Lịch làm việc Tuần 43/2021

Lịch làm việc Tuần lễ  43/2021 (Từ ngày 23/10/2021 đến ngày 29/10/2021)

Số kí hiệu Lịch tuần 43/2021/HĐND
Ngày ban hành 21/10/2021
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ  43/2021 (Từ ngày 23/10/2021 đến ngày 29/10/2021)

 
         Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

THỨ BẢY (ngày 23/10)
            Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục họp trực tuyến kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV đến hết ngày 30/10/2021. cùng dự: Phòng Công tác Quốc hội.
 Thời gian, địa điểm: 8h00, tại phòng họp C - Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ HAI (ngày 25/10)
SÁNG
1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc triển khai, thực hiện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Thành phần đoàn: đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên.
Mời tham gia Đoàn giám sát: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8h00, Đoàn khảo sát thực tế tại 02 đơn vị cấp xã (địa điểm cụ thể do Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành đề xuất).
(6h30, Đoàn xuất phát tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh).
- Chiều: 14h00, Đoàn làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành tại trụ sở HĐND và UBND huyện Chơn Thành.
(13h00, Đoàn xuất phát tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh).
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải, đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu
2/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự phiên họp trực tuyến của Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Thời gian, địa điểm: 8h00 đến 10h00, tại Phòng họp trực tuyến Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Hà Anh Dũng – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh chủ trì họp Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh để thống nhất báo cáo kết quả giám sát công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh; chuyên viên cùng dự đ/c Nguyễn Thị Mai.
Mời tham dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Dào tạo, Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành và huyện Phú Riềng; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14h00, tại Phòng họp B.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng bán điều non, vay tiền lãi suất cao, cầm cố đất, bán đất trong vùng dân tộc thiểu số.
Thành phần Đoàn: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Minh Huy – chuyên viên.
Mời tham gia Đoàn giám sát: đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Ngân hàng nhà nước tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14h00, Đoàn giám sát làm việc với Ban Dân tộc tỉnh tại trụ sở Ban Dân tộc tỉnh.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương.
3/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh dự phiên họp trực tuyến của Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.
Địa điểm: 14h00, tại Phòng họp trực tuyến Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ BA (ngày 26/10)
SÁNG:
1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc triển khai, thực hiện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Thành phần đoàn: đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên.
Mời tham gia Đoàn giám sát: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế.
Thời gian, địa điểm: 8h00, Đoàn khảo sát thực tế tại 02 đơn vị cấp xã (địa điểm cụ thể do Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú đề xuất).
(7h30, Đoàn xuất phát tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh).
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải, đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc triển khai, thực hiện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Thành phần đoàn: đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Thị Mai – chuyên viên.
Mời tham gia Đoàn giám sát: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, Sở Y tế.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 7h30, Đoàn khảo sát thực tế tại 01 đơn vị cấp xã (địa điểm cụ thể do Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia Mập đề xuất).
(5h00, Đoàn xuất phát tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh).
- Chiều: 14h00, Đoàn làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia Mập tại trụ sở HĐND và UBND huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải, đ/c Nguyễn Văn Dương
3/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh họp bàn kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện việc thanh lý tài sản để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Xây dựng tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh. Cùng dự: đ/c La Văn Trường – PTP.HCTCQT.
Thời gian, địa điểm: 9h00, tại Phòng họp Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh:
 - 14 giờ 00: dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19.
 - 16 giờ 00: dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 .        
  Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.
 Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
2/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ dự Lễ công bố thành lập Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Kính mời dự: đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Cùng dự: các đ/c Chi ủy trong Chi bộ.
Thời gian, địa điểm: Từ 15h30 đến 16h30, tại trụ sở Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
3/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VH-XH tỉnh dự phiên họp trực tuyến của Quốc hội thảo luận về dự án:- 14h00, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
Thời gian, địa điểm: 14h00, tại Phòng họp trực tuyến Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 27/10)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp công tác giữa Tỉnh ủy Bình Phước với Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và sơ kết thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Phước và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (theo Lịch Tỉnh ủy). 
Địa điểm: 8h30, Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc triển khai, thực hiện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Thành phần đoàn: đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Thị Mai – chuyên viên.
Mời tham gia Đoàn giám sát: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, Sở Công thương, Sở Y tế.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 7h30, Đoàn khảo sát thực tế tại 01 đơn vị cấp xã (địa điểm cụ thể do Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng đề xuất).
(5h30, Đoàn xuất phát tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh).
- Chiều: 14h00, Đoàn làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng tại trụ sở HĐND và UBND huyện Bù Đăng.
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải, đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu
3/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 7h30, tiếp xúc cử tri tại UBND xã Minh Thắng.
- Chiều: 13h30, tiếp xúc cử tri tại UBND xã Quang Minh.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương
4/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh dự phiên họp trực tuyến của Quốc hội thảo luận về Tình hình thực hiện chín sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; Việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019 – 2020.
Thời gian, địa điểm: 14h00, tại Phòng họp trực tuyến Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
5/ Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Bù Gia Mập.
Thời gian, địa điểm: 13h30, tại xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: …
THỨ NĂM (ngày 28/10)
SÁNG:
1/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự trực tuyến Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Hội trường UBND huyện Bù Đăng.
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải.
2/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự phiên họp trực tuyến của Quốc hội thảo luận về các dự án:
- 8h00, Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).
- 14h00, Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).
Địa điểm: tại Phòng họp trực tuyến Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
3/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 7h30, tiếp xúc cử tri tại UBND xã Nha Bích.
- Chiều: 13h30, tiếp xúc cử tri tại UBND xã Minh Long.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương
4/ Đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự buổi kiểm tra kết quả thực hiện Cuộc vận động xây dựng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và thực hiện Nếp sống văn minh cá nhân năm 2021. Cùng dự: đ/c La Văn Trường – PTP.HCTCQT.
Thời gian, địa điểm: 7h30, tại Ban Dân vận Tỉnh ủy.
CHIỀU:
1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc triển khai, thực hiện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Thành phần đoàn: đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên.
Mời tham gia Đoàn giám sát: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế.
Thời gian, địa điểm: 14h00, Đoàn khảo sát làm việc với UBND huyện Đồng Phú tại trụ sở HĐND và UBND huyện Đồng Phú.
(13h20, Đoàn xuất phát tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh).
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải, đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu
THỨ  SÁU (ngày 29/10):
SÁNG:
1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thứ 17/2021 (theo Lịch Tỉnh ủy). 
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh tại thị xã Bình Long.
Thành phần đoàn: đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đài Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Minh Huy - chuyên viên.
Mời tham gia Đoàn giám sát: đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Giám đốc hoặc Phó Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi Trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Công thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội; Thường trực HĐND thị xã Bình Long; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8h00, Đoàn giám sát làm việc với UBND thị xã Bình Long tại trụ sở UBND thị xã Bình Long.
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải, đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu
3/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 7h30, tiếp xúc cử tri tại UBND xã Minh Hưng.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương
4/ Đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thị xã Phước Long.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tai Hội trường Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.
Lái xe:..

5/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Lộc Ninh.

Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Hội trường B - UBND huyện Lộc Ninh.
Lái xe: ….


CHIỀU:
1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc triển khai, thực hiện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Thành phần đoàn: đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên.
Mời tham gia Đoàn giám sát: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các Sở, ngành: Tài chính, Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Sở Y tế.
Thời gian, địa điểm: 14h00, Đoàn làm việc với Sở Tài chính và Sở Công thương tại trụ sở Sở Tài chính.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải
2/ 16h00, Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19.    
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương
THỨ  BẢY (ngày 30/10):
SÁNG + CHIỀU:
         Đại diện Thường trực HĐND tỉnh dự phiên họp trực tuyến của Quốc hội thảo luận về:
- 8h00, về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025:
- 14h00, về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 – 2025)
Địa điểm: tại Phòng họp trực tuyến Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

                        (Lịch này thay thư mời).

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:8

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 37 | lượt tải:22
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập40
  • Tháng hiện tại153,091
  • Tổng lượt truy cập3,556,351