Lịch làm việc Tuần 41/2021

Lịch làm việc Tuần lễ  41/2021 (Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021)

Số kí hiệu Lịch tuần 41/2021/HĐND
Ngày ban hành 07/10/2021
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ  41/2021 (Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021)
 

              Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
THỨ HAI (ngày 11/10)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì họp lãnh đạo Văn phòng.
Thành phần: LĐVP; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn; cùng dự: đ/c Hoàng Ngọc Lĩnh – kế toán trưởng.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Phòng họp A.
3/ Đ/c Giang Thị Phương Hạnh – Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì họp Ban để xem xét, thông qua báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các thủ tục pháp lý về nhân thân, quốc tịch và các chế độ, chính sách đối với Việt Kiều Campuchia hồi hương trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trần Hoàng Tâm, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh; cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – chuyên viên.
Mời dự: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Công an, Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội.
Thời gian, địa điểm: 14h00, tại Phòng họp C – trụ sở HĐND tỉnh
THỨ BA (ngày 12/10)
SÁNG:
1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh uỷ họp phiên thứ 29/2021 (theo Lịch Tỉnh ủy)
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Phòng họp C-Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đ/c Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự trực tuyến lớp Bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Thời gian: 03 ngày (từ ngày 12/10 đến hết ngày 14/10/2021);
Khai mạc lúc 7h30, ngày 12/10/2021.
Địa điểm: tại Hội trường tầng 8, Trung tâm Hội nghị - Trường Chính trị tỉnh.
CHIỀU:
Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh:
 - 14 giờ 00: dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19.
 - 16 giờ 00: dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 .
 Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.
 Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
THỨ TƯ (ngày 13/10)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đi khám sức khỏe định kỳ tại Phòng khám CSCB tỉnh.
 Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải, đ/c Bùi Thanh Hải.
2/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đ/c Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục dự trực tuyến lớp Bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cùng dự: đ/c Nguyễn Minh Huy – chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 7h30, tại Hội trường tầng 8, Trung tâm Hội nghị - Trường Chính trị tỉnh.
3/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh dự Họp mặt kỷ niệm 17 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2021).
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Hội trường tầng 8, Trung tâm Hội nghị trường Chính trị tỉnh.


THỨ NĂM (ngày 14/10)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đoàn kiểm tra theo Quyết định 80-QĐ/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Theo Lịch Tỉnh ủy bổ sung).
Thời gian, địa điểm: 14h00,  tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải

2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đ/c Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục dự trực tuyến lớp Bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Thời gian, địa điểm: 7h30, tại Hội trường tầng 8, Trung tâm Hội nghị - Trường Chính trị tỉnh.
3/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dựHội nghị nắm tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và triển khai lấy ý kiến đóng góp các dự thảo Luật trình tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại phòng họp B -Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.


THỨ  SÁU (ngày 15/10):
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thứ 16/2021 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải
2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Hà Anh Dũng – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh: đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Nguyễn Ngọc Lương; cùng dự đ/c Nguyễn Thị Mai - chuyên viên;
Thành phần làm việc của huyện Chơn Thành: Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phụ trách lĩnh vực liên quan đến nội dung giám sát; đại diện lãnh đạo các phòng: Giáo dục, Tài chính, Nội vụ; Hiệu trưởng 02 trường: THPT Chơn Thành và Mầm non Sao Mai.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8h00, Đoàn làm việc với UBND huyện Chơn Thành, tại trụ sở HĐND và UBND huyện Chơn Thành.
- Chiều: 14h00, Đoàn làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu
CHIỀU:
1/ 16h00, Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương

                    (Lịch này thay thư mời).
                                                
                                                                                                      
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 4 | lượt tải:2

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 174 | lượt tải:90

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập31
  • Tháng hiện tại130,177
  • Tổng lượt truy cập3,533,437