HĐND Khóa IX

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Thường trực HĐND khóa IX
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Tuệ Hiền
Điện thoại:0918.035.078
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (từ tháng 6/2021 đến 12/2019)
Cử nhân Hành Chính
Trần Tuệ Hiền
2 Huỳnh Thị Hằng
Điện thoại:0982.009.475
Phó Bí Thư Thường Trực Tỉnh Uỷ, Chủ Tịch HĐND tỉnh
Thạc sỹ kỹ thuật Tài nguyên nước
Huỳnh Thị Hằng
3 Trần Ngọc Trai
Điện thoại:0913.880.042
Phó chủ tịch HĐND tỉnh (từ tháng 6/2016 đến 10/2020)
Cử nhân Kinh tế, Cử nhân hành chính
Trần Ngọc Trai
4 Phạm Công
Điện thoại:0913.880.038
Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách
Đại học Tài chính kế toán, Cử nhân hành chính
Phạm Công
5 Lê Hoàng Lâm
Điện thoại:0913.641.760
UVBTV TU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (tháng 10/2021)
Cử nhân Chính trị chuyên ngành Công tác tư tưởng
Lê Hoàng Lâm
6 Trần Tuyết Minh
Điện thoại:0918.680.569
UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Khoa học lịch sử, Cử nhân Hành chính
Trần Tuyết Minh
7 Phạm Phước Hải
Điện thoại:0987.088.036
Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Đại học Nông lâm chuyên ngành Kinh tế
Phạm Phước Hải
8 Hà Anh Dũng
Điện thoại:0918143933
UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Đồng Xoài, Ủy viên thường trực, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh (tháng 3/2020)
Cử nhân Chính trị, Cử nhân Hành chính
Hà Anh Dũng
9 Điểu Điều
Điện thoại:0912.244.852
Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Điểu Điều
10 Nguyễn Văn Thành
Nguyên Chánh Văn phòng HĐND tỉnh
Cử nhân Lịch sử - Lưu trữ, Cử nhân Hành chính
Nguyễn Văn Thành
11 Đỗ Văn Mạnh
Chánh Văn phòng HĐND tỉnh
Cử nhân Luật, thạc sĩ Luật
Đỗ Văn Mạnh
Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh khóa IX
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Công
Điện thoại:0913.880.038
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh
Đại học Tài chính - kế toán, Cử nhân Hành chính
Phạm Công
2 Nguyễn Quốc Cường
Điện thoại:0913.688.515
Phó Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Đại học Tài chính - Kế Toán
Nguyễn Quốc Cường
3 Nguyễn Tiến Tân
Điện thoại:0914.126.036
Phó Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Cử nhân Tài chính kế toán
Nguyễn Tiến Tân
4 Nguyễn Thanh Bình
Điện thoại:0901.202.626
UVBCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cử nhân Luật
Nguyễn Thanh Bình
5 Trần Văn Chung
Điện thoại:0913.880.148
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đại học sư phạm, Đại học Luật, Đại học Quân sự
Trần Văn Chung
6 Lê Hoàng Lâm
Điện thoại:0913.641.760
UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Cử nhân Chính trị chuyên ngành Công tác tư tưởng
Lê Hoàng Lâm
7 Đỗ Văn Mạnh
Điện thoại:0983.007.141
Ủy viên thường trực, Chánh Văn phòng HĐND
Cử nhân Luật, Thạc sĩ Luật
Đỗ Văn Mạnh
8 Nguyễn Hoàng Thái
Điện thoại:0913.109.313
Nguyên Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã Phước Long
Đại học Kinh tế Lâm nghiệp
Nguyễn Hoàng Thái
9 Võ Quang Thuận
Điện thoại:0918.562.137
UVBCH Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh
Quản trị Doanh nghiệp
Võ Quang Thuận
Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khóa IX
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hà Anh Dũng
Điện thoại:0918.143.933
UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên thường trực, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh
Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị
Hà Anh Dũng
2 Vũ Thanh Ngữ
Điện thoại:0933.504.222
Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh
Cử nhân khoa học, Thạc sĩ Chính trị học
Vũ Thanh Ngữ
3 Lê Thị Thanh Loan
Điện thoại:0918.201.082
UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Đại học sư phạm Vật lý, Thạc sỹ Quản lý Giáo dục
Lê Thị Thanh Loan
4 Trần Quốc Duy
Điện thoại:0937.729.266
UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn
Thạc sỹ quản lý giáo dục, Cử nhân tiếng Anh
Trần Quốc Duy
5 Nguyễn Thị Xuân Hòa
Điện thoại:0913.643.019
UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hớn Quản
Cử nhân Hành chính
Nguyễn Thị Xuân Hòa
6 Lã Thị Thu Hương
Điện thoại:0941.766.368
Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh
Đại học Luật
Lã Thị Thu Hương
7 Dương Văn Tải
Điện thoại:0913.992.809
Cán bộ hưu trí, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh
