ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN BÌNH PHƯỚC

https://dbnd.binhphuoc.gov.vn


Nghị quyết kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X

Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X ban hành 7 nghị quyết sau:
STT Tên Nghị quyết Tải về
1 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của HĐND tỉnh Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh giai đoạn 2021-2025. 01/NQ-HĐND
2 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của HĐND tỉnh về kế hoạch tài chính 05 năm 2021-2025, tỉnh Bình Phước. 02/NQ-HĐND
3 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của HĐND tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022 nguồn ngân sách địa phương. 03/NQ-HĐND
4 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của HĐND tỉnh Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 từ nguồn tạm mượn dự phòng ngân sách địa phương thực hiện 02 dự án khẩn cấp 04/NQ-HĐND
5 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của HĐND tỉnh Ban hành quy định về chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 01/2022/NQ-HĐND
6 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của HĐND tỉnh Quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Bình Phước 02/2022/NQ-HĐND
7 Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của HĐND tỉnh Quy định số lượng và mức chi bồi dưỡng đối với công tác viên dân số thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 03/2022/NQ-HĐND

Nguồn tin: DNTT

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây