Lịch làm việc Tuần 25/2022

Lịch làm việc Tuần lễ  25/2022 (Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022)

Số kí hiệu Lịch tuần 25/2022/ĐĐBQH
Ngày ban hành 16/06/2022
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch Đoàn ĐBQH
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

   LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH
Tuần lễ  25/2022 (Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022)

THỨ  HAI (ngày 20/6)
          Đ/c Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng Đài PTTH và Báo Bình Phước Nhân Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/1925 – 21/6/2022.
         Cùng đi: LĐVP, Phòng Công tác Quốc hội
        Thời gian, địa điểm: 10h00, tại Đài PTTH và Báo Bình Phước.
        Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh

THỨ BA (ngày 21/6)
          1/ Đ/c Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội: Phan Viết Lượng, Vũ Ngọc Long tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại thị xã Phước Long và huyện Phú Riềng.
          Mời tham dự: đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội, Công ty Điện lực Bình Phước.
          Cùng đi: đ/c Mai Anh Nam – PTP phụ trách Phòng Công tác Quốc hội, đ/c Lê Thị Minh Nguyệt – chuyên viên.
Thời gian, địa điểm:
          - Sáng: 8h00, tiếp xúc cử tri tại UBND phường Long Phước, thị xã Phước Long.
          - Chiều: 14h00, tiếp xúc cử tri tại UBND xã Bù Nho, huyện Phú Riềng.
Lái xe: đ/c Nguyễn Hồng Thịnh, đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
(6h00 xuất phát tại trụ sở Đoàn ĐBQH Tỉnh)
          2/ Các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh: Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thành Chung tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại huyện Bù Gia Mập và huyện Bù Đốp.
          Mời tham dự: đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam CN Bình Phước, Công ty Điện lực Bình Phước.
          Cùng đi: Đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Xuân Thủy – PTP Công tác Quốc hội.
Thời gian, địa điểm:
          - Sáng: 8h00, tiếp xúc cử tri tại UBND xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập.
          - Chiều: 14h00, tiếp xúc cử tri tại UBND thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương
(5h45 xuất phát tại trụ sở Đoàn ĐBQH tỉnh)
THỨ TƯ (ngày 22/6)
          1/ Đ/c Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội: Phan Viết Lượng, Vũ Ngọc Long tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại huyện Đồng Phú và thành phố Đồng Xoài.
          Mời tham dự: đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội, Công ty Điện lực Bình Phước.
          Cùng đi: đ/c Mai Anh Nam – PTP phụ trách Phòng Công tác Quốc hội, đ/c Lê thị Minh Nguyệt – chuyên viên.
Thời gian, địa điểm:
          - Sáng: 8h00, tiếp xúc cử tri tại UBND xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú.
          - Chiều: 14h00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường Khối vận, thành phố Đồng Xoài.
Lái xe: đ/c Nguyễn Hồng Thịnh, đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
(6h00 xuất phát tại trụ sở Đoàn ĐBQH tỉnh)
          2/ Các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh: Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thành Chung tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại huyện Lộc Ninh và thị xã Bình Long.
          Mời tham dự: đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam CN Bình Phước, Công ty Điện lực Bình Phước.
          Cùng đi: Đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Xuân Thủy – PTP Công tác Quốc hội.
Thời gian, địa điểm:
          - Sáng: 8h00, tiếp xúc cử tri tại UBND xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.
          - Chiều: 14h00, tiếp xúc cử tri tại UBND phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương
(5h45 xuất phát tại trụ sở Đoàn ĐBQH tỉnh)

THỨ NĂM (ngày 23/6)
SÁNG:                 
          1/ Đ/c Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội: Phan Viết Lượng, Vũ Ngọc Long tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại huyện Bù Đăng.
Mời tham dự: đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội, Công ty Điện lực Bình Phước.
Cùng đi: đ/c Mai Anh Nam – PTP phụ trách Phòng Công tác Quốc hội, đ/c Lê thị Minh Nguyệt – chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tiếp xúc cử tri tại UBND xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng.
Lái xe: đ/c Nguyễn Hồng Thịnh, đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
(6h00 xuất phát tại trụ sở Đoàn ĐBQH tỉnh)
          2/ Các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh: Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thành Chung tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại huyện Hớn Quản.
Mời tham dự: đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam CN Bình Phước, Công ty Điện lực Bình Phước.
Cùng đi: Đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Xuân Thủy – PTP Công tác Quốc hội.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tiếp xúc cử tri tại UBND xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản
Lái xe: Nguyễn Văn Dương
(5h45 xuất phát tại trụ sở Đoàn ĐBQH tỉnh)
CHIỀU:
          Đ/c Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đại biểu Quốc hội: Huỳnh Thành Chung tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại huyện Chơn Thành.
          Mời tham dự: đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam CN Bình Phước, Công ty Điện lực Bình Phước.
          Cùng đi: Đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Xuân Thủy – PTP Công tác Quốc hội.
          Thời gian, địa điểm: 14h00, tiếp xúc cử tri tại UBND xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh, Nguyễn Văn Dương

THỨ  SÁU (ngày 24/6)
          Đ/c Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
      (Lịch này thay thư mời).
 
                                                                                         

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập53
  • Tháng hiện tại185,764
  • Tổng lượt truy cập3,589,024