Đại học sư phạm
Dương Văn Tải
8 Nguyễn Hồng Trà
Điện thoại:0913.139.383
UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Cử nhân Luật
Nguyễn Hồng Trà
Ban pháp chế HĐND tỉnh khóa IX
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Phước Hải
Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Ủy viên thường trực, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh
Đại học Nông lâm chuyên ngành Kinh tế
Phạm Phước Hải
2 Trịnh Văn Huy
Điện thoại:0937.564.667
Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh
Cử nhân Luật
Trịnh Văn Huy
3 Trịnh Thị Hòa
Điện thoại:0979.751.852
Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh
Cử nhân Luật
Trịnh Thị Hòa
4 Nguyễn Minh Hợi
Điện thoại:0913.880.032
UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
Cử nhân Luật, Thạc sỹ Hành chính công
Nguyễn Minh Hợi
5 Trần Văn Lân
Điện thoại:0979.880.036
UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Riềng
Cử nhân Hành chính, Đại học Sư phạm
Trần Văn Lân
6 Nguyễn Văn Phương
Điện thoại:0918.903.146
Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
Đại học Biên phòng
Nguyễn Văn Phương
7 Đào Thị Triển
Điện thoại:0867.417.636
Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh
Cử nhân Luật
Đào Thị Triển
Ban dân tộc HĐND tỉnh khóa IX
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Điểu Điều
Điện thoại:0912.244.852
Ủy viên thường trực, Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh
Cử nhân Văn hóa, Thạc sĩ Văn hóa học
Điểu Điều
2 Nguyễn Văn Sơn
Điện thoại:0918.074.473
Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh
Cử nhân Tin học, Thạc sỹ Hành chính
Nguyễn Văn Sơn
3 Trương Thị Ngọc Anh
Điện thoại:0983.422.329
Phó Trưởng phòng Người có công - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Thạc sĩ Luật
Trương Thị Ngọc Anh
4 Quách Thị Ánh
Điện thoại:0961.116.611
UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy
Cử nhân Luật, Thạc sỹ Hành chính công
Quách Thị Ánh
5 Đào Thị Lanh
Điện thoại:0908.280.009
UVBCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
Cử nhân Chính trị chuyên ngành công tác tư tưởng
Đào Thị Lanh
6 Trần Thanh Phụng
Điện thoại:0913.937.146
Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Đại học Tài chính Kế toán, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Trần Thanh Phụng
7 Điểu Thiệt
Điện thoại:0913.630.941
Nông dân sản xuất giỏi Điểu Thiệt
Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Lợi
Điện thoại:0903.880.036
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
Thạc sỹ chuyên ngành Hành chính công
Nguyễn Văn Lợi
2 Huỳnh Thị Hằng
Điện thoại:0982.009.475
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh
Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật tài nguyên nước
Huỳnh Thị Hằng
3 Trần Tuệ Hiền
Điện thoại:0918.035.078
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Cử nhân hành chính
Trần Tuệ Hiền
4 Nguyễn Văn Trăm
Điện thoại:0913.880.201
Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh
Cử nhân khoa học Quân sự
Nguyễn Văn Trăm
5 Lê Hoàng Lâm
Điện thoại:0913.641.760
UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Cử nhân Chính trị chuyên ngành Công tác tư tưởng
Lê Hoàng Lâm
6 Phạm Công
Điện thoại:0913.880.038
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh
Đại học Tài chính - kế toán, Cử nhân Hành chính
Phạm Công
7 Trần Ngọc Trai
Điện thoại:0913.880.042
Nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Hành chính
Trần Ngọc Trai
8 Trần Tuyết Minh
Điện thoại:0918.680.569
UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cử nhân Lịch sử, Thạc sỹ Quản lý Hành chính công
Trần Tuyết Minh
9 Huỳnh Anh Minh
Điện thoại:0913.880.050
UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Hành chính
Huỳnh Anh Minh
10 Nguyễn Tiến Dũng
Điện thoại:0919.207.799
Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đại học Luật
Nguyễn Tiến Dũng
11 Hà Anh Dũng
Điện thoại:0918.143.933
UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên thường trực, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh
Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị
Hà Anh Dũng
12 Phạm Phước Hải
Điện thoại:0987.088.036
Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Ủy viên thường trực, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh
Đại học Nông lâm chuyên ngành Kinh tế
Phạm Phước Hải
13 Điểu Điều
Điện thoại:0912.244.852
Ủy viên thường trực, Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh
