Lịch tuần 10/2022/ĐĐBQH

Tuần lễ 10/2022 (Từ ngày 07/03/2022 đến ngày 11/3/2022)

Số kí hiệu Lịch tuần 10/2022/ĐĐBQH
Ngày ban hành 04/03/2022
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch Đoàn ĐBQH
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

       QUỐC HỘI KHÓA XV                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          TỈNH BÌNH PHƯỚC
Bình Phước, ngày 04 tháng 3 năm 2022
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH
Tuần lễ 10/2022 (Từ ngày 07/03/2022 đến ngày 11/3/2022)

 
THỨ HAI + THỨ BA (ngày 07/03, ngày 08/3)
SÁNG + CHIỀU:

        Đ/c Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 09/3)
SÁNG + CHIỀU:

        Đ/c Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Đoàn giám sát “việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Cùng đi: Đ/c Đào Thị Triển – PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Mai Anh Nam – PTP phụ trách Phòng Công tác Quốc hội; đ/c Nguyễn Xuân Thủy – Phó Trưởng Phòng Công tác Quốc hội.
       - Mời tham gia Đoàn giám sát: Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV; mời đại lãnh đạo: Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Pháp chế HĐND tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa Án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh.
(06 giờ 30 xe Đoàn giám sát xuất phát tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh).
       - Thời gian, địa điểm: 
                              + 08 giờ 00, tại Trụ sở UBND thị xã Phước Long.
                              +14 giờ 00, tại Trụ sở UBND thành phố Đồng Xoài.

       - Lái xe: đ/c Nguyễn Hồng Thịnh, đ/c Nguyễn Văn Dương.
THỨ NĂM (ngày 10/3)
SÁNG + CHIỀU:

        Đ/c Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Đoàn giám sát “việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Cùng đi: Đ/c Đào Thị Triển – PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Mai Anh Nam – PTP phụ trách Phòng Công tác Quốc hội; đ/c Nguyễn Xuân Thủy – Phó Trưởng Phòng Công tác Quốc hội.
        - Mời tham gia Đoàn giám sát: Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV; đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh. 
          - Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
         - Lái xe: Đ/c Nguyễn Hồng Thịnh.
THỨ  SÁU (ngày 11/3)
SÁNG + CHIỀU:

        Đ/c Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc tại trụ sở.
(Lịch này thay thư mời).

                                                                          TL. TRƯỞNG ĐOÀN 
                                                                           CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                        (Đã ký)

                                                                          Đỗ Văn Mạnh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:8

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 37 | lượt tải:22
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập28
  • Tháng hiện tại153,381
  • Tổng lượt truy cập3,556,641