HĐND khóa X

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Thường trực HĐND tỉnh khóa X
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Huỳnh Thị Hằng
Điện thoại:0918.092.758
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng
2 Lê Hoàng Lâm
UVBTV TU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Cử nhân Chính trị chuyên ngành Công tác tư tưởng
Lê Hoàng Lâm
3 Huỳnh Hữu Thiết
TUV, Phó chủ tịch HĐND tỉnh
Cử nhân Chính trị, Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính
Huỳnh Hữu Thiết
4 Hà Anh Dũng
UVBTV TU, Bí thư Thành ủy thành phố Đồng Xoài, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Cử nhân Chính trị, Cử nhân Hành chính
Hà Anh Dũng
5 Giang Thị Phương Hạnh
UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Cử nhân Luật, Thạc sĩ Luật
Giang Thị Phương Hạnh
6 Điểu Điều
Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh
Cử nhân Văn hóa
Điểu Điều
Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh khóa X
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Huỳnh Hữu Thiết
Điện thoại:0944.769.979
Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách
Cao cấp Chính trị
Huỳnh Hữu Thiết
2 Nguyễn Tiến Tân
Điện thoại:0914.126.036
Phó Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Cử nhân Tài chính kế toán
Nguyễn Tiến Tân
3 Vũ Mạnh Tiến
Điện thoại:0975.445.554
Phó Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Đại học Kinh tế, Thạc sĩ
Vũ Mạnh Tiến
4 Nguyễn Phúc Hậu
TUV, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp
Thành viên ban
Cử nhân Khoa học xã hội
Nguyễn Phúc Hậu
5 Đỗ Văn Mạnh
Điện thoại:0983.007.141
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Cử nhân Luật, Thạc sĩ Luật
Đỗ Văn Mạnh
6 Hà Văn Kiên
Điện thoại:0903.087.825
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Thạc sỹ Quản lý công
Hà Văn Kiên
7 Phạm Thụy Luân
Điện thoại:0918.355.718
TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long
Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Chính trị chuyên ngành tổ chức
Phạm Thụy Luân
8 Lê Anh Nam
Điện thoại:0918.492.984
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng
Thạc sỹ Xây dựng công trình Thủy Lợi
Lê Anh Nam
9 Nguyễn Thanh Nhã
Điện thoại:0913.125.239
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tần kỹ thuật Becamex Bình Phước
Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Nguyễn Thanh Nhã
Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh khóa X
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hà Anh Dũng
Điện thoại:0918143933
UVBTV TU, Bí thư Thành ủy thành phố Đồng Xoài, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hà Anh Dũng
2 Vũ Thanh Ngữ
Điện thoại:0933.504.222
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Cử nhân khoa học; thạc sỹ chính trị học
Vũ Thanh Ngữ
3 Nguyễn Ngọc Lương
Điện thoại:0888.394.639
Phó Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh
Cử nhân Luật
Nguyễn Ngọc Lương
4 Nguyễn Thị Hương Giang
Điện thoại:0918.373.079
TUV, Chủ tịch Liên Đoàn Lao động tỉnh
Cử nhân Luật
Nguyễn Thị Hương Giang
5 Nguyễn Thị Xuân Hòa
Điện thoại:0913.643.019
TUV, Bí thư Huyện ủy Phú Riềng
Cử nhân Hành chính
Nguyễn Thị Xuân Hòa
6 Đào Thị Lanh
Điện thoại:0908.280.009
TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đào Thị Lanh
7 Nguyễn Thị Minh Nhâm
Điện thoại:0913.109.230
TUV, Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước
Đại học Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, chuyên ngành Xã hội học
Nguyễn Thị Minh Nhâm
8 Bùi Minh Thúy
Điện thoại:0911.920.999
Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Xoài
Cử nhân Tiếng anh, Thạc sỹ Quản lý giáo dục
Bùi Minh Thúy
9 Nguyễn Thanh Thuyên
Điện thoại:0913.979.884
Hiệu Trưởng Trường Chính trị tỉnh
Cử nhân Luật, Thạc sỹ Hành chính
Nguyễn Thanh Thuyên
Ban pháp chế HĐND tỉnh khóa X
