Lịch làm việc tuần 39/2021

Lịch làm việc Tuần lễ  39/2021 (Từ ngày 26/9/2021 đến ngày 01/10/2021)

Số kí hiệu 39/2021
Ngày ban hành 23/09/2021
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Đỗ Văn Mạnh

Nội dung

 
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ  39/2021 (Từ ngày 26/9/2021 đến ngày 01/10/2021)
Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
CHỦ NHẬT (ngày 26/9)
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 .
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00, tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ Tịch HĐND tinh dự Lễ phát động triển khai thực hiện Chương trình  “Sóng và Máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Thời gian, địa điểm:
14 giờ 00, tại Hội trường lầu 8, Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị.
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải.
THỨ HAI (ngày 27/9)
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế  - ngân sách, Dân tộc, Văn hóa - xã hội, pháp chế; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X. đ/c Trương Thị Bích - Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng HCTCQT, đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng phòng HCTCQH cùng đi.
Thời gan, địa điểm: 15 giờ 00, tại Hội trường tầng 8, Trung tâm Hội nghị - Trường Chính trị.
Lái xe: Đ/c Lê Thanh Hải, đ/c Nguyễn Văn Dương.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế  - ngân sách, Dân tộc, Văn hóa - xã hội, pháp chế làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 28/9)
SÁNG:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng  - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X.
Thành phần: Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;  lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường tầng 8, Trung tâm Hội nghị - Trường Chính trị.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải, đ/c Bùi Thanh Hải, đ/c Nguyễn Văn Dương.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh:
  - 14 giờ 00: dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19.
  - 16 giờ 00: dự  Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 .
   Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế  - ngân sách, Dân tộc, Văn hóa - xã hội, pháp chế; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 29/9)
SÁNG:
1
. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hớn quản (có chương trình riêng).

Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại  huyện Hớn Quản.
Lái xe: Đ/c Lê Thanh Hải.

2. Đ/c  Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế  - ngân sách, Dân tộc, Văn hóa - xã hội, pháp chế; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, lần thứ 7 (mở rộng).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại  Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế  - ngân sách, Dân tộc, Văn hóa - xã hội, pháp chế; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 30/9)
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 15.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Đ/c Lê Thanh Hải.
2.  Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế  - ngân sách, Dân tộc, pháp chế; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 .
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00, tại phòng họp B - Tỉnh ủy
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế  - ngân sách, Dân tộc, Văn hóa - xã hội, pháp chế; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Hà Anh Dũng - Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh chủ trì họp thống nhất báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giai đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Thành phần: Các Phó Trưởng Ban Văn hóa - xã hội: Đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Nguyễn Ngọc Lương và các Ủy viên Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thị xã Bình Long, UBND huyện Đồng Phú; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước. Đ/c Nguyễn Thị Mai - chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ  SÁU (ngày 01/10):
SÁNG:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng  - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban công tác HĐND lần thứ 1, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thành phần: Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Mời dự: đ/c Điểu Huỳnh Sang - Phó Trưởng Đoàn Phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; Đại diện Thường trực HĐND huyện Bù Gia Mập, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.     
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại  Phòng họp B - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế  - ngân sách, Dân tộc, văn hóa - xã hội, pháp chế; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

(Lịch này thay thư mời).

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 174 | lượt tải:89

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 182 | lượt tải:55
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập24
  • Tháng hiện tại130,033
  • Tổng lượt truy cập3,533,293