Giáo viên mầm non đạt trình độ đào tạo từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ 86,44%.

Giáo viên mầm non đạt trình độ đào tạo từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ 86,44%.

 •   11/04/2022 11:05:00 PM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 8-4-2022, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh do ông Vũ Thanh Ngữ, Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh chủ trì họp thông qua báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, UBND thị xã Phước Long, UBND huyện Bù Đốp và Trường Cao đẳng Bình Phước.
DSCF5474

Huyện Đồng Phú 20,5% dự án, công trình trong danh mục dự án cần thu hồi đất đã quá 03 năm nhưng chưa thực hiện

 •   30/03/2022 11:02:00 PM
 •   Đã xem: 246
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục thực hiện nội dung giám sát về tình hình thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, trong sáng ngày 30/3/2022, Đoàn giám sát của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh do ông Huỳnh Hữu Thiết - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Đồng Phú.
Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thị xã Bình Long

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thị xã Bình Long

 •   29/03/2022 11:10:00 PM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29-3-2022, Đoàn giám sát của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh do ông Huỳnh Hữu Thiết - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát và làm việc với UBND thị xã Bình Long về tình hình thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thị xã.
Ban pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh

Ban pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh

 •   25/03/2022 05:50:00 AM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 24-3-2022, Ban pháp chế HĐND tỉnh tiến hành khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Bà Giang Thị Phương Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, tham dự Đoàn khảo sát có lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Công an tỉnh.
BAN DAN TOC

Ban dân tộc HĐND tỉnh giám sát tình hình đời sống của đồng bàn dân tộc thiểu số thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020 tại UBND huyện Bù Gia Mập

 •   24/03/2022 10:42:00 PM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23-3-2022, Đoàn giám sát Ban dân tộc HĐND tỉnh do ông Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, giám sát tình hình đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020 tại UBND huyện Bù Gia Mập. Tham gia cùng đoàn giám sát có các thành viên Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo BTT UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính.
Ban pháp chế: Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề)

Ban pháp chế: Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề)

 •   24/03/2022 07:03:00 AM
 •   Đã xem: 273
 •   Phản hồi: 0
Để chuẩn bị kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, Ban pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình tại kỳ họp.
Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

 •   22/03/2022 08:38:00 AM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/3/2022, Ban pháp chế HĐND tỉnh, do bà Giang Thị Phương Hạnh, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại UBND huyện Đồng Phú.
Ban kinh tế - ngân sách họp thông qua báo cáo thẩm tra đối với các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa X.

Ban kinh tế - ngân sách họp thông qua báo cáo thẩm tra đối với các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa X.

 •   18/03/2022 04:51:00 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 18/3/2022, ông Huỳnh Hữu Thiết - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách chủ trì họp Ban để thông qua báo cáo thẩm tra đối với các dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa X. Tham dự buổi làm việc có các thành viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các khu vực đô thị, công nghiệp, du lịch, dịch vụ trên địa bàn thành phố Đồng Xoài đạt 100%

 •   24/12/2021 02:19:00 AM
 •   Đã xem: 299
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 23/12/2021, ông Huỳnh Hữu Thiết - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách đã làm trưởng Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định về quy hoạch, thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. Tham gia cùng Đoàn giám sát có các thành viên Ban kinh tế - ngân sách và đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng.
Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định về quy hoạch, thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Chơn Thành

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định về quy hoạch, thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Chơn Thành

 •   22/12/2021 09:50:00 PM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 22/12/2021, Đoàn giám sát của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh do ông Huỳnh Hữu Thiết - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách làm trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Chơn Thành để giám sát việc thực hiện các quy định về quy hoạch, thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Chơn Thành. Tham gia Đoàn giám sát có các thành viên Ban kinh tế - ngân sách, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng.
Ban pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các Báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X.

Ban pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các Báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X.

