Lịch làm việc Tuần 25/2022

Lịch làm việc Tuần lễ  25/2022 (Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022)

Số kí hiệu Lịch tuần 25/2022/HĐND
Ngày ban hành 16/06/2022
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ  25/2022 (Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022)

THỨ HAI (ngày 20/6)
SÁNG + CHIỀU:
           1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Phòng họp G – UBND tỉnh.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
          2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh đi khảo sát thực tế tình hình thực hiện nghị quyết số 18/NQ-HĐND về dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời giao công ty cổ phần năng lượng MT2 thực hiện tại huyện Lộc Ninh.
 Lái xe: Bùi Thanh Hải.

           3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp thống một số nội dung dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 6 (giữa năm 2022), HĐND tỉnh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; Mời dự: lãnh đạo: Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tư pháp; chuyên viên: Nguyễn Minh Huy.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Phòng họp A.
         4/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì họp lãnh đạo Văn phòng.
Thành phần: LĐVP, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn.
Thời gian, địa điểm: 15h00, tại Phòng họp A.

       5/ Đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia cùng Đoàn ĐBQH tỉnh đến thăm và chúc mừng Đài PTTH và Báo Bình Phước Nhân Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/1925 – 21/6/2022.
 Thời gian, địa điểm: 10h00, tại Đài PTTH và Báo Bình Phước.

        6/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: văn hóa – xã hội, pháp chế  làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 21/6)
SÁNG:
          1/ Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
          2/ 9h00, Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh dự họp Đoàn Kiểm tra 584-QĐ/TU của Tỉnh ủy về công bố Quyết định kiểm tra các sở, ngành.
Thời gian, địa điểm: 9h00, tại Phòng họp UBMTTQVN tỉnh.

        3/ 5h45, Đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia cùng các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại huyện Bù Gia Mập và huyện Bù Đốp.
Cùng đi, đ/c Nguyễn Xuân Thủy – PTP Công tác Quốc hội.
 Lái xe: Nguyễn Văn Dương
CHIỀU:
          1/ 14h00, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 6 (giữa năm 2022) HĐND tỉnh khóa X. Cùng dự: TP, PTP, Chuyên viên phòng Tổng hợp - Thư ký ghi biên bản (theo Công văn số 197/HĐND ngày 15/6/2020 của HĐND tỉnh ), cụ thể: 
         1. Tổ đại biểu số 1 và số 4: gồm các đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Đồng Xoài và huyện Đồng Phú. Thư ký ghi biên bản: Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên.

Địa điểm: tại Phòng họp A – trụ sở UBND tỉnh. 
       2. Tổ đại biểu số 2 và số 7: gồm các đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Bình Long và huyện Lộc Ninh. Thư ký ghi biên bản: Nguyễn Minh Huy – chuyên viên.
Địa điểm: tại Phòng họp C (tầng 2) – trụ sở Tỉnh ủy. 
       3. Tổ đại biểu số 3, số 8 và số 9: gồm các đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Phước Long, huyện Bù Đốp và huyện Bù Gia Mập. Thư ký ghi biên bản: Nguyễn Thị Quý Hợi – chuyên viên.
Địa điểm: tại Phòng khách – trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
       4. Tổ đại biểu số 5 và số 6: gồm các đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Chơn Thành và huyện Hớn Quản. Thư ký ghi biên bản: Nguyễn Văn Nguyện – TP Công tác Hội đồng.
Địa điểm: tại Phòng họp C – trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
       5. Tổ đại biểu số 10 và số 11: gồm các đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phú Riềng và huyện Bù Đăng. Thư ký ghi biên bản: Nguyễn Thị Mai – chuyên viên.
Địa điểm: tại Phòng họp B – trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.


THỨ TƯ (ngày 22/6)
SÁNG:
           1/ Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
          2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh họp về xem xét, giải quyết chính sách hỗ trợ cho cán bộ được cử đi đào tạo sau đại học.  
Cùng dự: đ/c La Văn Trường – PTP HCTCQT, đ/c Hoàng Ngọc Lĩnh – kế toán.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Phòng họp Sở Nội vụ.

          3/ 5h45, Đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia cùng các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại huyện Lộc Ninh và thị xã Bình Long.
Cùng đi, đ/c Nguyễn Xuân Thủy – PTP Công tác Quốc hội.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương
CHIỀU:
           1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì họp Đoàn giám sát 583-QĐ/TU của Tỉnh ủy 06/6/2022.
          Thành phần Đoàn gồm: đ/c Phạm Văn Thuấn – Chánh Thanh tra tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Kim Dung - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; chuyên viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung.
          Thời gian, địa điểm:
          - Từ 14h00 đến 15h00: họp Đoàn giám sát 583-QĐ/TU, địa điểm tại Phòng họp A – Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
          - Từ 15h00 đến 16h30: công bố Quyết định giám sát, địa điểm tại cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư và Xây dựng.
          Lái xe: Lê Thanh Hải
           2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: văn hóa – xã hội, pháp chế, dân tộc làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 23/6)
SÁNG + CHIỀU:
             1/ Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
             2/ 5h45, Đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia cùng các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại huyện Hớn Quản và huyện Chơn Thành.
Cùng đi, đ/c Nguyễn Xuân Thủy – PTP Công tác Quốc hội.
          Lái xe: Nguyễn Văn Dương
TỐI:
          Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Lễ Khai mạc Ngày Hội Gia đình các tỉnh Đông Nam bộ lần thứ XI năm 2022 tại Bình Phước.
          Thời gian, địa điểm: 19h30 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
          Lái xe: Lê Thanh Hải
THỨ  SÁU (ngày 24/6)
SÁNG + CHIỀU:
           1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo Lịch Tỉnh ủy).
          Thời gian, địa điểm: 8h00 tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
          Lái xe: Lê Thanh Hải
         2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
         3/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Lễ Bế mạc Ngày Hội Gia đình các tỉnh Đông Nam bộ lần thứ XI năm 2022 tại Bình Phước.
          Thời gian, địa điểm: 14h00 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.


          (Lịch này thay thư mời).

                                                                                                                

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:8

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 37 | lượt tải:22
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập18
  • Tháng hiện tại153,366
  • Tổng lượt truy cập3,556,626