Lịch làm việc Tuần 40/2021

Lịch làm việc Tuần lễ  40/2021 (Từ ngày 02/10/2021 đến ngày 08/10/2021)

Số kí hiệu Lịch tuần 40/2021/HĐND
Ngày ban hành 30/09/2021
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ  40/2021 (Từ ngày 02/10/2021 đến ngày 08/10/2021)
   

        Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

THỨ BẢY (ngày 02/10)
1/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp trực tuyến với Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại phòng họp G – UBND tỉnh.
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải.
THỨ HAI (ngày 04/10)
SÁNG:
1/ Đ/c Huỳnh Thị Hằng  - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh chủ trì họp:
- Từ 8h00 đến 9h00: họp Đảng đoàn HĐND tỉnh cho ý kiến về nội dung kỳ họp thứ 3 (cuối năm 2021) của HĐND tỉnh.
Thành phần: các Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh: đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh: đ/c Hà Anh Dũng – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Giang Thị Phương Hạnh – Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – Trưởng phòng Tổng hợp.
- Từ 9h00 đến 11h00: họp công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026.
Thành phần: các Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh: đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh: đ/c Hà Anh Dũng – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Giang Thị Phương Hạnh – Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – Trưởng phòng Tổng hợp.
Địa điểm: tại Phòng họp C.

CHIỀU:
1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp thường kỳ quý IV/2021 của Thường trực HĐND tỉnh.
Thành phần: lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; cùng dự: các Trưởng phòng chuyên môn.
Thời gian, địa điểm: 14h00, tại Phòng họp C.

THỨ BA (ngày 05/10)
SÁNG:
1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh:
- 14 giờ 00: dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19.
- 16 giờ 00: dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 .
Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
        2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (ngày 06/10)
SÁNG:
 1/ Đ/c Huỳnh Thị Hằng  - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì các cuộc họp:
- Từ 8h00 đến 8h30: Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và lấy ý kiến các cơ quan.
Kính mời dự: đ/c Trần Tuệ Hiền – Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Điểu Huỳnh Sang – Phó Trưởng Đoàn phụ trách ĐBQH tỉnh, đ/c Lê Thị Xuân Trang – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.
Thành phần: Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
- Từ 8h30 đến 11h00: Hội nghị Liên tịch với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, TAND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh để bàn và thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp, làm cơ sở cho các ngành, đơn vị tổ chức thực hiện.
Kính mời dự: đ/c Trần Tuệ Hiền – Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – Trưởng phòng Tổng hợp.
Địa điểm: tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Hà Anh Dũng – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh; cùng dự đ/c Nguyễn Thị Mai - chuyên viên.
Mời tham gia đoàn giám sát: đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Thường trực HĐND, Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Phú Riềng; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
+ Từ 8h00 đến 9h15: Khảo sát tại trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Long Bình, huyện Phú Riềng).
+ Từ 9h30 đến 11h00: Khảo sát tại trường THCS Nguyễn Du (xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng).
+ 14h00: Đoàn làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Phú Riềng.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
( 7h00, Đoàn xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
3/ 7h00, đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đi khám sức khỏe định kỳ tại Phòng khám CSSK cán bộ tỉnh.


THỨ NĂM (ngày 07/10)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đoàn kiểm tra 290 của Tỉnh ủy để thống nhất báo cáo kết quả kiểm tra.
Thành phần: các đ/c thành viên Đoàn kiểm tra 290-QĐ/TU gồm: đ/c Quách Thị Ánh – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy, đ/c Nguyễn Sỹ Thắng - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đ/c Nguyễn Tấn Phú – Trưởng lĩnh vực Dân chủ - Pháp luật UBMTTQVN tỉnh; cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Lâm – PTP. Tổng hợp.

Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Phòng họp A.
2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh chủ trì họp Ban để thống nhất nội dung báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện trình tự và thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các dự án trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Vũ Mạnh Tiến; đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên.
Mời dự: đại diện lãnh đạo Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Phòng họp C.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp thông qua báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Thành phần Đoàn: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh; cùng dự: đ/c Nguyễn Minh Huy – chuyên viên.
Mời dự: đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Bù Đốp; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14h00, tại Phòng họp C – trụ sở HĐND tỉnh.
4/ Lãnh đạo chuyên trách Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.


THỨ  SÁU (ngày 08/10):
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện Bù Gia Mập, khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Hội trường C – UBND huyện (lầu 2)

Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - ngân sách, văn hóa – xã hội, pháp chế; đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác Dân tộc 9 tháng đầu năm và trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2021 (theo Lịch UBND tỉnh bổ sung).
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại phòng họp A - UBND tỉnh.


                              (Lịch này thay thư mời).
                                                
                                                                                                              


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 163 | lượt tải:86

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 143 | lượt tải:45

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 178 | lượt tải:54
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập23
  • Tháng hiện tại99,637
  • Tổng lượt truy cập3,502,897