Đoàn Đai biểu Quốc hội

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Điểu Huỳnh Sang
Điện thoại:0907.264128
Email: sangdh.vpddbqh@binhphuoc.gov.vn
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh , Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội
Thạc sĩ chuyên ngành văn hóa học
Điểu Huỳnh Sang
2 Vũ Ngọc Long
Điện thoại:0913.937224
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG Vũ Ngọc Long
3 Phan Viết Lượng
Điện thoại:0988.761.996
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội
Đại học chuyên ngành sư phạm Toán; Thạc sĩ chuyên ngành chính trị học
Phan Viết Lượng
4 Nguyễn Tuấn Anh
Điện thoại:0913.593545
Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội
Thạc sĩ chuyên ngành luật
Nguyễn Tuấn Anh
5 Huỳnh Thành Chung
Điện thoại:0913.880.000
Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
Thạc sĩ chuyên ngành tư vấn quản trị quốc tế
Huỳnh Thành Chung
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Lợi
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước
Thạc sĩ chuyên ngành Hành chính công
Nguyễn Văn Lợi
2 Nguyễn Tuấn Anh
Phó Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Thạc sĩ Luật
Nguyễn Tuấn Anh
3 Phan Viết Lượng
Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Toán
Phan Viết Lượng
4 Tôn Ngọc Hạnh
Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài
Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Tôn Ngọc Hạnh
5 Huỳnh Thành Chung
Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước
Thạc sĩ Tư vấn quản trị kinh doanh
Huỳnh Thành Chung
6 Điểu Huỳnh Sang
Điện thoại:
0907.264.128
Ủy viên Ủy ban văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước
Thạc sĩ chuyên ngành Văn hóa học
Điểu Huỳnh Sang
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Lợi
Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Bình Phước
Thạc sỹ hành chính
Nguyễn Văn Lợi
2 Bùi Mạnh Hùng
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Bình Phước, Uỷ viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội
Cử nhân Sư phạm Toán, Cử nhân Hành chính
Bùi Mạnh Hùng
3 Ngô Xuân Lịch
Bí thư Trung ương Đảng, Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
Cử nhân Khoa học xã hội nhân văn, Cán bộ Chính trị
Ngô Xuân Lịch
4 Trần Ngọc Thuận
Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Cao su Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
Kỹ sư Cơ khí
Trần Ngọc Thuận
5 Điểu Huỳnh Sang
Phó Giám đốc Ban quản lý khu di tích, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước; Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIII
Thạc sỹ văn hóa
Điểu Huỳnh Sang
6 Phạm Thị Mỹ Lệ
Giám đốc công ty TNHH Mỹ Lệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
Bồi dưỡng Quản trị kinh doanh, Bồi dưỡng chính trị Nguyễn Ái Quốc
Phạm Thị Mỹ Lệ
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XII
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Quyết Chiến
Tỉnh ủy viên; Đại tá, Phó Chính ủy Binh đoàn 16, Bộ Quốc phòng; Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội;
Cử nhân khoa học Xã hội và Nhân văn
Võ Quyết Chiến
2 Điểu Điều
Uỷ viên Hội đồng Dân tộc, Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh Bình Phước
Cử nhân văn hóa
Điểu Điều
3 Trương Thị Mai
Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội
Thạc sỹ hành chính công, cử nhân sử, cử nhân luật
Trương Thị Mai
4 Ngô Đức Mạnh
Phó chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Thành viên Đoàn thư ký kỳ họp; Ủy viên Ban Chấp hành Hội luật gia Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
Tiến sĩ Luật
Ngô Đức Mạnh
5 Nguyễn Hồng Trà
Tỉnh ủy viên; Uỷ viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước
Cử nhân Luật
Nguyễn Hồng Trà
6 Võ Đình Tuyến
Phó bí thư thường trực tỉnh ủy; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước
ĐH Sư phạm Ngữ văn
Võ Đình Tuyến
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XI
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Điểu Điều
Uỷ viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh Đoàn TNCSHCM; Phó trưởng phòng Biên tập chương trình phát thanh-truyền hình tiếng dân tộc Stiêng - Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bình Phước
Cử nhân Văn hóa
Điểu Điều
2 Nguyễn Tấn Hưng
Phó Bí thư tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước
Cử nhân Hành chính
Nguyễn Tấn Hưng
3 Nguyễn Kim Khanh
Phó chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh, Thiếu tướng Nguyễn Kim Khanh
4 Trịnh Thị Nga
Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Bình Phước Trịnh Thị Nga
5 Nguyễn Nghiễm
Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bình Phước
Cử nhân hành chính
Nguyễn Nghiễm
6 Đỗ Nguyễn Phương
Bác sĩ Y khoa, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Thường vụ Tổng Hội Y Dược học Việt Nam, Trưởng Ban khoa giáo Trung ương Đảng.
Giáo sư, Tiến sĩ triết học
Đỗ Nguyễn Phương
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA X
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Điểu Điều
Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn TNCSHCM tỉnh Bình Phước, Uỷ viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội
Đại học Văn hoá
Điểu Điều
2 Hồ Anh Dũng
Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Uỷ viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
Đại học Văn khoa
Hồ Anh Dũng
3 Nguyễn Thị Kim
Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Phước
Đại học Sư phạm, Cử nhân chính trị
Nguyễn Thị Kim
4 Nguyễn Hữu Luật
Y sĩ, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ tỉnh Bình Phước
Cử nhân chính trị
Nguyễn Hữu Luật
5 Đỗ Nguyên Phương
Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Bộ trưởng Bộ Y tế, Uỷ viên thường vụ Tổng hội Y Dược học Việt Nam
Giáo sư, Phó Tiến sĩ Triết học; Bác sĩ, Nhà giáo ưu tú
Đỗ Nguyên Phương
Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Chương trình

Chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thời gian đăng: 17/01/2024

lượt xem: 90 | lượt tải:25

KH: 300/KH-ĐĐBQH

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 08/01/2024

lượt xem: 104 | lượt tải:20

QĐ: 301/QĐ-ĐĐBQH

Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội đến hết năm 2023" trê

Thời gian đăng: 08/01/2024

lượt xem: 121 | lượt tải:15
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập27
  • Tháng hiện tại136,711
  • Tổng lượt truy cập2,730,670