Lịch làm việc Tuần  21/2022

Lịch làm việc Tuần lễ  21/2022 (Từ ngày 22/5/2022 đến ngày 27/5/2022)

Số kí hiệu Lịch tuần 21/2022/HĐND
Ngày ban hành 19/05/2022
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ  21/2022 (Từ ngày 22/5/2022 đến ngày 27/5/2022)
CHỦ NHẬT (ngày 22/5)
               1/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND  tỉnh đi dự Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV tại Hà Nội (đến hết 17/6/2022).
Cùng đi: đ/c Mai Anh Nam – PTP phụ trách Phòng Công tác Quốc hội.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu đưa đến Sân bay Tân Sơn Nhất.
             2/ 12h00, lái xe Nguyễn Văn Dương đưa đ/c Vũ Ngọc Long – đại biểu Quốc hội tỉnh đến Sân bay Tân Sơn Nhất.
THỨ HAI (ngày 23/5)
SÁNG + CHIỀU:
            1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 17/2022 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
 Lái xe: Lê Thanh Hải.
        2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển – PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 24/5)
SÁNG:
        1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm:   - Sáng: 7h30, tại Hội trường thị trấn Tân Khai.
                                   - Chiều: 13h30, tại Hội trường xã Tân Hiệp.
                                  Lái xe: Lê Thanh Hải
         2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Bù Đăng.
 Thời gian, địa điểm:   - Sáng: 8h00, tại Hội trường UBND xã Nghĩa Trung.
                                    - Chiều: 14h00, tại Hội trường UBND xã Đức Liễu.
                                   Lái xe: Bùi Thanh Hải
          3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm:  - Sáng: 8h00, tại Hội trường UBND xã Bom Bo.
                                  - Chiều: 14h00, tại Hội trường UBND xã Bình Minh.
                                Lái xe: Nguyễn Văn Dương
       4/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Chơn Thành.
 Thời gian, địa điểm:   - Sáng: 7h30, tại Hội trường UBND xã Minh Thắng.
                                    - Chiều: 13h30, tại Hội trường UBND xã Quang Minh.
                                   Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu
       5/ Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh tham dự Lễ phát động bảo vệ môi trường, trồng cây và Lễ Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo nhân dịp Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (theo Kế hoạch 261/KH-MTTQ-BTT ngày 12/5/2022 của BTT Ủy ban MTTQVN tỉnh).
Thời gian, địa điểm:
- 7h30 – 9h00: Dự Lễ phát động bảo vệ môi trường, trồng cây và tặng quà cho 50 hộ gia đình nghèo, khóa khăn do ảnh hưởng dịc Covid-19 tại xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập
- 9h00 – 1000: Lễ khởi công tại hộ gia đình: Ông Điểu Thành Quyết – thôn Bù Dốt, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập
Lái xe: …

          6/ 7h30, Đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về giám sát việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh tại huyện Bù Đăng (theo Kế hoạch 210/TB-MTTQ-BTT ngày 19/5/2022 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh).
         7/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: kinh tế - ngân sách, pháp chế; Đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển – PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (ngày 25/5)
SÁNG:
          1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh tại huyện Đồng Phú.
Thành phần: đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ
/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, /c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển - PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP Công tác Hội đồng, đ/c Nguyễn Minh Huy – chuyên viên.
Mời dự: đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Giám đốc hoặc Phó Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực HĐND huyện Đồng Phú; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8h00, Đoàn làm việc với UBND huyện Đồng Phú tại trụ sở HĐND và UBND huyện Đồng Phú.
Lái xe: Lê Thanh Hải, Nguyễn Vĩnh Sáu
         2/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Chơn Thành.
 Thời gian, địa điểm:   - Sáng: 7h30, tại Hội trường UBND xã Nha Bích.
                                    - Chiều: 13h30, tại Hội trường UBND xã Minh Long.
                                  Lái xe: Nguyễn Văn Dương
         3/ Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Bù Gia Mập.
 Thời gian, địa điểm:  - Sáng: 8h00, tại xã Bình Thắng.
                                   - Chiều: 13h30, tại xã Đa Kia.
                                 Lái xe:....
THỨ NĂM (ngày 26/5)
SÁNG:
          1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh tại huyện Phú Riềng.
Thành phần: đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban KT-NS
 HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP Công tác Hội đồng, đ/c Nguyễn Minh Huy – chuyên viên.
Mời dự: đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Giám đốc hoặc Phó Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực HĐND huyện Phú Riềng; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8h00, Đoàn làm việc với UBND huyện Phú Riềng tại trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Riềng.
Lái xe: Lê Thanh Hải, Nguyễn Vĩnh Sáu
          2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh tham dự Lễ phát động bảo vệ môi trường, trồng cây và Lễ Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo nhân dịp Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (theo Kế hoạch 261/KH-MTTQ-BTT ngày 12/5/2022 của BTT Ủy ban MTTQVN tỉnh).
Thời gian, địa điểm:
- 7h30 – 9h00: Dự Lễ phát động bảo vệ môi trường, trồng cây và tặng quà cho 50 hộ gia đình nghèo, khóa khăn do ảnh hưởng dịc Covid-19 tại thôn Bình Trung, xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng.
- 9h00 – 1000: Lễ khởi công tại hộ gia đình: Ông Điểu Đố – thôn Bình Trung, xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
           3/ Đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X tại Tp Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm:  - Sáng: 7h30, tại Hội trường UBND phường Tân Xuân.
                                  - Chiều: 13h30, tại Hội trường UBND phường Tiến Thành.
                                   Lái xe: ….       
         4/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ
– Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Chơn Thành.
 Thời gian, địa điểm: 7h30, tại Hội trường UBND xã Minh Hưng.
 Lái xe: Nguyễn Văn Dương

         5/ 7h30, Đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về giám sát việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh tại thị xã Bình Long (theo Kế hoạch 210/TB-MTTQ-BTT ngày 19/5/2022 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh).
      CHIỀU:
             1/ Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: kinh tế - ngân sách, văn hóa – xã hội, dân tộc; Đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển – PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

            2/ Đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Phú Riềng.
 Thời gian, địa điểm: 13h30, tại Hội trường UBND xã Long Hưng.
 Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu
THỨ  SÁU (ngày 27/5)
SÁNG + CHIỀU:
         1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Hớn Quản.
 Thời gian, địa điểm:
                    - Sáng: 7h30, tại Hội trường xã An Khương.
                    - Chiều: 13h30, tại Hội trường xã Phước An.
                    Lái xe: Lê Thanh Hải
          2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị biểu dương già làng, người có uy tín tiêu biểu có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
         3/ Đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Phú Riềng.
 Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Hội trường UBND xã Bình Sơn.
 Lái xe: Nguyễn Văn Dương
         4/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: kinh tế - ngân sách, văn hóa – xã hội; Đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HDDND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển – PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.


          (Lịch này thay thư mời).
                                                                                                          

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:10

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 176 | lượt tải:91

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập28
  • Tháng hiện tại136,716
  • Tổng lượt truy cập3,539,976