CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM HĐND TỈNH, KHÓA IX

 •   11/10/2021 03:55:00 AM
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN, HĐND TỈNH KHÓA IX

 •   11/10/2021 03:54:00 AM
 •   Đã xem: 795
 •   Phản hồi: 0

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN HĐND TỈNH, KHÓA IX

 •   11/10/2021 03:49:00 AM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA HĐND TỈNH, KHÓA IX

 •   11/10/2021 03:45:00 AM
 •   Đã xem: 199
 •   Phản hồi: 0

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI HĐND TỈNH, KHÓA IX

 •   11/10/2021 03:41:00 AM
 •   Đã xem: 203
 •   Phản hồi: 0

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ CHÍN HĐND TỈNH, KHÓA IX

 •   10/10/2021 11:03:00 PM
 •   Đã xem: 548
 •   Phản hồi: 0

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ CHÍN HĐND TỈNH, KHÓA IX

 •   10/10/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 176
 •   Phản hồi: 0

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ TÁM HĐND TỈNH, KHÓA IX

 •   10/10/2021 10:59:00 PM
 •   Đã xem: 452
 •   Phản hồi: 0

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ TÁM HĐND TỈNH, KHÓA IX

 •   10/10/2021 10:54:00 PM
 •   Đã xem: 302
 •   Phản hồi: 0

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ BẢY HĐND TỈNH, KHÓA IX

 •   10/10/2021 10:51:00 PM
 •   Đã xem: 632
 •   Phản hồi: 0

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ BẢY HĐND TỈNH, KHÓA IX

 •   10/10/2021 10:48:00 PM
 •   Đã xem: 310
 •   Phản hồi: 0

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ SÁU HĐND TỈNH, KHÓA IX

 •   10/10/2021 10:45:00 PM
 •   Đã xem: 337
 •   Phản hồi: 0

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ SÁU HĐND TỈNH, KHÓA IX

 •   10/10/2021 10:34:00 PM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NĂM HĐND TỈNH, KHÓA IX

 •   10/10/2021 10:31:00 PM
 •   Đã xem: 255
 •   Phản hồi: 0

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ NĂM, HĐND TỈNH KHÓA IX

 •   10/10/2021 10:26:00 PM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND TỈNH, KHÓA IX

 •   10/10/2021 10:05:00 PM
 •   Đã xem: 162
 •   Phản hồi: 0

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ TƯ, HĐND TỈNH KHÓA IX

 •   10/10/2021 10:02:00 PM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ BA HĐND TỈNH, KHÓA IX

 •   10/10/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 484
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 93/BC-HĐND

Báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HDDND tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 23/03/2023

lượt xem: 22 | lượt tải:10

Số: 33/BC-ĐĐBQH

Báo cáo giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021" trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 15/03/2023

lượt xem: 41 | lượt tải:16

Số: 29/BC-ĐĐBQH

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2022

Thời gian đăng: 14/03/2023

lượt xem: 38 | lượt tải:17
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
knhd
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
 • Đang truy cập12
 • Tháng hiện tại87,256
 • Tổng lượt truy cập1,213,053