Văn bản theo cơ quan ban hành: Thường trực HĐND tỉnh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Báo cáo: 50/BC-HĐND 03/03/2024 Báo cáo đánh giá thực trạng và kiến nghị đổi mới quy trình xây dựng pháp luật
2 Công văn: 488/HĐND 21/12/2023 Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 (cuối năm 2023), HĐND tỉnh khóa X.
3 Thông báo: 483/TB-HĐND 21/12/2023 Kết quả kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
4 Công văn: 381/HĐND 29/10/2023 V/v hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XNgười soạn
5 Kế hoạch: 348/KH-HĐND 23/10/2023 Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND năm 2023.
6 Công văn: 267/HĐND 03/08/2023 Về việc góp ý dự thảo báo cáo kết quả công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
7 Thông báo: 246/TB-HĐND 27/07/2023 Thông báo kết luận Phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 11 (giữa năm 2023) HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
8 Thông báo: 231/TB-HĐND 20/07/2023 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 11 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
9 Công văn: 234/HĐND 20/07/2023 Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 (giữa năm 2023) HĐND tỉnh khóa X
10 Số: 145/BC-HĐND 17/05/2023 Về kết quả công tác tháng 4, chương trình công tác tháng 5/2023 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh
11 Số: 139/HĐND 14/05/2023 Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
12 Số: 143/KH-HĐND 10/05/2023 V/v: giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023.
13 Số: 30/KH-HĐND-KTNS 10/05/2023 V/v: khảo sát tình hình thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn một số huyện, thị xã
14 Số: 29/KH-HĐND-KTNS 10/05/2023 Kế hoạch làm việc với các sở, ngành về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khóa X.
15 Số: 24/BC-HĐND-KTNS 04/05/2023 V/v: Báo cáo một số nội dung liên quan đến việc thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh
16 Số: 25/BC-HĐND-KTNS 04/05/2023 V/v: Kết quả giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
17 Số: 27/KH-HĐND-KTNS 04/05/2023 V/v: Giám sát công tác phân bổ, giải ngân và quyết toán vốn đầu tư công hàng năm trên địa bàn tỉnh
18 Số: 130/KH-HĐND 25/04/2023 Giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023
19 Số:129/BC-HĐND 24/04/2023 Báo cáo kết quả hoạt động quý IV/2022 và quý I/2023; chương trình hoạt động quý II/2023, quý III/2023 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện, thị xã, thành phố.
20 Số: 118/BC-HĐND 12/04/2023 Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 01-CTPH/BTG-HĐND-UBND-TA-VKS ngày 08/4/2021 giữa Ban Tuyên giáo, Hôi đồng nhân dân, Ủy ban nhân dán, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân nhân tỉnh trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, giai đoạn 2021 - 2025
21 Số: 116/TB-HĐND 12/04/2023 Kết quả Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về nội dung, chương trình và thời gian công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khóa X
22 Số: 114/BC-HĐND 11/04/2023 Kết quả công tác Quý I/2023, chương trình công tác Quý II/2023 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh
23 Số: 19/KH-HĐND-KTNS 10/04/2023 Kế hoạch giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và kinh doanh các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh
24 Số: 93/BC-HĐND 23/03/2023 Báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HDDND tỉnh Bình Phước
25 Số: 87/TB-HĐND 13/03/2023 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
26 Số: 84/KH-HĐND 07/03/2023 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
27 Số: 509/HĐND 15/12/2022 Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X
28 415/HĐND 12/12/2021 V/v Hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X
29 393/BC-HĐND 23/11/2021 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt TXCT của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X.
30 275/BC-HĐND 15/09/2021 Tình hình hoạt động từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, kế hoạch công tác quý IV/2021 và quý I/2022 của Thường trực HĐND tỉnh.
31 255/BC-HĐND 29/08/2021 Kết quả giám sát tình hình thực hiện chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh.
32 273/BC-HĐND 14/09/2021 Kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay; Chương trình hoạt động quý IV/2021, quý I/2022 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện, thị xã, thành phố.
33 270/HĐND 13/09/2021 Về việc đề nghị báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX
34 189/TB-HĐND 06/07/2021 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 1 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
35 TXCT SAU HỌP 14 TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 10 21/12/2020 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười bốn của Tổ Đại biểu số 10, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (huyện Phú Riềng)
36 395/HĐND 13/12/2020 Hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười bốn của HĐND tỉnh khóa IX
37 394/TB-HĐND 13/12/2020 Thông báo kết quả kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khoa IX.
Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

KH: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 31 | lượt tải:14

TB: 3437/TB-TTKQH

Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thời gian đăng: 27/03/2024

lượt xem: 62 | lượt tải:38

Báo cáo: 50/BC-HĐND

Báo cáo đánh giá thực trạng và kiến nghị đổi mới quy trình xây dựng pháp luật

Thời gian đăng: 04/03/2024

lượt xem: 111 | lượt tải:48
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập27
  • Tháng hiện tại88,976
  • Tổng lượt truy cập3,007,290