Nghị quyết kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X

Nghị quyết kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X

 •   20/12/2021 03:10:00 PM
 •   Đã xem: 895
 •   Phản hồi: 0
Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết sau:

Nghị quyết kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

 •   05/10/2021 03:53:00 PM
 •   Đã xem: 973
 •   Phản hồi: 0

Nghị quyết kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

 •   06/07/2021 02:23:00 PM
 •   Đã xem: 1288
 •   Phản hồi: 0

Nghị quyết kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa IX

 •   26/04/2021 02:12:29 PM
 •   Đã xem: 944
 •   Phản hồi: 0
Kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khoá IX ban hành 04 nghị quyết sau:

Nghị quyết kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa IX

 •   17/12/2020 03:55:04 PM
 •   Đã xem: 2961
 •   Phản hồi: 0
Kỳ họp thứ mười bốn, Hội đồng nhân tỉnh thông qua 28 Nghị quyết sau:

Nghị quyết kỳ họp thứ mười ba, HĐND khoá IX

 •   03/11/2020 08:44:56 AM
 •   Đã xem: 1335
 •   Phản hồi: 0

Nghị quyết kỳ họp thứ mười Hai, HĐND tỉnh khóa IX

 •   20/07/2020 10:44:00 AM
 •   Đã xem: 3495
 •   Phản hồi: 0

Nghị Quyết kỳ họp thứ Mười , mười Một HĐND tỉnh khóa IX

 •   31/03/2020 09:31:00 AM
 •   Đã xem: 1248
 •   Phản hồi: 0

Nghị quyết kỳ họp thứ Chín, Hội đồng nhân tỉnh khoá IX

 •   19/12/2019 02:02:08 PM
 •   Đã xem: 2782
 •   Phản hồi: 0

Nghị quyết kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX

 •   15/07/2019 02:59:36 PM
 •   Đã xem: 4416
 •   Phản hồi: 0
Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh thông qua 25 nghị quyết như sau:

Nghị quyết kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX

 •   26/12/2018 08:49:32 AM
 •   Đã xem: 2512
 •   Phản hồi: 0

Nghị quyết kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX

 •   20/07/2018 08:13:08 AM
 •   Đã xem: 3260
 •   Phản hồi: 0
Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh thông qua 18 Nghị quyết sau:

Nghị quyết kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX

 •   20/12/2017 04:08:53 PM
 •   Đã xem: 3738
 •   Phản hồi: 0
kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX thông qua các nghị quyết sau:

Nghị quyết kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX

 •   24/07/2017 04:07:40 PM
 •   Đã xem: 2616
 •   Phản hồi: 0
Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết sau:
Nghị quyết kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX

Nghị quyết kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX

 •   19/12/2016 09:01:20 AM
 •   Đã xem: 4293
 •   Phản hồi: 0
Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX ban hành 25 nghị quyết bao gồm:

Nghị quyết kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa IX

 •   15/12/2016 10:32:13 AM
 •   Đã xem: 1815
 •   Phản hồi: 0
Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa IX ban hành 02 nghị quyết bao gồm:
Nghị quyết kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nghị quyết kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 •   15/07/2016 03:23:57 PM
 •   Đã xem: 3590
 •   Phản hồi: 0
Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX ban hành 20 nghị quyết bao gồm những nghị quyết sau:

Nghị quyết kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa VIII

 •   24/05/2016 09:43:19 AM
 •   Đã xem: 1575
 •   Phản hồi: 0
Kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 thông qua các nghị quyết sau:

Nghị quyết kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa VIII

 •   24/05/2016 09:38:43 AM
 •   Đã xem: 1207
 •   Phản hồi: 0
Kỳ họp thứ mười bốn Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 thông qua các nghị quyết sau:

Các tin khác

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND

5/KH-HĐND

Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X và trước kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện Bù Đăng khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 18/05/2022

lượt xem: 13 | lượt tải:6

01/KH-TĐB (Bù Gia Mập)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 của đại biểu HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 16/05/2022

lượt xem: 21 | lượt tải:13

25/CV-HĐND

Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh và thành phố trước kỳ họp thứ 5.

Thời gian đăng: 17/05/2022

lượt xem: 15 | lượt tải:7
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
knhd
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
 • Đang truy cập5
 • Tháng hiện tại40,778
 • Tổng lượt truy cập252,498