Lịch làm việc Tuần 44/2021

Lịch làm việc Tuần lễ  44/2021 (Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021)

Số kí hiệu Lịch tuần 44/2021/HĐND
Ngày ban hành 28/10/2021
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ  44/2021 (Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021)

          Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

THỨ HAI (ngày 01/11)
SÁNG:
           1/ Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Thường trực HĐND tỉnh với lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh về công tác chuẩn bị cuối năm HĐND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: từ 8h00 đến 9h30, tại phòng họp B - Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
            2/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp giao ban với lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh về công tác tháng 10 và triển khai công tác tháng 11/2021.
Thành phần: đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: từ 9h30 đến 11h00, tại phòng họp B - Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHIỀU:
            Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì họp Chi bộ tháng 11/2021.
Thành phần: các đ/c đảng viên trong Chi bộ.
Thời gian, địa điểm: 14h00, tại phòng họp B - Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ BA (ngày 02/11)
SÁNG:
           1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế; đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
          2/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-XH HĐND tỉnh dự trực tuyến tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X tại thành phố Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm: 7h30, tại Hội trường Thành ủy.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương
CHIỀU:
           1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 (theo Lịch Tỉnh ủy).
 Thời gian, địa điểm: 14h00 đến 16h00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
           2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 03/11)
SÁNG + CHIỀU:
           1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp:
- 8h00, dự trực tuyến Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
Địa điểm: tại phòng họp B - Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
- 14h00, dự thông qua dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban Chủ nhiệm thực hiện Chương trình cải cách thủ tục hành chính (theo Quyết định số 340- QĐ/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ), (theo Lịch UBND tỉnh).
Địa điểm: tại Phòng họp A – UBND tỉnh.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.

          2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội; đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
          3/ Đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự trực tuyến tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Phú Riềng.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại điểm cầu Trung tâm hành chính huyện.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương
THỨ NĂM (ngày 04/11)
SÁNG + CHIỀU:
           1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

        2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh đi khảo sát thực tế tình hình bán điều non, vay tiền lãi suất cao, cầm cố đất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Bù Gia Mập. cùng đi: đ/c Nguyễn Minh Huy – chuyên viên.
Thời gian: 7 giờ, xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương.

            3/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự trực tuyến Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại phòng họp B - Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

THỨ  SÁU (ngày 05/11):
SÁNG:
        1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

CHIỀU:
           1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19.    
Thời gian, địa điểm: 16h00, Phòng họp UBND tỉnh.
 Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương
          2/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì họp Hội đồng xác định giá trị còn lại của tài sản cần thanh lý trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh thuộc thẩm quyền đang quản lý và sử dụng của Văn phòng  Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Phước.
Cùng dự: đ/c La Văn Trường – PTP.HCTCQT, đ/c Hoàng Ngọc Lĩnh – kế toán.
Mời dự: đ/c Dương Hoàng Anh Toàn – Phó Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD tỉnh, đ/c Hoàng Văn Minh – chuyên viên Sở Tài chính, đ/c Nguyễn Bình Nam – chuyên viên Sở Xây dựng, đ/c Nguyễn Mạnh Hà – chuyên viên Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14h00, tại Phòng họp C, trụ sở UBND tỉnh.

         3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế; đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ  BẢY (ngày 06/11):
            8h00, Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh tham gia Đoàn của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2021 tại ấp 4, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú (theo Kế hoạch 212/KH-MTTQ-BTT ngày 29/10/2021 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh). Cùng đi: đ/c La Văn Trường – PTP. HCTCQT.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.

CHỦ NHÂT (ngày 07/11):
           1/ 8h00, Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia Đoàn của Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2021 tại Khu phố 3, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài (theo Kế hoạch 212/KH-MTTQ-BTT ngày 29/10/2021 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh).
          2/ 8h00, Đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh tham gia Đoàn của Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2021 tại Khu phố 4, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài (theo Kế hoạch 212/KH-MTTQ-BTT ngày 29/10/2021 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh).

                  (Lịch này thay thư mời).
                                                
                                                                                                                

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:8

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 37 | lượt tải:22
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập32
  • Tháng hiện tại153,102
  • Tổng lượt truy cập3,556,362