 •   25/11/2021 04:48:00 AM
 •   Đã xem: 296
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban pháp chế HĐND tỉnh do bà Giang Thị Phương Hạnh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3 (cuối năm 2021), HĐND tỉnh khóa X. Ngoài thành viên của Ban pháp chế, cuộc họp còn có sự tham dự của lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương của tỉnh
Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp Ban để thông qua các nội dung trình tại kỳ 3 của HĐND tỉnh

Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp Ban để thông qua các nội dung trình tại kỳ 3 của HĐND tỉnh

 •   24/11/2021 03:06:00 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 23/11/2021, ông Hà Anh Dũng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đã chủ trì họp Ban đểthông qua các báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp thứ 3 của HĐND tỉnh. Tham dự có các Ủy viên của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đại diện: lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, các sở, ngành liên quan.
Ban kinh tế - ngân sách họp thông qua báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X

Ban kinh tế - ngân sách họp thông qua báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X

 •   23/11/2021 04:44:00 AM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 23/11/2021, ông Huỳnh Hữu Thiết - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách đã chủ trì họp Ban để thông qua các báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X.
Ban dân tộc HĐND tỉnh tổ chức họp Ban để thông qua các nội dung trình tại kỳ 3 của HĐND tỉnh

Ban dân tộc HĐND tỉnh tổ chức họp Ban để thông qua các nội dung trình tại kỳ 3 của HĐND tỉnh

 •   22/11/2021 10:51:00 PM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 22/11/2021, ông Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh đã chủ trì họp Ban đểthông qua báo cáo thẩm tra về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 thuộc lĩnh vực dân tộc trình tại kỳ họp thứ 3 của HĐND tỉnh. Tham dự có các Ủy viên của Ban dân tộc HĐND tỉnh; đại diện: lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh,lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình thực thi pháp luật tại Tòa án nhân dân tỉnh

Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình thực thi pháp luật tại Tòa án nhân dân tỉnh

 •   16/11/2021 09:13:00 PM
 •   Đã xem: 208
 •   Phản hồi: 0
Ban pháp chế HĐND tỉnh do bà Giang Thị Phương Hạnh, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát tại Tòa án nhân dân tỉnh về tình hình thực thi pháp luật năm 2021.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh cần nỗ lực giải quyết các vụ việc để đạt chỉ tiêu được giao

Cục Thi hành án dân sự tỉnh cần nỗ lực giải quyết các vụ việc để đạt chỉ tiêu được giao

 •   16/11/2021 09:07:00 PM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0
Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh do bà Trịnh Thị Hòa – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát trực tiếp công tác THADS tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có Phó Cục trưởng Trần Văn Hòa và lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh.
Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để chuẩn bị nội dung thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp cuối năm 2021 (kỳ họp thứ 3) của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để chuẩn bị nội dung thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp cuối năm 2021 (kỳ họp thứ 3) của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 •   14/11/2021 08:31:00 PM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 12/11/2021, ông Huỳnh Hữu Thiết - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để chuẩn bị nội dung thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 và hủy danh mục các dự án thu hồi đất quá 03 năm chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chuẩn bị nội dung thẩm tra đối với các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chuẩn bị nội dung thẩm tra đối với các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

 •   14/11/2021 08:20:00 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 11/11/2021, tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đoàn của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh do ông Huỳnh Hữu Thiết - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chuẩn bị nội dung thẩm tra đối với các dự thảo nghị quyết về: quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh Bình Phước; bổ sung danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình thực thi pháp luật tại Công an tỉnh

Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình thực thi pháp luật tại Công an tỉnh

 •   12/11/2021 04:48:00 AM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Ban pháp chế HĐND tỉnh do bà Giang Thị Phương Hạnh, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát tại Công an tỉnh về tình hình thực thi pháp luật năm 2021. Tham gia Đoàn giám sát có ông Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Các tin khác

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND

05/TB-TĐB (thị xã Phước Long)

Thông báo tiếp xúc cử tri sau kỳ họp sáu - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (thị xã Phước Long)

Thời gian đăng: 08/08/2022

lượt xem: 5 | lượt tải:4

126/TB-HĐND (Bù Đăng)

Thông báo điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 6, HĐND tỉnh khóa X và sau kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa VII tại xã Minh Hưng (Bù Đăng) lần 2

Thời gian đăng: 08/08/2022

lượt xem: 6 | lượt tải:2

77/TB-MTTQVN

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X của tổ đại biểu huyện Đồng Phú

Thời gian đăng: 01/08/2022

lượt xem: 30 | lượt tải:22
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
knhd
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
 • Đang truy cập15
 • Tháng hiện tại26,647
 • Tổng lượt truy cập458,641