Cử nhân Văn hóa, Thạc sĩ Văn hóa học
Điểu Điều
14 Đỗ Văn Mạnh
Điện thoại:0983.007.141
Ủy viên thường trực, Chánh Văn phòng HĐND, Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh
Cử nhân Luật, Thạc sĩ Luật
Đỗ Văn Mạnh
15 Nguyễn Văn Thành
Nguyên Ủy viên thường trực - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Bình Phước
Cử nhân Lịch sử - Lưu trữ, Cử nhân Hành chính
Nguyễn Văn Thành
16 Nguyễn Quốc Cường
Điện thoại:0913.688.515
Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh
Đại học Tài chính kế toán
Nguyễn Quốc Cường
17 Nguyễn Tiến Tân
Điện thoại:0914.126.036
Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh
Cử nhân Tài chính kế toán
Nguyễn Tiến Tân
18 Nguyễn Hoàng Thái
Điện thoại:0913.109.313
Nguyên Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã Phước Long; Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh
Đại học Kinh tế Lâm nghiệp
Nguyễn Hoàng Thái
19 Võ Quang Thuận
Điện thoại:0918.562.137
UVBCH Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh, Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh
Quản trị Doanh nghiệp
Võ Quang Thuận
20 Vũ Thanh Ngữ
Điện thoại:0933.504.222
Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh
Cử nhân khoa học, Thạc sĩ Chính trị học
Vũ Thanh Ngữ
21 Trần Quốc Duy
Điện thoại:0937.729.266
UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh
Thạc sỹ quản lý giáo dục, Cử nhân tiếng Anh
Trần Quốc Duy
22 Nguyễn Thị Xuân Hòa
Điện thoại:0913.643.019
UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hớn Quản, Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh
Cử nhân Hành chính
Nguyễn Thị Xuân Hòa
23 Lã Thị Thu Hương
Điện thoại:0941.766.368
Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh
Đại học Luật
Lã Thị Thu Hương
24 Lê Thị Thanh Loan
Điện thoại:0918.201.082
UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh
Đại học sư phạm Vật lý, Thạc sỹ Quản lý Giáo dục
Lê Thị Thanh Loan
25 Dương Văn Tải
Điện thoại:0913.992.809
Cán bộ hưu trí, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh, Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh
Đại học sư phạm
Dương Văn Tải
26 Nguyễn Hồng Trà
Điện thoại:0913.139.383
UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh
Cử nhân Luật
Nguyễn Hồng Trà
27 Trịnh Văn Huy
Điện thoại:0937.564.667
Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh
Cử nhân Luật
Trịnh Văn Huy
28 Trịnh Thị Hòa
Điện thoại:0979.751.852
Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh
Cử nhân Luật
Trịnh Thị Hòa
29 Nguyễn Minh Hợi
Điện thoại:0913.880.032
UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh
Cử nhân Luật, Thạc sỹ Hành chính công
Nguyễn Minh Hợi
30 Trần Văn Lân
UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Riềng, Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh
Cử nhân Hành chính, Đại học Sư phạm
Trần Văn Lân
31 Nguyễn Văn Phương
Điện thoại:0918.903.146
Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh
Đại học Biên phòng
Nguyễn Văn Phương
32 Đào Thị Triển
Điện thoại:0867.417.636
Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh
Cử nhân Luật
Đào Thị Triển
33 Nguyễn Văn Sơn
Điện thoại:0918.074.473
Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh
Cử nhân Tin học, Thạc sỹ Hành chính
Nguyễn Văn Sơn
34 Trương Thị Ngọc Anh
Điện thoại:0983.422.329
Phó Trưởng phòng Người có công - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh
Thạc sĩ Luật
Trương Thị Ngọc Anh
35 Quách Thị Ánh
Điện thoại:0961.116.611
UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh
Cử nhân Luật, Thạc sỹ Hành chính công
Quách Thị Ánh
36 Đào Thị Lanh
Điện thoại:0908.280.009
UVBCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh
Cử nhân Chính trị chuyên ngành công tác tư tưởng
Đào Thị Lanh
37 Trần Thanh Phụng
Điện thoại:0913.937.146
Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh
Đại học Tài chính Kế toán, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Trần Thanh Phụng
38 Điểu Thiệt
Điện thoại:0913.630.941
Nông dân sản xuất giỏi, Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh Điểu Thiệt
39 Nguyễn Thanh Bình
Điện thoại:0901.202.626
UVBCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cử nhân Luật
Nguyễn Thanh Bình
40 Nguyễn Thanh Bình
Điện thoại:0982.343.443
Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương
Cử nhân Khoa học và Nhân văn
Nguyễn Thanh Bình
41 Trần Văn Chung