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Giang Thị Phương Hạnh
Điện thoại:0942.807.777
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy,Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Cử nhân Luật, thạc sĩ Luật
Giang Thị Phương Hạnh
2 Trịnh Thị Hòa
Điện thoại:0979.751.852
Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Cử nhân Luật
Trịnh Thị Hòa
3 Trần Hoàng Tâm
Điện thoại:0867.002.279
Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh
Cử nhân Luật
Trần Hoàng Tâm
4 Bùi Quốc Bảo
Điện thoại:0918.544.667
TUV, Bí thư Thị ủy Bình Long
Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị chuyên ngành Tổ chức
Bùi Quốc Bảo
5 Phan Văn Hóa
Điện thoại:0976.302.215
Phó Chỉ Huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh
Cử nhân Quân sự
Phan Văn Hóa
6 Dương Văn Mạnh
Điện thoại:0917.856.016
TUV, Phó Giám đốc Công an tỉnh
Đại học Cảnh sát nhân dân, Thạc sỹ Luật
Dương Văn Mạnh
7 Hoàng Minh Quang
Điện thoại:0918.350.609
Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh
Cử nhân Luật
Hoàng Minh Quang
8 Vũ Long Sơn
Điện thoại:0908.269.747
TUV, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh
Cử nhân Hành chính
Vũ Long Sơn
Ban dân tộc HĐND tỉnh khóa khóa X
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Điểu Điều
Điện thoại:0912.244.852
Trưởng Ban Dân tộc
Cử nhân Văn hóa
Điểu Điều
2 Nguyễn Văn Sơn
Điện thoại:0918.074.473
Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn
3 Trần Quốc Duy
Điện thoại:0937.729.266
TUV, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bình
Thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục
Trần Quốc Duy
4 Võ Trọng Hòa
Điện thoại:0907.178.379
Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Võ Trọng Hòa
5 Dương Thanh Huân
Điện thoại:0913.637.204
TUV, Bí thư Huyện ủy Bù Đốp Dương Thanh Huân
6 Vũ Lương
Điện thoại:0919.370.981
TUV, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vũ Lương
7 Phùng Hiệp Quốc
Điện thoại:0915.848.584
TUV, Bí thư huyện ủy Bù Gia Mập Phùng Hiệp Quốc
8 Nguyễn Văn Ruân
Điện thoại:0982.335.027
Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Ruân
Đại biểu HĐND tỉnh khoá X
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bùi Quốc Bảo
Điện thoại:0918.544.667
TUV, Bí thư Thị ủy Bình Long Bùi Quốc Bảo
2 Đoàn Văn Bắc
Điện thoại:0972.595.979
TUV, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Cử nhân Luật
Đoàn Văn Bắc
3 Nguyễn Minh Chánh
Điện thoại:0918.657.791
Linh mục Chánh xứ Giáo xứ An Khương, Hớn Quản
Cử nhân Thần học
Nguyễn Minh Chánh
4 Điểu Điều
Điện thoại:0912.244.852
Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh
Cử nhân Văn hóa, thạc sĩ văn hóa
Điểu Điều
5 Hà Anh Dũng
Điện thoại:0918.143.933
UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Đồng Xoài, Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Hà Anh Dũng
6 Trần Quốc Duy
Điện thoại:0937.729.266
TUV, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bình
Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Giáo dục
Trần Quốc Duy
7 Nguyễn Thị Hương Giang
Điện thoại:0918.373.079
TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Cử nhân Luật, thạc sĩ chính trị học
Nguyễn Thị Hương Giang
8 Nguyễn Tấn Hải
Điện thoại:0913.937.072
TUV, Bí thư Huyện ủy huyện Chơn Thành, Chủ tịch HĐND huyện Chơn Thành Nguyễn Tấn Hải
9 Huỳnh Thị Hằng
Điện thoại:0918.092.758
Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh
Thạc sĩ Kỹ thuật Tài nguyên nước
Huỳnh Thị Hằng
10 Giang Thị Phương Hạnh
Điện thoại:0942.807.777
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh
Cử nhân Luật, thạc sĩ Luật
Giang Thị Phương Hạnh
11 Nguyễn Phúc Hậu
Điện thoại:0913.937.387
TUV, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan va doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Phúc Hậu
12 Trần Tuệ Hiền
Điện thoại:0918.035.078
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Cử nhân Hành Chính
