Đoàn Đai biểu Quốc hội
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
1 Điểu Huỳnh Sang
Điện thoại:0907.264128
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh , Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội
Thạc sĩ chuyên ngành văn hóa học
Điểu Huỳnh Sang
2 Vũ Ngọc Long
Điện thoại:0913.937224
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội,Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước
Vũ Ngọc Long
3 Phan Viết Lượng
Điện thoại:0988.761.996
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội
Đại học chuyên ngành sư phạm Toán; Thạc sĩ chuyên ngành chính trị học
Phan Viết Lượng
4 Nguyễn Tuấn Anh
Điện thoại:0913.593545
Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội
Thạc sĩ chuyên ngành luật
Nguyễn Tuấn Anh
5 Huỳnh Thành Chung
Điện thoại:0913.880.000
Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
Thạc sĩ chuyên ngành tư vấn quản trị quốc tế
Huỳnh Thành Chung
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV
6 Nguyễn Văn Lợi
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước
Thạc sĩ chuyên ngành Hành chính công
Nguyễn Văn Lợi
7 Nguyễn Tuấn Anh
Phó Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Thạc sĩ Luật
Nguyễn Tuấn Anh
8 Phan Viết Lượng
Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Toán
Phan Viết Lượng
9 Tôn Ngọc Hạnh
Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài
Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Tôn Ngọc Hạnh
10 Huỳnh Thành Chung
Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước
Thạc sĩ Tư vấn quản trị kinh doanh
Huỳnh Thành Chung
11 Điểu Huỳnh Sang
Điện thoại:
0907.264.128
Ủy viên Ủy ban văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước
Thạc sĩ chuyên ngành Văn hóa học
Điểu Huỳnh Sang
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII
12 Nguyễn Văn Lợi
Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Bình Phước
Thạc sỹ hành chính
Nguyễn Văn Lợi
13 Bùi Mạnh Hùng
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Bình Phước, Uỷ viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội
Cử nhân Sư phạm Toán, Cử nhân Hành chính
Bùi Mạnh Hùng
14 Ngô Xuân Lịch
Bí thư Trung ương Đảng, Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
Cử nhân Khoa học xã hội nhân văn, Cán bộ Chính trị
Ngô Xuân Lịch
15 Trần Ngọc Thuận
Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Cao su Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
Kỹ sư Cơ khí
Trần Ngọc Thuận
16 Điểu Huỳnh Sang
Phó Giám đốc Ban quản lý khu di tích, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước; Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIII
Thạc sỹ văn hóa
Điểu Huỳnh Sang
17 Phạm Thị Mỹ Lệ
Giám đốc công ty TNHH Mỹ Lệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
Bồi dưỡng Quản trị kinh doanh, Bồi dưỡng chính trị Nguyễn Ái Quốc
Phạm Thị Mỹ Lệ
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XII
18 Võ Quyết Chiến
Tỉnh ủy viên; Đại tá, Phó Chính ủy Binh đoàn 16, Bộ Quốc phòng; Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội;
Cử nhân khoa học Xã hội và Nhân văn
Võ Quyết Chiến
19 Điểu Điều
Uỷ viên Hội đồng Dân tộc, Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh Bình Phước
Cử nhân văn hóa
Điểu Điều
20 Trương Thị Mai
Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội
Thạc sỹ hành chính công, cử nhân sử, cử nhân luật
Trương Thị Mai
21 Ngô Đức Mạnh
Phó chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Thành viên Đoàn thư ký kỳ họp; Ủy viên Ban Chấp hành Hội luật gia Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
Tiến sĩ Luật
Ngô Đức Mạnh
22 Nguyễn Hồng Trà
Tỉnh ủy viên; Uỷ viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước
Cử nhân Luật
Nguyễn Hồng Trà
23 Võ Đình Tuyến
Phó bí thư thường trực tỉnh ủy; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước
ĐH Sư phạm Ngữ văn
Võ Đình Tuyến
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XI
24 Điểu Điều
Uỷ viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh Đoàn TNCSHCM; Phó trưởng phòng Biên tập chương trình phát thanh-truyền hình tiếng dân tộc Stiêng - Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bình Phước
Cử nhân Văn hóa
Điểu Điều
25 Nguyễn Tấn Hưng
Phó Bí thư tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước
Cử nhân Hành chính
Nguyễn Tấn Hưng
26 Nguyễn Kim Khanh
Phó chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh, Thiếu tướng Nguyễn Kim Khanh
27 Trịnh Thị Nga
Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Bình Phước Trịnh Thị Nga
28 Nguyễn Nghiễm
Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bình Phước
Cử nhân hành chính
Nguyễn Nghiễm
29 Đỗ Nguyễn Phương
Bác sĩ Y khoa, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Thường vụ Tổng Hội Y Dược học Việt Nam, Trưởng Ban khoa giáo Trung ương Đảng.
Giáo sư, Tiến sĩ triết học
Đỗ Nguyễn Phương
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA X
30 Điểu Điều
Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn TNCSHCM tỉnh Bình Phước, Uỷ viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội
Đại học Văn hoá
Điểu Điều
31 Hồ Anh Dũng
Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Uỷ viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
Đại học Văn khoa
Hồ Anh Dũng
32 Nguyễn Thị Kim
Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Phước
Đại học Sư phạm, Cử nhân chính trị
Nguyễn Thị Kim
33 Nguyễn Hữu Luật
Y sĩ, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ tỉnh Bình Phước
Cử nhân chính trị
Nguyễn Hữu Luật
34 Đỗ Nguyên Phương
Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Bộ trưởng Bộ Y tế, Uỷ viên thường vụ Tổng hội Y Dược học Việt Nam
Giáo sư, Phó Tiến sĩ Triết học; Bác sĩ, Nhà giáo ưu tú
Đỗ Nguyên Phương
Văn phòng Đoàn đại biểu QH và HĐND
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Lãnh đạo Văn Phòng
1 Đỗ Văn Mạnh
Điện thoại:0983.007.141
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Cử nhân Luật, thạc sĩ Luật
Đỗ Văn Mạnh
2 Đào Thị Triển
Điện thoại:0867.417.636
Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Cử nhân Luật
Đào Thị Triển
Phòng Công tác Quốc hội
3 Mai Anh Nam
Điện thoại:0983.706.040
02713.700.709
Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Mai Anh Nam
4 Nguyễn Minh Huy
Điện thoại:0977590549
Chuyên viên Nguyễn Minh Huy
5 Trần Quốc Khánh
Điện thoại:0329.592.919
02713.700.709
Chuyên viên Trần Quốc Khánh
Phòng Công tác Hội đồng
6 Nguyễn Văn Nguyện
Điện thoại:0949.737.025
Trưởng phòng
Cử nhân Luật
Nguyễn Văn Nguyện
7 Nguyễn Thị Lâm
Điện thoại:0917.960.925
02713.700.669
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Lâm
8 Nguyễn Thị Quý Hợi
Điện thoại:0972.944.028
Chuyên viên Nguyễn Thị Quý Hợi
9 Nguyễn Thị Hồng Nhung
Điện thoại:0974.412.633
Chuyên viên Nguyễn Thị Hồng Nhung
10 Nguyễn Thị Mai
Điện thoại:0356.039.450
Chuyên viên Nguyễn Thị Mai
11 Lê Thị Minh Nguyệt
Điện thoại:0335242488
Chuyên viên Lê Thị Minh Nguyệt
Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị
12 Trương Thị Bích
Điện thoại:0918.937.878
Phó Trưởng phòng phụ trách Trương Thị Bích
13 La Văn Trường
Điện thoại:0845.009.393
Phó Trưởng phòng La Văn Trường
14 Huỳnh Thị Thanh Uyên
Điện thoại:0973.933.669
Phó Trưởng phòng Huỳnh Thị Thanh Uyên
15 Phan Thị Nhạn
Điện thoại:0933.006.788
02713.870.987
Văn thư Phan Thị Nhạn
16 Hoàng Ngọc Lĩnh
Điện thoại:0915.179.234
Kế toán Hoàng Ngọc Lĩnh
17 Hoàng Thị Hiền
Điện thoại:0898.994.348
Thủ quỹ Hoàng Thị Hiền
Phòng Thông tin Dân nguyện
18 Võ Thị Mỹ Hạnh
Điện thoại:0982.567.393
02713.700.639
Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng
Đại học Luật
Võ Thị Mỹ Hạnh
19 Thạch Kim Trung
Điện thoại:0904.378.700
02713.700.639
Chuyên viên Thạch Kim Trung
20 Nguyễn Thị Bích Nguyệt
Điện thoại:0968420418
02713.700.639
Chuyên viên Nguyễn Thị Bích Nguyệt
Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 93/BC-HĐND

Báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HDDND tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 23/03/2023

lượt xem: 22 | lượt tải:10

Số: 33/BC-ĐĐBQH

Báo cáo giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021" trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 15/03/2023

lượt xem: 41 | lượt tải:16

Số: 29/BC-ĐĐBQH

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2022

Thời gian đăng: 14/03/2023

lượt xem: 38 | lượt tải:17
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
knhd
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập5
  • Tháng hiện tại87,394
  • Tổng lượt truy cập1,213,191