Điện thoại:0913.880.148
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đại học sư phạm, Đại học Luật, Đại học Quân sự
Trần Văn Chung
42 Nguyễn Văn Dũng
Điện thoại:0913.787.398
Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Cử nhân Hành chính
Nguyễn Văn Dũng
43 Lê Vinh Đởm
Điện thoại:0919.922.122
Linh mục Chánh xứ Lộc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh
Đại học Tôn giáo
Lê Vinh Đởm
44 Nguyễn Tấn Hải
Điện thoại:0913.937.072
UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chơn Thành
Cử nhân Hành chính
Nguyễn Tấn Hải
45 Trần Thị Xuân Hiền
Điện thoại:0918.256.057
Giám đốc Công ty Mỹ Lệ TNHH
Cử nhân Quản trị kinh doanh
Trần Thị Xuân Hiền
46 Đỗ Thị Thanh Hương
Điện thoại:0907.197.677
Phó Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương - Chi nhánh Bình Phước
Đại học Kinh tế chuyên ngành Tài chính Tín dụng
Đỗ Thị Thanh Hương
47 Nguyễn Thị Lan Hương
Điện thoại:0913.937.222
Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
Thạc sỹ Hành chính công, Cử nhân Khoa học lịch sử
Nguyễn Thị Lan Hương
48 Nguyễn Văn Khánh
Điện thoại:0969.162.162
UVBCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Hành chính
Nguyễn Văn Khánh
49 Võ Đăng Khoa
Điện thoại:0916.757.179
Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Võ Đăng Khoa
50 Lê Quang Oanh
Điện thoại:0918.087.162
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập
Đại học Quân sự
Lê Quang Oanh
51 Ma Ly Phước
Điện thoại:0932.101.542
UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
Cử nhân
Ma Ly Phước
52 Trần Thắng Phúc
Điện thoại:0946.155.555
Phó Cục Trưởng Cục An ninh nội địa - Bộ Công an
Thạc sỹ Luật
Trần Thắng Phúc
53 Võ Sá
Điện thoại:0913.937.206
UVBCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cử nhân kinh tế
Võ Sá
54 Điểu Huỳnh Sang
Điện thoại:0907.264.128
UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Thạc sỹ Văn hóa chuyên ngành Quản lý Văn hóa
Điểu Huỳnh Sang
55 Trần Mỹ Tâm
Điện thoại:0903.801.788
Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh
Cử nhân Kinh tế
Trần Mỹ Tâm
56 Nguyễn Thị Thảo (Ni sư Thích Nữ Nhật Khương)
Điện thoại:0908.636.567
Tu sĩ, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước, Phó Ban Ni giới Trung ương, Trưởng Ban Ni giới tỉnh Bình Phước
Trung cấp Phật học (đại học đại cương)
Nguyễn Thị Thảo (Ni sư Thích Nữ Nhật Khương)
57 Trần Thị Phương Thảo
Điện thoại:0775.609.609
Trưởng phòng Kỹ thuật - Công ty TNHH Cầu đường Đồng Phú
Kỹ sư cầu đường
Trần Thị Phương Thảo
58 Bùi Thị Minh Thúy
Điện thoại:0911.920.999
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Xoài
Thạc sỹ Quản lý giáo dục
Bùi Thị Minh Thúy
59 Nguyễn Thanh Thuyên
Điện thoại:0913.979.884
Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh
Cử nhân Luật, Thạc sỹ Hành chính công
Nguyễn Thanh Thuyên
60 Lê Thị Xuân Trang
Điện thoại:0911.349.266
UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh
Cử nhân Hành chính, Cử nhân Luật
Lê Thị Xuân Trang
61 Huỳnh Thị Thùy Trang
Điện thoại:0944.308.745
UVBCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thị Thùy Trang
62 Lê Anh Tuấn
Điện thoại:0913.124.812
Phó Giám đốc Sở Y tế
Thạc sĩ Y tế Cộng đồng
Lê Anh Tuấn
63 Đặng Kim Tuyến
Điện thoại:0913.169.714
Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh
Kỹ sư Nông nghiệp
Đặng Kim Tuyến
64 Trần Thị Ánh Tuyết
Điện thoại:0979.730.547
Giám đốc Sở Nội vụ
Đại học Tổng hợp
Trần Thị Ánh Tuyết
65 Trần Văn Vinh
Điện thoại:0918.565.617
UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đồng Phú
Đại học Quân Sự
Trần Văn Vinh
Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND

77/TB-MTTQVN

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X của tổ đại biểu huyện Đồng Phú

Thời gian đăng: 01/08/2022

lượt xem: 20 | lượt tải:15

08/KH-HĐND (thị xã Phước Long)

Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri (cấp tỉnh và thị xã) sau kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh Bình Phước khóa X và sau kỳ họp thứ tư - HĐND thị xã Phước Long khóa IV

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 8 | lượt tải:5

86/KH-TĐB(Bình Long)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X của tổ đại biểu thị xã Bình Long

Thời gian đăng: 04/08/2022

lượt xem: 11 | lượt tải:7
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
knhd
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Tháng hiện tại21,551
  • Tổng lượt truy cập453,545