Trần Tuệ Hiền
13 Phan Văn Hóa
Điện thoại:0976.302.215
Phó Chỉ huy Trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh
Cử nhân Quân sự
Phan Văn Hóa
14 Võ Trọng Hòa
Điện thoại:0907.178.379
Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh
Đại học Tài chính công, thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
Võ Trọng Hòa
15 Nguyễn Thị Xuân Hòa
Điện thoại:0913.643.019
TUV, Bí thư Huyện ủy Phú Riềng
Cử nhân Hành chính
Nguyễn Thị Xuân Hòa
16 Trịnh Thị Hòa
Điện thoại:0979.751.852
Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh
Cử nhân Luật
Trịnh Thị Hòa
17 Nguyễn Minh Hợi
Điện thoại:0913.880.032
UVBTV TU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Luật
Nguyễn Minh Hợi
18 Dương Thanh Huân
Điện thoại:0913.637.204
TUV, Bí thư Huyện ủy Bù Đốp
Đại học chuyên ngành Xã hội học, thạc sĩ
Dương Thanh Huân
19 Hà Văn Kiên
Điện thoại:0903.087.825
Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh
Thạc sĩ Quản lý công
Hà Văn Kiên
20 Lê Hoàng Lâm
Điện thoại:0913.641.760
UVBTV TU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Đại học chuyên ngành Công tác tư tưởng
Lê Hoàng Lâm
21 Đào Thị Lanh
Điện thoại:0908.280.009
TUV, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh
Cử nhân Chính trị
Đào Thị Lanh
22 Vũ Ngọc Long
Điện thoại:0913.937.224
TUV, đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy
Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính
Vũ Ngọc Long
23 Phạm Thụy Luân
Điện thoại:0918.355.718
TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long
Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Chính trị
Phạm Thụy Luân
24 Nguyễn Ngọc Lương
Điện thoại:0888.394.639
Phó Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh
Cử nhân Luật
Nguyễn Ngọc Lương
25 Vũ Lương
Điện thoại:0919.370.981
TUV, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Cử nhân Luật, Thạc sĩ Luật, Đại học Kiểm tra
Vũ Lương
26 Đỗ Văn Mạnh
Điện thoại:0983.007.141
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh
Cử nhân Luật, thạc sĩ Luật
Đỗ Văn Mạnh
27 Dương Văn Mạnh
Điện thoại:0917.856.016
TUV, Phó Giám đốc Công an tỉnh
Đại học Cánh sát nhân dân, thạc sĩ Luật
Dương Văn Mạnh
28 Trần Văn Mi
Điện thoại:0918.446.230
TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Hành chính
Trần Văn Mi
29 Huỳnh Anh Minh
Điện thoại:0913.880.050
TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Hành chính
Huỳnh Anh Minh
30 Nguyễn Thị Ngọc Minh
Điện thoại:0919.499.865
Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH TV TK ĐT và XD Thanh Minh
Cử nhân Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Ngọc Minh
31 Trần Tuyết Minh
Điện thoại:0918.680.569
UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Khoa học lịch sử, Cử nhân Hành chính
Trần Tuyết Minh
32 Lê Anh Nam
Điện thoại:0918.492.984
Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng
Đại học Thủy Lợi
Lê Anh Nam
33 Lê Tấn Nam
Điện thoại:0983.558.879
TUV, Giám đốc Sở Tài chính
Cử nhân Luật, Thạc sĩ Kinh tế
Lê Tấn Nam
34 Nguyễn Văn Nghiêm
Điện thoại:0918.918.447
Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Quang Trung
Thạc sĩ đo lường đánh giá trong giáo dục
Nguyễn Văn Nghiêm
35 Vũ Thanh Ngữ
Điện thoại:0933.504.222
Phó Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh
Thạc sĩ Chính trị học
Vũ Thanh Ngữ
36 Nguyễn Thanh Nhã
Điện thoại:0981.415.514
Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước
Kỹ sư kinh tế xây dựng
Nguyễn Thanh Nhã
37 Nguyễn Thị Minh Nhâm
Điện thoại:0913.109.230
TUV, Giám đốc, Tổng biên tập Đài phát thanh Truyền hình Bình Phước
Tiến sĩ Xã hội học
Nguyễn Thị Minh Nhâm
38 Lý Trọng Nhân
Điện thoại:0976.333.445
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh
Cử nhân Sư phạm Ngữ văn, Thạc sĩ Chính trị học
Lý Trọng Nhân
39 Hoàng Minh Quang
Điện thoại:0918350609
Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Bình Phước
