Lịch làm việc tuần 47/2022/ĐĐBQH

Lịch làm việc Tuần lễ 47/2022 (Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 26/11/2022

Số kí hiệu Lịch làm việc tuần 47/2022/ĐĐBQH
Ngày ban hành 20/11/2022
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch Đoàn ĐBQH
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH
Tuần lễ 47/2022 (Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 26/11/2022

 
THỨ HAI - THỨ BA ( Từ ngày 21/11 đến ngày 22/11)
1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia khóa bồi dưỡng về chính sách công do Bộ Nội vụ tổ chức tại Trường Đại học Hiroshima, Nhật Bản (từ ngày 12/11 đến ngày 22/11/2022).
Địa điểm: Trường Đại học Hiroshima, Nhật Bản.
THỨ TƯ (ngày 23/11)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội: Phan Viết Lượng, Vũ Ngọc Long tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại thị xã Phước Long và huyện Phú Riềng.  
Cùng đi: Đ/c Mai Anh Nam - PTP phụ trách Phòng Công tác Quốc hội, đ/c Nguyễn Minh Huy - Chuyên viên phòng Công tác Quốc hội.
Mời tham dự: đại diện lãnh đạo: SLao động-Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công ty Điện lực Bình Phước, UBND thị xã Phước Long, UBND huyện Phú Riềng.              
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại UBND phường Long Phước, thị xã Phước Long.
- Chiều: 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại UBND xã Long Hưng, huyện Phú Riềng.
Lái xe: đ/c Nguyễn Hồng Thịnh, Nguyễn Văn Dương.
(06 giờ 30 xuất phát tại Trụ sở Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh)
2. Các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh: Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thành Chung tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại huyện Hớn Quản và thị xã Chơn Thành.
 Mời tham dự: đại diện lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam CN Bình Phước, Công ty Điện lực Bình Phước, UBND huyện Hớn Quản, UBND thị xã Chơn Thành.               
Cùng đi: Đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Thông tin, Dân nguyện; đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt - Nhân viên Phòng Thông tin, Dân nguyện
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại UBND xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản.
- Chiều: 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại UBND xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
(06 giờ 00 xuất phát tại Trụ sở Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh)
THỨ NĂM (ngày 24/11)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội: đ/c Phan Viết Lượng, đ/c Vũ Ngọc Long tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại huyện Đồng Phú và thành phố Đồng Xoài.
Cùng đi: Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Mai Anh Nam - PTP phụ trách Phòng Công tác Quốc hội, đ/c Nguyễn Minh Huy - Chuyên viên phòng Công tác Quốc hội.
Mời tham dự: đại diện lãnh đạo: SLao động -Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công ty Điện lực Bình Phước, UBND huyện Đồng Phú, UBND thành phố Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại UBND xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú.
- Chiều: 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trườngTrung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.
Lái xe: đ/c Nguyễn Hồng Thịnh, Nguyễn Văn Dương.
(06 giờ 30 xuất phát tại Trụ sở Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh)
2. Các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh: Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thành Chung tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại huyện Bù Đốp và huyện Bù Gia Mập.  
Cùng đi: Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Thông tin, Dân nguyện; đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt - Nhân viên Phòng Thông tin, Dân nguyện
Mời tham dự: đại diện lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam CN Bình Phước, Công ty Điện lực Bình Phước, UBND huyện Bù Đốp, UBND huyện Bù Gia Mập.              
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại UBND xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp.
- Chiều: 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại UBND xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
(06 giờ 00 xuất phát tại Trụ sở Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh)
THỨ SÁU (ngày 25/11)
SÁNG:
1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội: đ/c Phan Viết Lượng, đ/c Vũ Ngọc Long tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại huyện Bù Đăng.  
Cùng đi: Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Mai Anh Nam - PTP phụ trách Phòng Công tác Quốc hội, đ/c Nguyễn Minh Huy - Chuyên viên phòng Công tác Quốc hội.
Mời tham dự: đại diện lãnh đạo: SLao động-Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công ty Điện lực Bình Phước, UBND huyện Bù Đăng.              
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại UBND xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng.
Lái xe: đ/c Nguyễn Hồng Thịnh, Nguyễn Văn Dương.
(06 giờ 00 xuất phát tại Trụ sở Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh)
2. Các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh: Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thành Chung tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại huyện Lộc Ninh và thị xã Bình Long.  
Cùng đi: Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Thông tin, Dân nguyện; đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt - Nhân viên Phòng Thông tin, Dân nguyện
Mời tham dự: đại diện lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam CN Bình Phước, Công ty Điện lực Bình Phước, UBND huyện Lộc Ninh, UBND thị xã Bình Long.              
Thời gian, địa điểm:
 - Sáng: 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại UBND thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh.
 - Chiều: 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại UBND phường An Lộc, thị xã Bình Long.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
(06 giờ 00 xuất phát tại Trụ sở Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh)
CHIỀU:
Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc tại trụ sở.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh.
THỨ BẢY (ngày 26/11)
Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh đi khám sức khỏe định kỳ.
Thời gian, địa điểm: Bệnh viện Thống nhất, số 01 Lý Thường Kiệt, phường 07, quận Tân Bình, thành phồ Hồ Chí Minh.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh. 

 (Lịch này thay thư mời).
                                                        

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 7 | lượt tải:4

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 174 | lượt tải:90

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập20
  • Tháng hiện tại130,324
  • Tổng lượt truy cập3,533,584