Lịch tuần 10/2022/HĐND

Tuần lễ 10/2022 (Từ ngày 07/03/2022 đến ngày 11/3/2022)

Số kí hiệu lich tuần 10/2022/HĐND
Ngày ban hành 03/03/2022
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỈNH BÌNH PHƯỚC                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                            
                                                                         Bình Phước, ngày 04 tháng 03  năm 2022
 
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH

Tuần lễ 10/2022 (Từ ngày 07/03/2022 đến ngày 11/3/2022)
 
THỨ HAI (ngày 07/3)
SÁNG + CHIỀU:

             1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa - xã hội, Pháp chế, Kinh tế - ngân sách; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 08/3) 
SÁNG + CHIỀU:

           1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19. 
          - Thời gian, địa điểm:  14h00, Phòng họp G - UBND tỉnh.
          - Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
          2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Văn hóa - xã hội, Pháp chế, Kinh tế - ngân sách; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 09/3)
SÁNG + CHIỀU:

          1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa - xã hội, Kinh tế - ngân sách, Lãnh đạo Văn phòng làm việc tại trụ sở.
           2.  Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh “về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” trên địa bàn tỉnh Bình Phước”.
          - Thời gian, địa điểm: 
                                      + 08 giờ 00, tại trụ sở UBND thị xã Phước Long.
                                      + 14 giờ 00, tại trụ sở UBND thành phố Đồng Xoài.

         3. Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát về tình hình đời sống các hộ đồng bào dân tộc thiểu số được nhà nước đầu tư, hỗ trợ để thoát nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020.
            - Thành phần Đoàn: đ/c Nguyễn Văn Sơn -  Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và một số thành viên Ban dân tộc HĐND tỉnh; (6 giờ 00, xe của Đoàn khảo sát xuất phát tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh).
            - Thời gian, địa điểm: Sáng: 8h00, tại UBND xã Long Tân, huyện Phú Riềng.
           - Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương. 
         4. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự Hội thảo khoa học về Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ do Công an tỉnh tổ chức.
            - Thời gian, địa điểm: 08h00 ngày 09/3/2022, tại Hội trường B, Công an tỉnh. 
          THỨ NĂM (ngày 10/3)
SÁNG + CHIỀU:

             1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 3/2022. Cùng dự: Đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt – nhân viên phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị.
           - Mời tham gia: Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Bù Đăng
           - Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Trụ sở tiếp Công dân tỉnh.
           - Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
             2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát tình hình giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Thanh Hải, trú tại ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh.
            - Thành phần cùng đi: Đ/c Đỗ Văn Mạnh – CVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách, đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử ở huyện Lộc Ninh; Cùng đi: đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên Phòng TTDN, đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – Chuyên viên Phòng CTHĐND. 
Thời gian, địa điểm:  08 giờ 00, tại trụ sở UBND huyện Lộc Ninh.
           - Lái xe: Đ/c Bùi Thanh Hải.
         3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh “về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” trên địa bàn tỉnh Bình Phước”.
            - Thời gian, địa điểm:  08 giờ 00, tại Trụ sở UBND tỉnh.
            4. Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa - xã hội, Kinh tế - ngân sách làm việc tại trụ sở.
THỨ  SÁU (ngày 11/3)
SÁNG + CHIỀU:

            1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Pháp chế, Văn hóa - xã hội, Kinh tế - ngân sách; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 (Lịch này thay thư mời).
 TL. CHỦ TỊCH
 CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                                                                              (Đã ký)
 Đỗ Văn Mạnh


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 175 | lượt tải:90

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập70
  • Tháng hiện tại132,822
  • Tổng lượt truy cập3,536,082