Cử nhân Luật
Hoàng Minh Quang
40 Phùng Hiệp Quốc
Điện thoại:0915.848.584
TUV, Bí thư Huyện ủy Bù Gia Mập
Cử nhân Luật, Đại học Công tác tổ chức
Phùng Hiệp Quốc
41 Nguyễn Văn Ruân
Điện thoại:0982.335.027
Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bình Phước
Đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
Nguyễn Văn Ruân
42 Điểu Huỳnh Sang
Điện thoại:0907.264.128
TUV, Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh
Thạc sỹ văn hóa
Điểu Huỳnh Sang
43 Lê Trường Sơn
Điện thoại:0815.999.799
UVBTV TU, Bí thư- Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh
Cử nhân Kinh tế
Lê Trường Sơn
44 Nguyễn Văn Sơn
Điện thoại:0918.074/473
Phó Trưởng ban Dân tộc
Cử nhân Tin học, Thạc sỹ Hành chính
Nguyễn Văn Sơn
45 Vũ Long Sơn
Điện thoại:0908.269.747
TUV, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh
Cử nhân Hành chính
Vũ Long Sơn
46 Trần Hoàng Tâm
Điện thoại:0867.002.279
Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh
Cử nhân Luật
Trần Hoàng Tâm
47 Nguyễn Tiến Tân
Điện thoại:0914.126.036
Phó Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh
Đại học Tài chính Kế toán
Nguyễn Tiến Tân
48 Nguyễn Thị Thảo
Điện thoại:0908.636.567
Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước
Trung cấp Phật học
Nguyễn Thị Thảo
49 Huỳnh Hữu Thiết
Điện thoại:0944.769.979
TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh
Đại học Hành chính, Đại học Luật
Huỳnh Hữu Thiết
50 Phan Văn Thư
Điện thoại:0988.570.636
Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh
Cử nhân khoa học xã hội nhân văn
Phan Văn Thư
51 Nguyễn Thị Thuận
Điện thoại:0918.158.919
Phó chủ tịch Thường trực Hội nạ nhân chất độc gia cam
Cử nhân Kinh tế
Nguyễn Thị Thuận
52 Bùi Thị Minh Thúy
Điện thoại:0911.920.999
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Cử nhân Tiếng anh, Thạc sỹ quản lý giáo dục
Bùi Thị Minh Thúy
53 Nguyễn Thị Thanh Thủy
Điện thoại:0989.180.199
Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Thủy
54 Vũ Xuân Thủy
Điện thoại:0918.513.898
Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước
Bác sĩ chuyên khoa II
Vũ Xuân Thủy
55 Nguyễn Thanh Thuyên
Điện thoại:0913.979.884
Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Phước
Cử nhân Luật, Thạc sỹ Hành chính
Nguyễn Thanh Thuyên
56 Vũ Mạnh Tiến
Điện thoại:0975.445.554
Phó Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh
Đại học Kinh tế, thạc sỹ
Vũ Mạnh Tiến
57 Nguyễn Hồng Trà
Điện thoại:0913.139.383
UVBTV TU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước
Cử nhân Luật
Nguyễn Hồng Trà
58 Lê Thị Xuân Trang
Điện thoại:0911.349.266
UVBTV TU, Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh
Cử nhân Hành chính
Lê Thị Xuân Trang
59 Lưu Minh Tuyến
Điện thoại:919.257.213
Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
Kỹ sư Nông nghiệp
Lưu Minh Tuyến
60 Trần Văn Vinh
Điện thoại:0918.565.617
TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đồng Phú
Đại học Quân sự
Trần Văn Vinh
Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND

77/TB-MTTQVN

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X của tổ đại biểu huyện Đồng Phú

Thời gian đăng: 01/08/2022

lượt xem: 20 | lượt tải:15

08/KH-HĐND (thị xã Phước Long)

Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri (cấp tỉnh và thị xã) sau kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh Bình Phước khóa X và sau kỳ họp thứ tư - HĐND thị xã Phước Long khóa IV

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 8 | lượt tải:5

86/KH-TĐB(Bình Long)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X của tổ đại biểu thị xã Bình Long

Thời gian đăng: 04/08/2022

lượt xem: 11 | lượt tải:7
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
knhd
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Tháng hiện tại21,722
  • Tổng lượt truy cập453,716