiền tạm ứng án phí tồn động tại Cơ quan thi hành án dân sự hai cấp tỉnh Bình Phước” năm 2021.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường Viện KSND tỉnh.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương.
5. Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - ngân sách, Văn hóa - xã hội, Pháp chế; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp. (theo Quyết định số 290-QĐ/TU ngày 17/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); Đ/c Nguyễn Thị Lâm- Phó Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh cùng đi.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Huyện ủy Bù Đốp.
 16 giờ 00: dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện trình tự và thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các dự án trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Văn hóa - xã hội, Pháp chế; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ  SÁU (ngày 24/9):
SÁNG + CHIỀU:
1Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh – CVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) phiên thứ 6/2021.
Thời gian, địa điểm: (1 ngày) 08 giờ 00, tại  Phòng họp G-UBND tỉnh.
Lái xe: Đ/c Bùi Thanh Hải, đ/c Lê Thanh Hải.
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa - xã hội, Pháp chế, Kinh tế - ngân sách; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
(Lịch này thay thư mời).

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 174 | lượt tải:88

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 182 | lượt tải:55
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập15
  • Tháng hiện tại129,113
  • Tổng lượt truy cập3,532,373