Văn phòng Đoàn đại biểu QH và HĐND

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Lãnh đạo Văn Phòng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đỗ Văn Mạnh
Điện thoại:0983.007.141
Email: manhdv.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Cử nhân Luật, thạc sĩ Luật
Đỗ Văn Mạnh
2 Đào Thị Triển
Điện thoại:0867.417.636
Email: triendt.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Cử nhân Luật
Đào Thị Triển
Phòng Công tác Quốc hội
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Mai Anh Nam
Điện thoại:0983.706.040
02713.700.709
Email: namma.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Mai Anh Nam
2 Nguyễn Minh Huy
Điện thoại:0977590549
Email: huynm.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Minh Huy
3 Trần Quốc Khánh
Điện thoại:0329.592.919
02713.700.709
Email: khanhtq.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trần Quốc Khánh
Phòng Công tác Hội đồng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Nguyện
Điện thoại:0949.737.025
Email: nguyennv.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng
Cử nhân Luật
Nguyễn Văn Nguyện
2 Nguyễn Thị Lâm
Điện thoại:0917.960.925
02713.700.669
Email: lamnt.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Lâm
3 Nguyễn Thị Quý Hợi
Điện thoại:0972.944.028
Email: hointh.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Quý Hợi
4 Nguyễn Thị Hồng Nhung
Điện thoại:0974.412.633
Email: nhungnth.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Hồng Nhung
5 Nguyễn Thị Mai
Điện thoại:0356.039.450
Email: maint.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Mai
6 Lê Thị Minh Nguyệt
Điện thoại:0335242488
Email: nguyetltm.hdndt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Lê Thị Minh Nguyệt
Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trương Thị Bích
Điện thoại:0918.937.878
Phó Trưởng phòng phụ trách Trương Thị Bích
2 La Văn Trường
Điện thoại:0845.009.393
Phó Trưởng phòng La Văn Trường
3 Huỳnh Thị Thanh Uyên
Điện thoại:0973.933.669
Phó Trưởng phòng Huỳnh Thị Thanh Uyên
4 Phan Thị Nhạn
Điện thoại:0933.006.788
02713.870.987
Văn thư Phan Thị Nhạn
5 Hoàng Ngọc Lĩnh
Điện thoại:0915.179.234
Kế toán Hoàng Ngọc Lĩnh
6 Hoàng Thị Hiền
Điện thoại:0898.994.348
Thủ quỹ Hoàng Thị Hiền
7 Bùi Quang Duy
Điện thoại:0987587769
Chuyên viên Bùi Quang Duy
Phòng Thông tin Dân nguyện
Điện thoại:02713.700.639
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Thị Mỹ Hạnh
Điện thoại:0982.567.393
02713.700.639
Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng
Đại học Luật
Võ Thị Mỹ Hạnh
2 Thạch Kim Trung
Điện thoại:0904.378.700
02713.700.639
Chuyên viên Thạch Kim Trung
3 Nguyễn Thị Bích Nguyệt
Điện thoại:0968420418
02713.700.639
Chuyên viên Nguyễn Thị Bích Nguyệt
Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Chương trình

Chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thời gian đăng: 17/01/2024

lượt xem: 88 | lượt tải:25

KH: 300/KH-ĐĐBQH

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 08/01/2024

lượt xem: 102 | lượt tải:20

QĐ: 301/QĐ-ĐĐBQH

Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội đến hết năm 2023" trê

Thời gian đăng: 08/01/2024

lượt xem: 120 | lượt tải:15
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập31
  • Tháng hiện tại136,162
  • Tổng lượt truy cập2,730,121